• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Dostawa kabestanów cumowniczych

Standard

Dane kontaktowe

Opis:Powstaje w kontekście projektu
POIR.01.01.01-00-1644/20 - Prace B+R nad opracowaniem procesu kompleksowego remontowania jednostek pływających z wykorzystaniem innowacyjnego mobilnego doku pływającego o obniżonej masie własnej

Część 1
DOSTAWA kabestanów cumowniczych- 4 sztuk

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Przedmiotem zapytania jest dostawa kabestanów cumowniczych- 4 sztuk. Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia opisano w załączniku Nr 1a - specyfikacja zamówienia oraz we wzorze umowy stanowiącym załącznik Nr 3.
Okres gwarancji
12 miesięcy
Miejsce i termin składania:TERMIN SKŁADANIA ofert
2022-10-10
Termin składania:2022-10-10
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
2022-10

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
zachodniopomorskie
Powiat
Szczecin
Gmina
Szczecin
Miejscowość
Szczecin
Wymagania:Zamówienia uzupełniające
Zgodnie z treścią załączonego zapytania ofertowego.
Warunki zmiany umowy
Zgodnie z treścią załączonego zapytania ofertowego.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
Zgodnie z treścią załączonego zapytania ofertowego.
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
Zgodnie z treścią załączonego zapytania ofertowego.
Typ
Potencjał techniczny
Opis
Zgodnie z treścią załączonego zapytania ofertowego.
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
Zgodnie z treścią załączonego zapytania ofertowego.
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
Zgodnie z treścią załączonego zapytania ofertowego.
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Zgodnie z treścią załączonego zapytania ofertowego.
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
Zgodnie z treścią załączonego zapytania ofertowego.
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2022-09-07
Data ostatniej zmiany
2022-09-07 10:47:37

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena netto -100 punktów
Oferta, która będzie zawierała najniższą cenę uzyska maksymalną ilość punktów w tym kryterium 100 pkt. (waga kryterium 100%), natomiast pozostałe oferty odpowiednio mniej punktów wg wzoru: Liczba punktów C = (najniższa cena NETTO ZŁ : cena NETTO ZŁ badanej oferty) x 100
Kontakt:Osoby do kontaktu
Przemysław Mańkowski
tel.:
e-mail: p.mankowski@astillero.pl
Język kontaktu:polski
Kod CPV:34931100-3, 42141410-6, 43328100-9
Numer dokumentu:2022-25795-125293, 08/09/2022
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 


Dziękujemy za wysłane grafiki.