• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_30lat_2023

Projektant systemów elektycznych

Standard

Dane kontaktowe

STEMOR jest firmą branży morskiej, specjalizującą się w projektowaniu, serwisie urządzeń automatyki okrętowej i systemów sterowania, kompleksowych przebudowach systemów elektrycznych jednostek pływających i obiektów lądowych. Jesteśmy również producentem certyfikowanych urządzeń elektroniki okrętowej, wykonujemy specjalistyczne pomiary, kalibracje i badania systemów automatyki przemysłowej.
 

Poszukujemy kandydatów na stanowisko projektanta systemów elektycznych:
Oferujemy: 7.500 - 12.000,00 PLN brutto
 

Zakres obowiązków:

 • projektowanie nowych systemów automatyki, elektro-energetycznych dla jednostek pływających, obiektów lądowych

 • prace koncepcyjne i projektowe nad modernizacjami układów automatyki, systemów dystrybucji zasilania

 • prace projektowe konstrukcyjne przy systemach elektrycznych (okablowanie i tory kablowe) na jednostkach pływających, w obiektach lądowych

 • prace projektowe w zakresie konstrukcji i budowy rozdzielnic elektrycznych

 • kompleksowe przygotowywanie dokumentacji elektrycznej technicznej, produkcyjnej

 • prace dokumentacyjne dla bieżąco prowadzonych projektów, przebudów, serwisów

Wymagania

 • dobra znajomość systemów sterowania maszynami elektrycznymi, napędów, układów zawierających sterowniki programowalne i komputery przemysłowe

 • doświadczenie w projektowaniu układów elektro-energetycznych oraz sterowania i sygnalizacji

 • doświadczenie w projektowaniu rozdzielnic NN, technologicznych, sterujących

 • dobra znajomość oprogramowania inżynierskiego (AutoCAD / Draftsight, PCSchematic / IGE-XAO, Solidworks / FreeCAD)

 • kompetencje w zakresie obliczeń inżynierskich dla projektowanych systemów

 • znajomość języka angielskiego umożliwiająca swobodną komunikację w kwestiach technicznych, organizacyjnych

 • prawo jazdy kategorii B

Oferujemy

 • stabilną pracę w firmie o ugruntowanej na rynku pozycji

 • atrakcyjne wynagrodzenie z systemem premiowym

 • pracę w doświadczonym zespole produkcyjnym

 

 

Klauzula informacyjna rekrutacja

 

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami Art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urzęd. Unii Europ. z dnia 04.05.2016r. L 119/1), dalej jako „RODO”, STEMOR Jan Trzaska Spółka Komandytowa informuje, że:

Administratorem Państwa Danych Osobowych jest STEMOR Jan Trzaska Spółka Komandytowa, ul. Kolonistów 42, 71-806 Szczecin, NIP: 9552305363, KRS: 0000377844, tel: +48 91 8101 258, info@stemor.eu, dalej jako „ADO”;

 

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenie procesu rekrutacji – ocena umiejętności i kwalifikacji, co prowadzić może do ewentualnego przygotowania i zawarcia umowy o pracę stosownie do postanowień  Art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy oraz zgodnie z  Art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a w pozostałym zakresie na podstawie Państwa dobrowolnej zgody na podstawie Art. 6 ust. 1 lit a RODO oraz w przypadku danych osobowych szczególnych kategorii Art. 9 ust.2 lit. a RODO;

 • Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani do organizacji międzynarodowej. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa;
 • Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą przechowywane przez 12 miesięcy;
 • Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
 • Mają Państwo prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie czasowym, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody;
 • Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl;
 • Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z Art. 221 Kodeksu Pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Zdjęcia

Projektant systemów elektycznych - GospodarkaMorska.pl

Dziękujemy za wysłane grafiki.