• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Świadczenia usługi w charakterze skippera

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Świadczenia usługi w charakterze skippera
Standard

Dane kontaktowe

Opis:Powstaje w kontekście projektu
RPPM.03.02.02-22-0021/16 - Zdolni z Pomorza

Część 1
Świadczenia usługi w charakterze skippera 1
Opis
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku realizuje projekt pt. "Zdolni z Pomorza" (numer wniosku: RPPM.03.02.02-22-0021/16). W ramach projektu organizowane są obozy naukowe dla młodzieży. Podczas obozów zaplanowane są zajęcia żeglarskie. Zajęcia żeglarskie - rejsy odbywają się we wtorki, czwartki i piątki w godz.ch 14.00-17.00. Obozy realizowane są w terminach 26.07.2021-01.08.2021, 02.08.2021-08.08.2021, 09.08.2021-15.08.2021, 16.08.2021-22.08.2021.
W ramach jednego obozu przewidywane jest następująca liczba godzin żeglowania dla 1 skippera: 3 godz. x 3 dni.
Miejsce realizacji usługi: Narodowe Centrum Żeglarstwa Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu, Ul. Stogi 21, 80-642 Gdańsk
Stanowisko:
sternik jachtu żaglowego / skipper - 1 osoba
Wymagania:
minimum żeglarz jachtowy (preferowany jachtowy sternik morski)
patent uzyskany min. 2 lata temu
ukończone 20 lat
Obowiązki:
przyjęcie jachtu żaglowego,
sprawdzenie stanu technicznego,
prowadzenie jednostki żaglowej wraz z 5-cioma uczestnikami obozu,
przeprowadzenie szkolenia na temat bezpieczeństwa pływania przed każdym pływaniem,
nauka podstawowych pojęć żeglarskich,
dbanie o bezpieczeństwo podczas pływania,
zdanie jachtu żaglowego po pływaniu.
CZĘŚĆ 1 ZAMÓWIENIA
Świadczenia usługi w charakterze sternika jachtu żaglowego / skippera w okresie:
28.07.2021-01.08.2021 - 6 godzin zegarowych usługi (czwartek, piątek),
02.08.2021-08.08.2021 - 9 godzin zegarowych usługi (wtorek, czwartek, piątek),
09.08.2021-15.08.2021 - 9 godzin zegarowych usługi (wtorek, czwartek, piątek),
16.08.2021-22.08.2021 - 9 godzin zegarowych usługi (wtorek, czwartek, piątek).

Część 2
Świadczenia usługi w charakterze skippera 2
Opis
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku realizuje projekt pt. "Zdolni z Pomorza" (numer wniosku: RPPM.03.02.02-22-0021/16). W ramach projektu organizowane są obozy naukowe dla młodzieży. Podczas obozów zaplanowane są zajęcia żeglarskie. Zajęcia żeglarskie - rejsy odbywają się we wtorki, czwartki i piątki w godz.ch 14.00-17.00. Obozy realizowane są w terminach 26.07.2021-01.08.2021, 02.08.2021-08.08.2021, 09.08.2021-15.08.2021, 16.08.2021-22.08.2021.
W ramach jednego obozu przewidywane jest następująca liczba godzin żeglowania dla 1 skippera: 3 godz. x 3 dni.
Miejsce realizacji usługi: Narodowe Centrum Żeglarstwa Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu, Ul. Stogi 21, 80-642 Gdańsk
Stanowisko:
sternik jachtu żaglowego / skipper - 1 osoba
Wymagania:
minimum żeglarz jachtowy (preferowany jachtowy sternik morski)
patent uzyskany min. 2 lata temu
ukończone 20 lat
Obowiązki:
przyjęcie jachtu żaglowego,
sprawdzenie stanu technicznego,
prowadzenie jednostki żaglowej wraz z 5-cioma uczestnikami obozu,
przeprowadzenie szkolenia na temat bezpieczeństwa pływania przed każdym pływaniem,
nauka podstawowych pojęć żeglarskich,
dbanie o bezpieczeństwo podczas pływania,
zdanie jachtu żaglowego po pływaniu.
CZĘŚĆ 2 ZAMÓWIENIA
Świadczenia usługi w charakterze sternika jachtu żaglowego / skippera w okresie:
28.07.2021-01.08.2021 - 6 godzin zegarowych usługi (czwartek, piątek),
02.08.2021-08.08.2021 - 9 godzin zegarowych usługi (wtorek, czwartek, piątek),
09.08.2021-15.08.2021 - 9 godzin zegarowych usługi (wtorek, czwartek, piątek),
16.08.2021-22.08.2021 - 9 godzin zegarowych usługi (wtorek, czwartek, piątek).
Miejsce i termin składania:TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-07-27
Termin składania:2021-07-27
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
2021-07

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
pomorskie
Powiat
Gdańsk
Gmina
Gdańsk
Miejscowość
Gdańsk

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
pomorskie
Powiat
Gdańsk
Gmina
Gdańsk
Miejscowość
Gdańsk
Wymagania:Czy dopuszczalna oferta częściowa?
TAK
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
Wymagane uprawnienia:
- patent żeglarza jachtowego,
- patent uzyskany min. 2 lata temu,
- ukończone 20 lat.
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2021-07-20
Data ostatniej zmiany
2021-07-20

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
o wartość całkowita oferty brutto - 80%.
KC - kryterium ceny
KC = CM/Cx80(waga)
CM - najniższa wartość całkowita oferty brutto w PLN wśród wszystkich rozpatrywanych ofert
C - wartość całkowita oferty brutto w PLN analizowanej oferty
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
o posiadane przez skipperów uprawnienia: jachtowy sternik morski - 20%
Posiadanie uprawnień przez wszystkich skipperów - 20 pkt.,
Brak uprawnień przez któregokolwiek skippera- 0 pkt.

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
o wartość całkowita oferty brutto - 80%
KC - kryterium ceny
KC = CM/Cx80(waga)
CM - najniższa wartość całkowita oferty brutto w PLN wśród wszystkich rozpatrywanych ofert
C - wartość całkowita oferty brutto w PLN analizowanej oferty
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
o posiadane przez skipperów uprawnienia: jachtowy sternik morski - 20%
Posiadanie uprawnień przez wszystkich skipperów - 20 pkt.,
Brak uprawnień przez któregokolwiek skippera- 0 pkt.
Kontakt:Osoby do kontaktu
Marzena Wysińska-Gajek
tel.: 58 5547125
e-mail: marzena.wysinska@awf.gda.pl
Język kontaktu:polski
Kod CPV:92620000-3, 92600000-7
Numer dokumentu:2021-8655-60201
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl

Dziękujemy za wysłane grafiki.