• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Łódź żaglowa

Standard

Dane kontaktowe

Opis:Powstaje w kontekście projektu
RPWM.13.01.00-28-0248/22 - Niwelowanie skutków pandemii COVID-19 przez firmę Bielak-Czartery.pl

Część 1
łódź żaglowa

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Przedmiotem zamówienia jest łódź żaglowa-1 szt. - według specyfikacji.
Okres gwarancji
Minimalny okres gwarancji to 12 miesięcy.
Miejsce i termin składania:TERMIN SKŁADANIA ofert
2022-09-28
Termin składania:2022-09-28
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
2022-10

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
warmińsko-mazurskie
Powiat
giżycki
Gmina
Giżycko
Miejscowość
Bogaczewo
Wymagania:Warunki zmiany umowy
Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zostaną określone w umowie zawartej między stronami, która stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego. Nie jest możliwa zmiana istotnych warunków umowy.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Potencjał techniczny
Opis
O udział w postępowaniu mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają zdolność techniczną i zawodową do realizacji zamówienia.
Warunek posiadania zdolności technicznej i zawodowej zostanie spełniony jeśli oferent przedstawi oświadczenie. Ocena zostanie dokonana poprzez analizę oświadczenia (podpis pod oświadczeniem oznacza spełnienie warunku-załącznik 2).
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
1. Formularz oferty (załącznik nr 1)
2. Oświadczenie oferenta (załącznik nr 2)
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2022-09-20
Data ostatniej zmiany
2022-09-20 12:09:30

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Punktacja za cenę będzie obliczana na podstawie wzoru:
P1 = CN x 80/ CR
P1 - otrzymane punkty
CN - cena brutto oferty najkorzystniejszej
CR - cena brutto oferty rozpatrywanej
Najkorzystniejsza oferta otrzyma 80 pkt.
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
P2- Gwarancja
- od 25 miesięcy to 20 pkt.
- od 13 miesięcy do 24 miesięcy (włącznie) to 10 pkt.
- 12 miesięcy to 0 pkt.
Minimalny okres gwarancji to 12 miesięcy.
Najkorzystniejsza oferta otrzyma 20 pkt.
Kontakt:Osoby do kontaktu
Michał Bielak
tel.: 518409624
e-mail: michal@bielakczartery.pl
Język kontaktu:polski
Kod CPV:34522100-3
Numer dokumentu:2022-43467-127096, 1/2022
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 


Dziękujemy za wysłane grafiki.