Zapisz się
na bezpłatny newsletter

Przemysł Offshore, Przemysł Energetyczny-Firmy offshore, Produkcja dla offshore, Konstrukcje offshore, Urządzenia offshore, Wyposażenie offshore, Platformy wiertnicze, Górnictwo morskie, Energetyka morska, Energetyka wiatrowa, Morskie elektrownie wiatrowe

A A

Udostępnij:

Facebook Twitter Google Email
powrót do listy

o firmie:


Firma specjalizuje się w kompleksowym montażu obiektów przemysłowych głównie dla sektora paliwowego, budownictwa przemysłowego i gospodarki morskiej. Firma dysponuje własnym zapleczem wykonawczym. Działalność spółki koncentruje się na montażu, modernizacji oraz remontach instalacji przemysłowych i urządzeń technologicznych, budowie i remontach zbiorników magazynowych i konstrukcji oraz specjalistycznych obiektów gospodarki morskiej. KB Pomorze wykonuje również prace projektowe konstrukcji stalowych, rurociągów i instalacji technologicznych i przeciwpożarowych oraz zbiorników magazynowych.

oferta:


OFFSHORE:

W obszarze naszych usług w zakresie dostaw, prefabrykacji i montażu znajduje się również morski przemysł wydobywczy. Moduły urządzeń i orurowania zmontowane na stalowych ramach po przetestowaniu w naszych warsztatach dostarczamy na platformę, gdzie instalujemy je i włączamy do ruchu. Alternatywnie dostarczamy wstępnie prefabrykowane materiały na platformę i na miejscu prowadzimy prace montażowe. Projekty dostarcza klient lub opracowują je nasi inżynierowie według życzeń i założeń klienta na podstawie pomiarów i oględzin bezpośrednio na miejscu. Zapewniamy także usługi w zakresie wykonywania odgałęzień na czynnych rurociągach, poziome i pionowe przemieszczanie ciężkich elementów podnośnikami systemu SUM oraz naprawy specjalne wymagające indywidualnego podejścia inżynierskiego. W każdym przypadku naszym celem jest wykonanie usługi w maksymalnie bezpieczny sposób z najwyższą starannością w minimalnym czasie pobytu na platformie.
Do realizacji zadań z zakresu offshore KB Pomorze dysponuje specjalistycznym nabrzeżem morskim o powierzchni ponad 11 000 m2, zlokalizowanym w Porcie Północnym w Gdańsku, umożliwiającym scalanie konstrukcji wielkogabarytowych oraz realizację produkcji offshore i bezpośrednią ekspedycję drogą morską.


.....................................................................................................................................................


BADANIA NIENISZCZĄCE:

KB Pomorze w oparciu o wykwalifkowaną kadrę i profesjonalne urządzenia pomiarowe oferuje wykonywanie pomiarów i badań nieniszczących (NDT) w następującym zakresie:

badania wizualne (VT),
badania penetracyjne (PT),
badania magnetyczne (MT),
badania ultradźwiękowe (UT),


pomiary zawartości ferrytu delta w stopiwie złączy spawanych metodą magnetyczną przy pomocy ferrytoskopu Fischer MP-30 (dane w% lub wartość w FN),
pomiary twardości stali materiału metodą dynamiczną urządzeniem Proceq EQUOTIP-2 (wyniki w skali Vickersa, Brinella lub Rockwella),
próby ciśnieniowe z rejestracją parametrów temperatury i ciśnienia za pomocą dokładnych przyrządów pomiarowych,
badania szczelności (LT) złączy spawanych metodą pęcherzykowo-próżniową.

Nasz personel kontroli i zapewnienia jakości posiada pozwolenia i certyfikaty kompetencji wydane przez Urząd Dozoru Technicznego-CERT na podstawie normy PN-EN 473.


.....................................................................................................................................................



RUROCIĄGI:


KB Pomorze Sp. z o.o. oferuje kompletne wykonawstwo instalacji rurociągowych. Dzięki posiadanemu przez kadrę doświadczeniu zawodowemu oraz przy użyciu profesjonalnego wyposażenia produkcyjnego realizujemy prefabrykację i montaż rurociągów w pełnym zakresie średnic, grubości ścianek i gatunków materiałowych, stosowanych w sektorze działania firmy.
Posiadamy wszelkie niezbędne wysokospecjalistyczne wyposażenie do realizacji powyższych prac.
Prace prowadzone w tym obszarze działania podlegają nadzorowi Urzędu Dozoru Technicznego.

słowa kluczowe:


konstrukcje offshore, konstrukcje stalowe, instalacje offshore, instalacje przemysłowe, rurociągi, badania nieniszczące,
badania NDT,

powrót do listy
gospodarkamorska.tv Facebook