• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Świadczenie usługi w charakterze skippera

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Świadczenie usługi w charakterze skippera
Standard

Dane kontaktowe

Opis:Świadczenie usługi w charakterze skippera w trakcie rejsów (2)
Powstaje w kontekście projektu
RPPM.03.02.02-22-0021/16 - Zdolni z Pomorza

Część 1
Świadczenie usługi w charakterze skippera 14.07.2022

Przedmioty zamówienia
Usługa
Usługi inne
Opis
Świadczenie usługi w charakterze skippera w trakcie rejsów. Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia znajduje się z Zapytaniu ofertowym (załączniki do ogłoszenia).
Termin realizacji: 14.07.2022 godz. 14.00-17.00

Część 2
Świadczenie usługi w charakterze skippera 15.07.2022

Przedmioty zamówienia
Usługa
Usługi inne
Opis
Świadczenie usługi w charakterze skippera w trakcie rejsów. Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia znajduje się z Zapytaniu ofertowym (załączniki do ogłoszenia).
Termin realizacji: 15.07.2022 godz. 14.00-17.00

Część 3
Świadczenie usługi w charakterze skippera 19.07.2022

Przedmioty zamówienia
Usługa
Usługi inne
Opis
Świadczenie usługi w charakterze skippera w trakcie rejsów. Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia znajduje się z Zapytaniu ofertowym (załączniki do ogłoszenia).
Termin realizacji: 19.07.2022 godz. 14.00-17.00

Część 4
Świadczenie usługi w charakterze skippera 21.07.2022

Przedmioty zamówienia
Usługa
Usługi inne
Opis
Świadczenie usługi w charakterze skippera w trakcie rejsów. Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia znajduje się z Zapytaniu ofertowym (załączniki do ogłoszenia).
Termin realizacji: 21.07.2022 godz. 14.00-17.00

Część 5
Świadczenie usługi w charakterze skippera 22.07.2022

Przedmioty zamówienia
Usługa
Usługi inne
Opis
Świadczenie usługi w charakterze skippera w trakcie rejsów. Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia znajduje się z Zapytaniu ofertowym (załączniki do ogłoszenia).
Termin realizacji: 22.07.2022 godz. 14.00-17.00

Część 6
Świadczenie usługi w charakterze skippera 26.07.2022

Przedmioty zamówienia
Usługa
Usługi inne
Opis
Świadczenie usługi w charakterze skippera w trakcie rejsów. Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia znajduje się z Zapytaniu ofertowym (załączniki do ogłoszenia).
Termin realizacji: 26.07.2022 godz. 14.00-17.00

Część 7
Świadczenie usługi w charakterze skippera 28.07.2022

Przedmioty zamówienia
Usługa
Usługi inne
Opis
Świadczenie usługi w charakterze skippera w trakcie rejsów. Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia znajduje się z Zapytaniu ofertowym (załączniki do ogłoszenia).
Termin realizacji: 28.07.2022 godz. 14.00-17.00

Część 8
Świadczenie usługi w charakterze skippera 29.07.2022

Przedmioty zamówienia
Usługa
Usługi inne
Opis
Świadczenie usługi w charakterze skippera w trakcie rejsów. Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia znajduje się z Zapytaniu ofertowym (załączniki do ogłoszenia).
Termin realizacji: 29.07.2022 godz. 14.00-17.00
Miejsce i termin składania:TERMIN SKŁADANIA ofert
2022-07-13
Termin składania:2022-07-13
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
2022-07

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
pomorskie
Powiat
Gdańsk
Gmina
Gdańsk
Miejscowość
Gdańsk

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
pomorskie
Powiat
Gdańsk
Gmina
Gdańsk
Miejscowość
Gdańsk

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
pomorskie
Powiat
Gdańsk
Gmina
Gdańsk
Miejscowość
Gdańsk

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
pomorskie
Powiat
Gdańsk
Gmina
Gdańsk
Miejscowość
Gdańsk

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
pomorskie
Powiat
Gdańsk
Gmina
Gdańsk
Miejscowość
Gdańsk

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
pomorskie
Powiat
Gdańsk
Gmina
Gdańsk
Miejscowość
Gdańsk

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
pomorskie
Powiat
Gdańsk
Gmina
Gdańsk
Miejscowość
Gdańsk

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
pomorskie
Powiat
Gdańsk
Gmina
Gdańsk
Miejscowość
Gdańsk
Wymagania:Czy dopuszczalna oferta częściowa?
TAK
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
Zgodnie z zapytaniem ofertowym
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
Zgodnie z zapytaniem ofertowym
Typ
Potencjał techniczny
Opis
Zgodnie z zapytaniem ofertowym
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
Zgodnie z zapytaniem ofertowym
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
Zgodnie z zapytaniem ofertowym
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Zgodnie z zapytaniem ofertowym
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
Zgodnie z zapytaniem ofertowym
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2022-07-06
Data ostatniej zmiany
2022-07-06 15:58:14

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Przy ocenie ofert będzie brane pod uwagę następujące kryterium: stawka jednostkowa brutto za 3 godziny usługi tj. jeden rejs na jednej łodzi w danym terminie (cena) - 100%.

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Przy ocenie ofert będzie brane pod uwagę następujące kryterium: stawka jednostkowa brutto za 3 godziny usługi tj. jeden rejs na jednej łodzi w danym terminie (cena) - 100%.

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Przy ocenie ofert będzie brane pod uwagę następujące kryterium: stawka jednostkowa brutto za 3 godziny usługi tj. jeden rejs na jednej łodzi w danym terminie (cena) - 100%.

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Przy ocenie ofert będzie brane pod uwagę następujące kryterium: stawka jednostkowa brutto za 3 godziny usługi tj. jeden rejs na jednej łodzi w danym terminie (cena) - 100%.

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Przy ocenie ofert będzie brane pod uwagę następujące kryterium: stawka jednostkowa brutto za 3 godziny usługi tj. jeden rejs na jednej łodzi w danym terminie (cena) - 100%.

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Przy ocenie ofert będzie brane pod uwagę następujące kryterium: stawka jednostkowa brutto za 3 godziny usługi tj. jeden rejs na jednej łodzi w danym terminie (cena) - 100%.

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Przy ocenie ofert będzie brane pod uwagę następujące kryterium: stawka jednostkowa brutto za 3 godziny usługi tj. jeden rejs na jednej łodzi w danym terminie (cena) - 100%.

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Przy ocenie ofert będzie brane pod uwagę następujące kryterium: stawka jednostkowa brutto za 3 godziny usługi tj. jeden rejs na jednej łodzi w danym terminie (cena) - 100%.
Kontakt:Osoby do kontaktu
Marzena Wysińska-Gajek
tel.: 58 5547212
e-mail: marzena.wysinska@awf.gda.pl
Język kontaktu:polski
Kod CPV:63726600-0, 63726600-0, 63726600-0, 63726600-0, 63726600-0, 63726600-0, 63726600-0, 63726600-0
Numer dokumentu:2022-8655-116977
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl

Dziękujemy za wysłane grafiki.