• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Świadczenie usług nadzoru, naprawy oraz serwisowania radiostacji, radarów, systemów

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Sprzedam PRZETARG NA: Świadczenie usług nadzoru, naprawy oraz serwisowania radiostacji, radarów, systemów
Standard

Dane kontaktowe

Opis:Świadczenie usług nadzoru, naprawy oraz serwisowania radiostacji, radarów, systemów powiązanych i obszaru elektrycznego znajdującego się na jednostkach pływających PGW WP
Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi na nadzór, naprawę oraz serwisowanie radarów i radiostacji, systemów powiązanych jak i prac naprawczych w obszarze elektrycznym na jednostkach pływających PGW Wody Polskie RZGW w Szczecinie. Usługa będzie polegała na zapewnieniu stałego nadzoru nad działaniem radarówi radiostacji oraz układów powiązanych znajdujących się na jednostkach pływających, naprawie oraz serwisowaniu sprzętu w celu zapobiegania występowania kolejnych awarii jak i usuwaniu awarii w obszarze elektrycznym na jednostkach pływających RZGW Szczecin. Usługa musi zapobiegać występowaniu awarii wynikających z przeciążenia lub nieprawidłowości w eksploatacji radiostacji i radarów na jednostkach pływających. Wykonanie usług przez Wykonawcę będzie musiało być realizowane bezzwłocznie. W trakcie Akcji Lodołamania czas na realizację naprawy i serwisowania będzie wynosić do 24 godzin. Naprawione radiostacje i radary po naprawie będą musiały być sprawne i zdatne do używalności zgodnie z przeznaczeniem. W okresie prowadzenia pogotowia lodowego, zgłoszenia będą przyjmowane i realizowane całodobowo przez 7 dni w tygodniu (w tym dni świąteczne), przy czym czas reakcji winien być bezzwłoczny. Wykonawca musi mieć na wyposażeniu: komputery z łącznością internetową do komunikacji z Zamawiającym. W ramach czynności naprawczych podejmowane będą działania w zakresie: demontażu, napraw wymiany oraz montażu urządzeń radiokomunikacyjnych, radarowych i powiązanych. Wykonywanie comiesięcznych raportów ze stanu technicznego radiostacji, radarów oraz systemów powiązanych na lodołamaczach w formie pisemnej lub elektronicznej. Wykonawca zapewni doradztwo w zakresie obsługi technicznej, proponowanych napraw i wymiany składników wyposażenia. W ramach usługi Wykonawca zobowiązuje się również do przeprowadzenia doraźnych inspekcji statków pod kątem sprawności radiostacji, radarów oraz systemów powiązanych.
Miejsce i termin składania:Termin złożenia oferty 29.11.2022 12:00
Termin składania:2022-11-29
Uwagi:Klasyfikacja ofert brutto PLN
Kontakt:Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie
Tama Pomorzańska 13A
70-030 Szczecin
Tomasz Nowak
tel.914411261
Język kontaktu:polski
Kod CPV:50333100-9
Numer dokumentu:SZ.RPU.2811.303.2022.AWW
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 


Dziękujemy za wysłane grafiki.