• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Dostawa filtrów do stacji oczyszczania wody

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Dostawa filtrów do stacji oczyszczania wody
Standard

Dane kontaktowe

Opis:KOMENDA PORTU WOJENNEGO ŚWINOUJŚCIE
Zaprasza do złożenia szacunkowej oferty cenowej na:
- Dostawę filtrów do stacji oczyszczania wody na okrętach MW.
I. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Wkład sznurkowy typu FCPP20 (rozmiar 9 i 7/8", przepustowość 20 mikronów)
- 400 szt.
2. Filtr do wody mechaniczny (polipropylenowy, włókninowy) DAFI - 36 szt.
3. Filtr do wody zmiękczający DAFI 9,3/4"- 108 szt.
4. Filtr do wody z węglem aktywnym DAFI - 36 szt.
Miejsce i termin składania:II. Miejsce i sposób składania oferty
Ofertę cenową należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: kpw.zpoferty@ron.mil.pl w terminie do dnia 29.10.2021 r.
Termin składania:2021-10-29
Miejsce i termin realizacji:IV. Termin realizacji zamówienia
- 7 dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia.
Wymagania:III. Opis sposobu obliczania ceny
W ofercie proszę podać:
- cenę netto + VAT oraz cenę brutto,
- wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą - z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie;
- cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia (załadunek, transport itp.);
- forma płatności - przelew 30 dni od daty otrzymania faktury.
Kontakt:V. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.
Wszelkie uzgodnienia proszę konsultować z:
- kpt. mar. Kamil Sobczak tel. 723 631 024;
- st. chor. sztab. mar. Sławomir Murawski tel. 261-24-24-61;
Język kontaktu:polski
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 


Dziękujemy za wysłane grafiki.