• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Czyszczenie rzeki w rejonie ujęcia wody surowej

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Czyszczenie rzeki w rejonie ujęcia wody surowej
Standard

Dane kontaktowe

Opis:Czyszczenie rzeki Mała Panew w rejonie ujęcia wody surowej dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole
Opis zamówienia:
Przedmiotem Zamówienia jest usługa w zakresie czyszczenia rzeki Mała Panew w rejonie ujęcia wody surowej dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole.
Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 1 do SWZ.
Miejsce i termin składania:Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://swpp2.gkpge.pl/app/demand/notice/public/62120/details

TERMIN SKŁADANIA ofert:
08-09-2022 12:00
Termin składania:2022-09-08
Otwarcie:Termin otwarcia ofert: 08-09-2022 12:00
Miejsce i termin realizacji:Miejsce realizacji zamówienia:
Elektrownia Opole, Ul. Elektrowniana 25, 45 - 920 Opole
Wymagania:Dodatkowe informacje:
1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu oceny spełnienia tych warunków zgodnie z pkt. 5 SWZ.
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia niepublicznego może ubiegać się Wykonawca, który nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przesłanek, o których mowa w PROC 10032/F pkt. 6.3.4. dostępnej na stronie : https://pgegiek.pl/Przetargi/Przetargi-zakupowe.
3. O udzielenie Zakupu mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835) oraz z art. 5 k rozporządzenia (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022).
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia aukcji elektronicznej lub/i negocjacji handlowych z Wykonawcami, których oferty nie podlegają odrzuceniu. Szczegółowe zapisy dotyczące aukcji elektronicznej zostały opisane w SWZ.
5. Opis sposobu porozumiewania się z Wykonawcami określono w pkt. 9 SWZ.
6. Miejsce oraz termin składania ofert : Platforma zakupowa w Systemie zakupowym SWPP2 dostępna pod adresem: https://oneplace.marketplanet.pl
7. Kryterium oceny oferty i jego wagę określono w pkt. 12 SWZ.
Kontakt:Osoba kontaktowa:
Renata Stefanowicz
Adres mailowy do osoby kontaktowej:
Renata.Stefanowicz@gkpge.pl
Telefon do osoby kontaktowej:
+48 77 423 5276
Język kontaktu:polski
Numer dokumentu:POST/GEK/CSS/IZE-ELO/06613/2022
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 


Dziękujemy za wysłane grafiki.