• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_2022

PRZETARG NA: Cuma tankowca

Standard

Dane kontaktowe

Opis:Cuma tankowca/tanker's mooring rope (160024758)
Treść zapytania:
Szanowni Państwo,
W imieniu spółki u LOTOS Petrobaltic Spółka Akcyjna (zwana dalej ,,Zamawiającym") z siedzibą w Gdańsku, przy Ul. Stary Dwór 9, zapraszam Państwa do udziału w postępowaniu dotyczącym zakupu:
I. Przedmiot zapytania:
o CUMA TANKOWCA ZE ZINTEGROWANYM SYSTEMEM PŁYWAJĄCYM L= 75M - sztuk 1
Rysunek techniczny produktu w załączeniu.
o Ucho miękkie na obu końcach 1,5m
o Oko obustronnie zabezpieczone
o Materiał 100% nylon
o Średnica pojedynczej nogi 168mm (21")
o Zrywalność 1020 ton przy suchej linie
o Specjalny system zapewniający pływalność
o Powłoka poliuretanowa na całej długości cumy
o Opakowanie: drewniana skrzynia bezzwrotna
o Wymagania:
o atest morskiego towarzystwa klasyfikacyjnego LR lub innego morskiego towarzystwa klasyfikacyjnego.
o atest zakładowy
II. Parametry:
Kontrahent zostanie wyłoniony zgodnie z wewnętrzną procedurą Zamawiającego, w nieograniczonym procesie wyboru kontrahenta, a kryterium wyboru będzie:
a) Cena
Produkty:
Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. CUMA TANKOWCA ZE ZINTEGROWANYM SYSTEMEM PŁYWAJĄCYM L= 75M. Rysunek techniczny produktu w załączeniu. Parametry: o Ucho miękkie na obu końcach 1,5m, o Oko obustronnie zabezpieczone, o Materiał 100% nylon, o Średnica pojedynczej nogi 168mm (21"), o Zrywalność 1020 ton przy suchej linie, o Specjalny system zapewniający pływalność, o Powłoka poliuretanowa na całej długości cumy, o Opakowanie: drewniana skrzynia bezzwrotna. Wymagania: o atest morskiego towarzystwa klasyfikacyjnego LR lub innego morskiego towarzystwa klasyfikacyjnego, o atest zakładowy.// Oil tanker mooring hawser with integrated floating system 75m. Technical drawing attached. Parameters: o Ear soft at both ends of 1,5 m, o Eye secured at both sides, o Material - 100% nylon, o The diameter of the single leg 168mm (21"), o Strength of 1020 tonnes, while dry line, o Extra System providing buoyancy, o Polyurethane coating on the entire length of the mooring hawser, o Non-returnable wooden box packaging. Requirements: o Lloyd's Register certificate - or another approved marine classification society, o Factory approval. 1 szt. Cuma_mooring_rope -drawing.pdf
Dodatkowe warunki formalne:
Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Cuma tankowca/tanker's mooring rope (160024758)"
Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia
Tytuł pytania:
Treść pytania:
Miejsce i termin składania:Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://lotos.logintrade.net/zapytania_email,1475543,8413516992f91f1eeacb822f61264970.html

Data i godz. rozpoczęcia przyjmowania ofert:
01- 02- 2023 10: 00
Data i godz. zakończenia przyjmowania ofert:
03- 02- 2023 15: 00
Data i godz. zakończenia zadawania pytań:
28- 01- 2023 15: 00
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://lotos.logintrade.net/zapytania_email,1475543,8413516992f91f1eeacb822f61264970.html
Termin składania:2023-02-03
Miejsce i termin realizacji:b) Termin realizacji
Uwagi:Uwaga:
1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.
2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.
3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.
5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.
6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.
Kontakt:Kupiec:
Joanna Petrykowska
tel:
e-mail: joanna.petrykowska@lotospetrobaltic.pl
Język kontaktu:polski
Numer dokumentu:Z367/220501
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 


O firmie

LOTOS Petrobaltic S.A.

Profil firmy Jak dojechać

Dziękujemy za wysłane grafiki.