• <

Przedsiębiorcy z Danii zainteresowani współpracą z polskim offshore

Strona główna Energetyka Morska, Offshore Przedsiębiorcy z Danii zainteresowani współpracą z polskim offshore

gm

17.11.2021
Pokaż cały artykuł
Przedsiębiorcy z Danii zainteresowani współpracą z polskim offshore - GospodarkaMorska.pl

Z inicjatywy pani Doroty Knudsen z DWEA – duńskiego stowarzyszenia związanego z energetyką wiatrową – odbyło się spotkanie z przedsiębiorcami z Polski, zorganizowane wspólnie w ramach porozumienia o współpracy przez PTMEW (Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej) oraz PFTM (Polskie Forum Technologii Morskich).

Wprowadzeniem do spotkania był przedstawiony przez Jerzego Czuczmana, prezesa PFTM, filmowy przegląd osiągnięć polskiego sektora stoczniowego i technologii morskich, nie tylko w odniesieniu do morskiej energetyki wiatrowej, ale również w innych obszarach budowy innowacyjnych i specjalistycznych jednostek i obiektów pływających. Z kolei Mariusz Witoński, prezes PTMEW, przedstawił możliwości polskiego przemysłu, a także przegląd uwarunkowań prawnych w zakresie morskiej energetyki wiatrowej w Polsce.  

Następnie, w krótkich, 4-5 minutowych wystąpieniach, zarówno firmy duńskie, jak i firmy polskie przedstawiły swoją działalność i oczekiwania w zakresie potencjalnych obszarów i możliwości współpracy. Kluczowym elementem spotkania był tzw. matchmaking w postaci tzw. fast dating, co można dosyć swobodnie tłumaczyć jako szybkie randkowanie. I właśnie podczas takich krótkich 5-minutowych bezpośrednich spotkań była okazja do wymiany wzajemnych kontaktów i podstawowych informacji. Ta część programu wizyty została wcześniej, jeszcze przed spotkaniem, bardzo starannie przygotowana przez organizatorów.

Poznane zostały oczekiwanie wszystkich polskich firm zainteresowanych udziałem i to z jakim potencjalnym partnerem ze strony duńskiej chciałyby się spotkać. Rozpisany został szczegółowy plan 5 minutowych spotkań, wymagający bardzo rygorystycznego  przestrzegania czasu indywidualnych spotkań, po których konieczna była zmiana stolików. W opinii uczestników, ta część miała istotne znaczenie, ponieważ pozwoliła na zapoznanie się, kontynuowanie bezpośrednich rozmów już bez ograniczeń czasowych podczas przerwy.

Na zakończenie Grupa Przemysłowa Baltic przedstawiła swój potencjał i możliwości w zakresie współpracy oraz zaprosiła przedstawicieli firm duńskich do zwiedzenia zakładu Energomontaż Północ Gdynia.

Podsumowując, spotkanie w opinii uczestników uznane zostało za udane i uzyskało wiele pozytywnych komentarzy.

Budowa farm wiatrowych na Bałtyku w ramach rozwoju Morskiej Energetyki Wiatrowej w Polsce cieszy się ogromnym zainteresowaniem nie tylko firm polskich, przyciąga również zainteresowanie partnerów zagranicznych. Można wyrazić nadzieję, że współpraca międzynarodowa polskich przedsiębiorców z firmami duńskimi obecnymi już od dawna na rynku MEW będzie miała również istotny wpływ na zwiększanie możliwość udziału polskich przedsiębiorców w ramach tzw. local content.

Dziękujemy za wysłane grafiki.