• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Dostawa filtrów i części zamiennych do silników i agregatów

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Dostawa filtrów i części zamiennych do silników i agregatów
Standard

Dane kontaktowe

Opis:DOSTAWA filtrów i części zamiennych do silników
i agregatów.

Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.
Zaoferowana cena musi zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.
Miejsce i termin składania:Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://ums.ezamawiajacy.pl/pn/ums/demand/notice/public/58376/details
Ofertę należy złożyć na stronie prowadzonego postępowania pod adresem https://ums.ezamawiajacy.pl w terminie do dnia 29.04.2022 r. godz.10.00 .
Termin składania:2022-04-29
Miejsce i termin realizacji:Termin wykonania zamówienia
40 dni od daty podpisania umowy
e) miejsce dostawy
magazyn nr 2, Ul. Światowida 16c,
71-727 Szczecin
Wymagania:7.
Warunki płatności
przelew min. 14 dni od daty dostarczenia towaru wraz z fakturą
8.
Stawka podatku VAT
23%
9.
Informacje czy zawarta będzie umowa
Tak
10.
Inne:

a) kryterium oceny ofert
najniższa cena.

b) okres gwarancji
min. 12 m-cy licząc od daty odbioru towaru.

c) warunki płatności:
przelew min. 14 dni od daty dostarczenia towaru wraz z fakturą,

d) termin ważności oferty
min. 30 dni,

Złożenie oferty odbywa się poprzez: wypełnienie zdefiniowanego przez Zamawiającego
w systemie Formularza oferty - zakres danych wypełnianych przez Wykonawcę w systemie został określony na zakładce ,,Przystąp do postępowania".

Zamawiający może podjąć decyzję o unieważnieniu postępowania na każdym etapie udzielania zamówienia publicznego.
Kontakt:f) osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami
Piotr Głowa tel. (91) 44-03-565
Język kontaktu:polski
Kod CPV:42912000-9, 34312000-7
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl

Dziękujemy za wysłane grafiki.