• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_2022

PRZETARG NA: Łańcuch kotwiczny, szakle

Standard

Dane kontaktowe

Opis:Łańcuch kotwiczny, szakle (160024759)
Treść zapytania:
Szanowni Państwo,
LOTOS Petrobaltic S.A., 80-758 Gdańsk, Ul. Stary Dwór 9 zaprasza Państwa do złożenia oferty zgodnie z przedmiotem opisanym w niniejszym zaproszeniu (zakładka Produkty).
Miejsce oraz warunki dostawy: DDP LOTOS Petrobaltic S.A., Gdańsk Ul. Stary Dwór 9
Pytania mogą być zadawane tylko i wyłącznie za pośrednictwem platformy zakupowej.
Oferty złożone inną drogą niż za pośrednictwem platformy zakupowej Logintrade nie będą brane pod uwagę.
Wymagane jest złożenie oferty na pełny zakres zapytania ofertowego.
W ofercie proszę o podanie nr konta bankowego oferenta. W przypadku ofert składanych przez podmioty mające rezydencję podatkową na terytorium RP, Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty w wypadku braku możliwości potwierdzenia, że wskazany w ofercie rachunek bankowy wykonawcy jest zawarty w wykazie, o którym mowa w art. 96 b Ustawy o VAT.
Proszę o potwierdzenie zgodności oferty z wymaganiami zapotrzebowania w jej treści lub wyraźne wskazanie odstępstw.
Do oferty proszę dołączyć specyfikację techniczną/ ofertę merytoryczną oferowanych materiałów.
Zamawiający informuje, że zastrzega sobie prawo do odwołania zapytania ofertowego bez podania przyczyny oraz możliwość przeprowadzenia negocjacji oraz aukcji elektronicznej z wybranym Oferentem lub Oferentami do chwili podpisania umowy. Wybór Oferenta/ów do dalszych negocjacji oraz aukcji elektronicznej nie stanowi przyjęcia oferty ani rozstrzygnięcia zapytania w rozumieniu kodeksu cywilnego.
Do zamówienia będą miały zastosowanie aktualnie obowiązujące w LOTOS Petrobaltic S.A. ,,Ogólne warunki zamówienia" dostępne pod adresem:https://www.lotos.pl/344/poznaj_lotos/nasze_spolki/lotos_petrobaltic/do_pobrania
Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania zasad bezpieczeństwa określonych w załączniku ,,Bezpieczeństwo" dostępne pod adresem:https://www.lotos.pl/344/poznaj_lotos/nasze_spolki/lotos_petrobaltic/do_pobrania
Oferent zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania ,,Instrukcji systemu przepustkowego ruchu składników majątkowych na terenie obiektu portowego LOTOS Petrobaltic S.A." dostępne pod adresem:https://www.lotos.pl/344/poznaj_lotos/nasze_spolki/lotos_petrobaltic/do_pobrania Zasady przemieszczania składników majątkowych i odpadów stanowiących własność firm obcych są uregulowane w punkcie 6.5.
Produkty:
Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. Łańcuch kotwiczny 2 el. z ogniw końc. ZESTAW POŁĄCZONYCH DWÓCH OGNIW KOŃCOWYCH (OGNIWO 101MM X 567MM X 336MM). Certyfikat klasyfikatora LLOYDS REGISTER OF SHIPPING lub inny 1 komplet -
2. Szakla Green Pin Heavy Duty typ: G-6038, podłużna z zabezpieczeniem, DOR=120t, producent: Van Beest. Uwagi: Atest materiałowy, świadectwo z przeprowadzonych prób wytrzymałościowych morskiego towarzystwa klasyfikacyjnego. 1 szt. -
3. Szakla podłużna z zabezpieczeniem SWL=130t ,,HEAVY DUTY DOUBLE NUT SHACKLE" Uwagi: Atest materiałowy, świadectwo z przeprowadzonych prób wytrzymałościowych morskiego towarzystwa klasyfikacyjnego. 2 szt. -
Dodatkowe warunki formalne:
Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Łańcuch kotwiczny, szakle (160024759)"
Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia
Tytuł pytania:
Treść pytania:
Miejsce i termin składania:Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://lotos.logintrade.net/zapytania_email,1474424,454630679bc35dbce89cf275c67da033.html

Data i godz. rozpoczęcia przyjmowania ofert:
16- 01- 2023 10: 00
Data i godz. zakończenia przyjmowania ofert:
17- 01- 2023 10: 00
Data i godz. zakończenia zadawania pytań:
13- 01- 2023 10: 00
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://lotos.logintrade.net/zapytania_email,1474424,454630679bc35dbce89cf275c67da033.html
Termin składania:2023-01-17
Uwagi:Uwaga:
1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.
2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.
3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.
5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.
6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.
Kontakt:Kupiec:
Joanna Petrykowska
tel:
e-mail: joanna.petrykowska@lotospetrobaltic.pl
Język kontaktu:polski
Numer dokumentu:Z362/220501
Źródło:

GRUPA BIZNES POLSKA

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 

Dziękujemy za wysłane grafiki.