Zapisz się
na bezpłatny newsletter

Porty morskie- Porty specjalistyczne, Terminale morskie, Terminale kontenerowe, Terminale drobnicowe, Terminale masowe, Terminale Ro-Ro, Zarządy portów morskich

A A

Udostępnij:

Facebook Twitter Google Email
powrót do listy

o firmie:


Zapraszamy do odwiedzania bezpiecznego i przyjaznego Portu Morskiego Darłowo. Przebywając w naszym porcie możecie Państwo skorzystać ze świetnie rozwiniętej infrastruktury portowej, która doskonale wkomponowała się w turystyczną funkcję miasta Darłowo. W pobliżu znajduje się przepiękna i czysta plaża, unikatowe zabytki kultury oraz wspaniałe trasy turystyczne otoczone pięknymi krajobrazami.

Mamy nadzieję, iż odwiedzając naszą stronę internetową otrzymacie Państwo wszelkie informacje, które przyczynią się do odwiedzenia i skorzystania z usług Portu Morskiego Darłowo. Z naszej strony obiecujemy profesjonalną obsługę oraz chęć współpracy

oferta:


Port Morski Darłowo jest portem handlowo – rybackim, leżącym w ujściu rzeki Wieprza (540 26’ 30’’ N, 160 22’ 54’’ E). Jest portem obejmującym prawie trzy kilometrowy odcinek Wieprzy, wpadającej tutaj do morza. Leży w odległości około 25 Mm na zachód od portu Ustka i w odległości 33 Mm na wschód od portu Kołobrzeg. Jest portem otwartym Morza Bałtyckiego.
Do Portu Morskiego Darłowo mogą zawijać jednostki do 75 metrów o zanurzeniu maksymalnym do 4 metrów. Za zezwoleniem Kapitana Portu w Darłowie istnieje możliwość zawinięcia większych jednostek. Powyżej 40 metrów jednostki zobowiązane są skorzystać z usług pilotażowych. Usługi pilotażowe zgodnie z komunikatem z dnia 1 października 2001 roku Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku prowadzi w Porcie Morskim Darłowo firma Rybołówstwo Morskie, Żegluga Przybrzeżna Marek Sochoń mająca swoją siedzibę przy ulicy Rybacka 4b, 76 - 150 Darłowo, tel. 0 501 641 302, 0 502 490 133, e-mail: smolt@interia.pl . Zlecenie na usługi pilotowe może wykonać w imieniu armatora agent będący płatnikiem. Za wprowadzenie statku do Portu Morskiego Darłowo pobiera się opłatę według komunikatu Dyrektora Urzędu Morskiego z dnia 29 grudnia 2009 r. http://www.umsl.gov.pl/pliki/pilotaz22122009.pdf .
Port Darłowo w ograniczonym zakresie pełni wszystkie typowe funkcje gospodarcze polegające na:

•przeładunkach towarów w obrocie krajowym i zagranicznym;
•skupie, składowaniu, przetwórstwie i sprzedaży ryb morskich;
•dokonywanie remontów, konserwacji kadłubów i silników okrętowych;
•świadczenie usług dla postoju jednostek z pełną obsługą serwisową w postojach między rejsowych;
•przyjmowanie i świadczenie usług dla jednostek sportowo – rekreacyjnych.

Składa się on z dwóch części:

1.pierwsza część zlokalizowana jest w bezpośredniej bliskości morza , z falochronami, wejściem do portu, Awanportem, Basenem Rybackim oraz mostem;
2.druga część portu położona jest w odległości około 2,3 km od wejścia portowego w bezpośrednim sąsiedztwie miasta Darłowo z Obrotnicą portową, Basenem Przemysłowym, oraz korytem rzeki Wieprza.
Obie części portu łączy 2,5 km kanał portowy o żeglownej głębokości 5,5 m. Do portu mogą zawijać statki o maksymalnym zanurzeniu do 4 metrów i długości do 75 metrów, przy czym dopuszczalne są większe jednostki za zgodą Kapitana Portu Darłowo.

W porcie Darłowo brak jest nabrzeży o typowej konstrukcji płytowej, stosowanych w portach o większych głębokościach dna. Łączna długość wszystkich nabrzeży w porcie wraz z falochronami wynosi 5307 mb.
W granicach portu znajduje się następująca infrastruktura techniczna :
•reda portu o promieniu 1 Mm, miejsce na postój i oczekiwanie statków na wejście do portu;
•tor podejściowy z morza do głowic falochronów, o kierunku 1160, długości 926 m, szerokości w dnie 60 m i głębokości 8 m;
•wejście do portu o szerokości 38 m i głębokości 7 m, utworzone przez dwa falochrony: wschodni o długości 436 mb, i zachodni o długości 484 mb;
•awanport, akwen wodny o obszarze 4,7 ha i głębokości 6 m z możliwością obrotu statku o długości 120 m;
•tor wodny (od ujścia rzeki Wieprza do obrotnicy), łączna długość 2420 m, szerokość 23 m w osi toru wodnego i głębokość 5,5 m;
•obrotnica statkowa (rozgałęzienie kanału i wejścia do Basenu Przemysłowego), o średnicy obrotu statków 110 m , z głębokościami 5,5 m;
•kierownica statków o długości 143,5 m, dla nawigacyjnej poprawy wejścia statków do kanału portowego, oraz częściowego wytłumienia falowania w porcie;
•stałe znaki nawigacyjne wraz z systemem zasilania energetycznego;
urządzenia lampowo – oświetleniowe wszystkich obiektów hydrotechnicznych w porcie;
•nabrzeża portowe o następującej konstrukcji oraz długościach:
- Nabrzeże Pilotowe o długości 189 m i konstrukcji oczepowej stanowiącej obudowę prawego brzegu rzeki Wieprza,
- Nabrzeże Usteckie o długości 211 m o konstrukcji oczepowej,
- Nabrzeże Wopowskie o długości 83 m o konstrukcji oczepowej,
- Nabrzeże Dorszowe I o długości 240 m i konstrukcji typu płytowej,
- Nabrzeże Wyposażeniowe o długości 147 m i konstrukcji oczepowej stanowiącej obudowę Basenu Rybackiego,
- Nabrzeże Postojowe I o długości 100 m i konstrukcji oczepowej stanowiące obudowę Basenu Rybackiego,
- Nabrzeże Zachodnie I o długości 79 m i konstrukcji oczepowej stanowiące obudowę Basenu Rybackiego,
- Nabrzeże Dorszowe II o długości 297 m i konstrukcji płytowej,
- Nabrzeże Skarpowe o długości 297 m i konstrukcji oczepowej,
- Nabrzeże Władysławowskie o długości 265 m i konstrukcji oczepowej,
- Nabrzeże Puckie o długości 92 m i konstrukcji oczepowej,
- Nabrzeże Gdańskie o długości 190 m i konstrukcji oczepowej,
- Nabrzeże Południowe o długości 45 m i konstrukcji oczepowej,
- Nabrzeże Gdyńskie o długości 194 m i konstrukcji oczepowej,
- Nabrzeże Szczecińskie o długości 179 m i konstrukcji oczepowej,
- Nabrzeże Słupskie I i II o długości łącznej 128 m i konstrukcji oczepowej,
- Nabrzeże Koszalińskie o długości 55 m i konstrukcji oczepowej,
- Pomost rybacki o długości 51 m o konstrukcji nośnej typu palowego,
- Nabrzeże Rybackie o długości 141 m i konstrukcji oczepowej,
- Nabrzeże Warsztatowe o długości 135 m i konstrukcji oczepowej,
- Nabrzeże Łebskie o długości 129 m i konstrukcji oczepowej,
- Nabrzeże Kołobrzeskie o długości 207 m i konstrukcji oczepowej.
1. Nabrzeże Pilotowe 189,00 m

Jest to nabrzeże oczepowe stanowiące obudowę prawego brzegu rzeki Wieprza. Głębokość projektowa 5,50 m. Część podwodną nabrzeża stanowi ścianka szczelna żelbetowa o wymiarach 22 x 50 cm, długości 9,0 m, posadowiona na rzędnej – 8,50 m. Ścianka skleszczona od strony odwodnej pojedynczym kleszczem wykonanym z ceownika NP – 200, kotwiona ściągami stalowymi Ø 50 mm, długości 10,50 m co 3,00 m do tarcz kotwiących. Tarcza kotwiąca żelbetowa 150 x 150 x 20 co 3,0 m, posadowiona na rzędnej – 0,90 m. Nadbudowa nabrzeża jako oczep żelbetowy o wysokości 1,50 m i górnej szerokości 40 cm. Pachoły cumownicze o ciężarze 270 kg rozmieszczone co 9,0 m, zabetonowane w oczepie. Nawierzchnia na początkowym odcinku nabrzeża (około 25 mb) wykonana z płyt żelbetowych 30 x 150 x 15 cm oraz płyt betonowych wylewanych. Na dalszym odcinku nabrzeża nawierzchnia za oczepem wykonana z płyt chodnikowych. Linia odbojowa wyposażona w opony zawieszone na łańcuchach przymocowanych do okuć stalowych wykonanych z płaskownika. Okucia rozmieszczone są w górnej, odwodnej krawędzi oczepu. Na nabrzeżu znajdują się drabinki wykonane z płaskowników 90 x 20 mm oraz prętów Ø 30 mm. Drabinki umieszczone są we wnękach pionowych oczepu
Nabrzeże Usteckie 211,00 m

Część podwodną nabrzeża stanowi ścianka szczelna wykonana z brusów żelbetowych o wymiarach 22 x 50 cm, długości 9,0 m. Ścianka skleszczona od strony odwodnej pojedynczym kleszczem wykonanym z ceownika NP – 200, kotwiona ściągami stalowymi Ø 48 mm, długości 9,0 m co 3,0 m do żelbetowych tarcz kotwiących. Nadbudowa nabrzeża jako oczep żelbetowy o wysokości 1,50 m i górnej szerokości 90 cm. Pachoły cumownicze (32/21 cm) o ciężarze 270 kg, rozmieszczone co 9,0 m, zabetonowane w oczepie. Nawierzchnia na nabrzeży wykonana z płyt betonowych wylewanych. Linia odbojowa wyposażona w opony zawieszone na krzyżakach wykonanych z płaskownika. Nad oponami do oczepu zamocowana jest pojedyncza belka odbojowa wykonana z profilu stalowego typu Larssen. Na nabrzeżu znajdują się drabinki wykonane z płaskowników 60 x 20 mm oraz prętów kwadratowych 200 mm. Drabinki umieszczone zostały we wnękach pionowych oczepu.
3. Nabrzeże Wopowskie 83,00 m

Część podwodną nabrzeża stanowi ścianka szczelna stalowa wykonana z grodzic G – 62 o długości 7,0 m. Ścianka skleszczona jest obustronnym pojedynczym kleszczem wykonanym z ceownika NP – 160, kotwiona ściągami stalowymi Ø 36 mm, długości 7,5 m do tarcz kotwiących żelbetowych. Nadbudowa nabrzeża jako oczep żelbetowy o wysokości 1,20 m. Pachoły cumownicze stalowe zabetonowane w oczepie, w rozstawie 8,0 m – na odcinku mb 0,0 – 35,0, natomiast na odcinku mb 40,3 – 46,4 występują pachoły cumownicze podwójne. Na pozostałych odcinkach nabrzeża nie występują żadne urządzenia cumownicze. Nawierzchnia wykonana z płyt betonowych wylewanych o grubości 15 cm, natomiast szerokość nawierzchni wynosi 0,5 m. Linia odbojowa wykonana z dwóch pasów belek drewnianych o wymiarach 12 x 12 cm z pionową dyliną grubości 50 mm. W pozostałej części nabrzeża brak urządzeń odbojowych.

4. Nabrzeże Dorszowe I 240,00 m

Stanowi obudowę rzeki Wieprzy po wschodniej stronie, głębokość projektowana wynosi – 5,5 m, a rzędna korony nabrzeża + 1,7 m. Część podwodną stanowi stalowa ścianka szczelna G – 62 dł. 13,50 m oraz żelbetowe pole 35 x 35 cm nośne zabite kozłowo długości 14 i 17 m. Nabrzeże typu płytowego.
5. Nabrzeże Wyposażeniowe 147,00 m

Stanowi obudowę Basenu Rybackiego. Na pierwszych 17,5 m część podwodną stanowi drewniana ścianka szczelna, natomiast w części dalszej część nadwodną stanowi żelbetowa ścianka szczelna z brusów o wymiarach 18 x 50 cm, długości 8,00 m. Rzędna posadowienia wynosi – 7,50 m. Ścianka kotwiona jest do tarcz stalowymi ściągami długości 7,50 m co 3,00 m. Tarcza kotwiąca żelbetowa o wymiarach 1,0 x 1,0 x 0,15 m.
Nawierzchnia na nabrzeżu wykonana z płyt betonowych o grubości 15 cm oraz kostka betonowa szerokości 110 cm. Nadbudowę nabrzeża stanowi oczep żelbetowy o wymiarach 0,4 x 1,5 m. Pachoły cumownicze typu lekkiego na nabrzeżu są rozmieszczone co 15 m. Linia odbojowa wyposażona w opony zawieszone na krzyżakach.

6. Nabrzeże Postojowe I 100,0 m

Nabrzeże oczepowe stanowiące obudowę Basenu Rybackiego. Głębokość projektowana 3,50 m. Część podwodną stanowi żelbetowa ścianka szczelna z brusów o wymiarach 18 x 50 cm, długości 8,00 m. Rzędna posadowienia wynosi – 7,50 m. Ścianka kotwiona jest do tarcz stalowymi ściągami długości 7,50 m co 3,00 m. Tarcza kotwiąca żelbetowa o wymiarach 1,0 x 1,0 x 0,15 m. Nawierzchnia na nabrzeżu stanowi oczep żelbetowy o wymiarach 0,4 x 1,5 m. Pachoły cumownicze typu lekkiego na nabrzeżu rozmieszczone są co 15 m. Linia odbojowa wyposażona w opony zawieszone na krzyżakach
7. Nabrzeże Zachodnie I 79,00 m

Nabrzeże oczepowe stanowiące obudowę Basenu Rybackiego. Głębokość projektowa 3,50 m. Część podwodną stanowi żelbetowa ścianka szczelna z brusów o wymiarach
18 x 50 cm, długości 8,00 m. Rzędna posadowienia wynosi – 7,50 m. Ścianka kotwiona jest do tarcz stalowymi ściągami długości 7,50 m co 3,00 m. Tarcza kotwiąca żelbetowa o wymiarach 1,0 x 1,0 x 0,15 m, posadowiona na rzędnej – 0,5 m. Nawierzchnia na nabrzeżu wykonana z płyt betonowych o grubości 15 cm ułożonych na podsypce piaskowej. Nadbudowę nabrzeża stanowi oczep żelbetowy o wymiarach 0,4 x 1,5 m. Pachoły cumownicze typu lekkiego na nabrzeżu rozmieszczone są co 15m. Linia odbojowa wyposażona w opony zawieszone na krzyżakach.

8. Nabrzeże Dorszowe II 255,00 m

Głębokość dopuszczalna w linii wbicia ścianki – 4,0 m. Rzędna korony nabrzeża + 1,5 m. Obciążenie użytkowe równomiernie rozłożone wynosi 1,0 t/m2. Ściankę szczelną stanowią brusy żelbetowe 26 x 50 cm dł. 10,5 m, a w części 25 x 25 cm dł. 8,50 m.
9. Nabrzeże Skarpowe 297,00 m

Część podwodną nabrzeża stanowi ścianka wykonana z brusów żelbetowych o wymiarach 60 x 18 cm, długości 4,0 m. Ścianka skleszczona od strony odwodnej pojedynczym kleszczem wykonanym z ceownika NP – 160, kotwiona ściągami stalowymi Ø55 mm, długości 8,0 m co 3,0 m do tarcz kotwiących. Tarcza kotwiąca żelbetowa 160 x 160 x 20 co 3 m, posadowiona na rzędnej – 0,75 m. Nadbudowa nabrzeża jako oczep żelbetowy o wysokości 0,45 i górnej szerokości 55 cm. Nawierzchnia na nabrzeżu wykonana z płyt betonowych wylewanych o grubości 20 cm.
10. Nabrzeże Południowe 45,00 m

Część podwodną nabrzeża stanowi ścianka szczelna wykonana z drewnianych brusów o wymiarach 20 x 16 cm, długości 8,0 m. Ścianka skleszczona obustronnym kleszczem drewnianym, kotwiona co 3,0 m stalowymi ściągami do pali drewnianych. W górnej części ścianki szczelnej występują poziome drewniane belki o wymiarach 24 x 16 cm w rozstawie 4,0 m. Nadbudowa nabrzeża jako oczep kamienny murowany, wykonany z ciosów kamiennych na zaprawie cementowej. Oczep oparty jest na dwóch rzędach pali drewnianych. Od strony wody górnej, część oczepu pokryto płytami granitowymi o wymiarach 80 x 20 cm. Dolna rzędna oczepu wynosi – 1,10 m, górna rzędna oczepu od + 1,95 m do + 2,50 m. Nawierzchnia wykonana z płyt granitowych, brukowana na całym nabrzeżu. Nabrzeże Południowe połączone z nabrzeżem Gdyńskim, oczepem o konstrukcji łukowej o promieniu r = 4,0 m. Linia odbojowa wyposażona w opony cumownicze przymocowanych do oczepu za pomocą szpilek stalowych z nakrętkami i podkładkami. Ścieżka cumownicza wyposażona w 4 granitowe polery cumownicze i 2 pierścienie. Ścieżka cumownicza oddalona o 4,0 m od nabrzeża
11. Nabrzeże Gdyńskie 194,00 m

Część podwodną nabrzeża stanowi ścianka szczelna wykonana z drewnianych brusów o wymiarach 20 x 16 cm, długości 8,0 m. Ścianka skleszczona obustronnym kleszczem drewnianym, kotwiona co 3,0 m stalowymi ściągami do pali drewnianych. W górnej części ścianki szczelnej występują poziome drewniane belki o wymiarach 24 x 16 cm w rozstawie co 6,0 m. Nadbudowa nabrzeża jako oczep kamienny murowany, wykonany z ciosów kamiennych na zaprawie cementowej. Oczep oparty jest na dwóch rzędach pali drewnianych. Od strony wody górnej, część oczepu pokryto płytami granitowymi o wymiarach 80 x 20 cm. Dolna rzędna oczepu wynosi – 1,10 m, górna rzędna oczepu na całym nabrzeżu wynosi + 2,5 m. Nawierzchnia wykonana z płyt granitowych, brukowana oraz pokryta asfaltem na odcinku mb 85,0 do końca, natomiast na odcinku mb 0 – 85,0 m nawierzchnia betonowa wykonana z płyt o wymiarach 3,0 x 1,25 m. Nabrzeże Gdyńskie połączone z nabrzeżem Południowym, oczepem o konstrukcji łukowej o promieniu r = 4,0 m. Na końcu nabrzeża Gdyńskiego konstrukcja łukowa o r = 4,40 m, zagięta na stronę odlądową. Linia odbojowa wyposażona w opony cumownicze przymocowanych do oczepu za pomocą szpilek stalowych z nakrętkami i podkładkami. Ścieżka cumownicza w postaci
pojedynczych pierścieni rozmieszczonych co 10,0 m. Odległość ścieżki cumowniczej od nabrzeża wynosi 4,50 m. Na nabrzeżu znajdują się także drabinki wykonane z płaskowników stalowych o wymiarach 50 x 15 mm, które wmocowane są we wnękę pionową oczepu kamiennego.

12. Nabrzeże Szczecińskie 179,00 m

Część podwodną nabrzeża stanowi ścianka szczelna typu Larssen o wymiarach 40 x 8,0 m, długości 9,0, posadowiona na rzędnej – 7,80 m. Ścianka skleszczona od strony odwodnej pojedynczym kleszczem wykonanym z ceownika NP – 200, kotwiona ściągami stalowymi Ø 45 mm, długości 5,50 m co 3,2 m do tarcz kotwiących. Nadbudowa nabrzeża jako oczep żelbetowy o wysokości 2,10 m i górnej szerokości 40 cm. Nawierzchnia na nabrzeżu wykonana z płyt betonowych wylewanych. Linia odbojowa wyposażona w opony mocowane do oczepu. Na nabrzeżu znajdują się drabinki wykonane z kątowników 60 x 60 x 6 mm i prętów o przekroju kwadratowym 20 mm. Drabinki umieszczone zostały we wnękach pionowych oczepu. Ścieżka cumownicza na nabrzeżu w odległości 5,0 m, wyposażona w pachoły żeliwne, granitowe oraz pierścienie cumownicze w rozstawie 10,0 m.
13. Nabrzeże Słupskie I i II 128,00 m

Cześć podwodną nabrzeży stanowi stalowa ścianka szczelna wykonana z grodzic G – 62 o szerokości 40 cm i długości 12,0 m. Ścianka kotwiona ściągami stalowymi Ø 55 m do żelbetowych tarcz kotwiących. Rzędna wbicia grodzic – 11,40 m. Nadbudowę nabrzeży stanowi oczep żelbetowy o wysokości 1,30 m i górnej szerokości 60 cm. Dolna rzędna płaszczyzny oczepu wynosi + 0,20 m. Nawierzchnia na nabrzeżu Słupskim wykonana z płyt żelbetowych drogowych o wymiarach 300 x 150 x 15 cm. Na nabrzeżu Słupskim II nawierzchnia wykonana z płyt żelbetowych o wymiarach 200 x 100 x 10 cm. Linia odbojowa wyposażona w opony zawieszone na łańcuchach przymocowanych do okuć stalowych wykonanych z płaskownika. Linia odbojowa na obu nabrzeżach wyposażona jest w opony mocowane do oczepu. Ścieżkę cumowniczą stanowią stalowe polery rozmieszczone na nabrzeżu co 12,0 m. Polery zabetonowane są w oczepie. Górna szerokość oczepu wynosi 80 cm. Pomiędzy polerami zabetonowano dwa podwójne pierścienie cumownicze. Na nabrzeżu znajdują się drabinki wykonane z kątowników o wymiarach 60 x 60 x 60 mm i prętów Ø 22 mm. Drabinki umieszczone zostały we wnękach pionowych oczepu.

14. Nabrzeże Koszalińskie 55,00 m

Część podwodną nabrzeża stanowi stalowa ścianka szczelna wykonana z grodzic G – 62 o szerokości 8,5 m. Ścianka skleszczona od strony odlądowej kleszczem wykonanym z ceownika NP – 200, kotwiona ściągami stalowymi Ø 44 mm, długości 7,0 m do tarcz kotwiących. Rzędna wbicia grodzic – 14,30 m. Nadbudowę nabrzeża stanowi oczep żelbetowy o wysokości 1,50 m i górnej szerokości 80 cm. Dolna rzędna płaszczyzny oczepu wynosi + 0,20 m. Konstrukcja płytowa, gdzie oczep stanowi integralną część płyty nabrzeża. Nawierzchnia na nabrzeżu wykonana z płyt żelbetowych o wymiarach 300 x 150 x 15 cm. Linia odbojowa wyposażona w opony zawieszone na łańcuchach przymocowanych do okuć stalowych wykonanych z płaskownika. Na nabrzeżu znajduje się pojedyncza belka odbojowa wykonana z profilu stalowego Larssen. Ścieżkę cumowniczą stanowią stalowe polery rozmieszczone na nabrzeżu co 9,0 m. Polery zabetonowane są w oczepie. Na nabrzeżu znajdują się drabinki wykonane z kątowników o wymiarach 18 x 18 mm. Drabinki umieszczone zostały we wnękach pionowych oczepu. Szerokość wnęk 55 cm, głębokość wnęk 13 cm.
15. Pomost 51,00 m

Konstrukcja nośna pomostu opiera się na palach stalowych Ø 406/12,5 mm, długości 10,0 m w rozstawie osiowym co 3,0 m. Pale są kleszczone dwustronnie kleszczem stalowym. Odbojnice wykonane są z opon przymocowanych do belek stalowych wykonanych z grodzic G – 62. Stalowe grodzice mocowane są do pali za pomocą obejm o średnicy 24 mm. Obejmy przyspawane są do rur. Na kleszczach oparte są podłużnice z krawędziaków 12 x 14 cm. Podkład pomostu stanowią bale grubości 5 cm. Dookoła pomostu biegnie krawężnik z bali 5 x 10 cm. Jako polery cumownicze przewidziano rury stalowe Ø 1,5 cm wbetonowane w pale nośne od góry zabezpieczone blachą. Pomost jest wyposażony w cztery drabinki ratownicze wykonane ze stali kształtowej oraz 3 lampy oświetleniowe.
16. Nabrzeże Rybackie 141,00 m

Część podwodną nabrzeża stanowi stalowa ścianka szczelna wykonana z grodzic G – 62 o szerokości 8,5 m. Ścianka skleszczona od strony odlądowej kleszczem wykonanym z ceownika NP – 200, kotwiona ściągami stalowymi Ø 44 mm, długości 7,0 m do tarcz kotwiących. Rzędna wbicia grodzic – 7,90 m. Nadbudowę nabrzeża stanowi oczep żelbetowy o wysokości 1,50 m i górnej szerokości 50 cm. Dolna rzędna płaszczyzny oczepu wynosi + 0,20 m. Nawierzchnia na nabrzeżu wykonana z płyt żelbetowych w wymiarach 300 x 150 x 15 cm. Pomiędzy płytkami znajduje się pas nawierzchni z płytek chodnikowych o wymiarach 25 x 50 x 7 cm. Linia odbojowa wyposażona w opony zawieszone na łańcuchach przymocowanych do okuć stalowych wykonanych z płaskownika. Ścieżkę cumowniczą stanowią stalowe polery rozmieszczone na nabrzeżu co 12,0 m. Polery zabetonowane są w oczepie. Górna szerokość oczepu wynosi 80 cm. Pomiędzy polerami zabetonowano dwa podwójne pierścienie cumownicze. Na nabrzeżu znajdują się drabinki wykonane z kątowników o wymiarach 18 x 18 mm. Drabinki umieszczone zostały we wnękach pionowych oczepu.

17. Nabrzeże Warsztatowe 135,00 m

Nabrzeże oczepowe stanowiące obudowę rzeki Wieprza. Głębokość projektowa 3,50 m. Część podwodną nabrzeża stanowi ścianka szczelna wykonana z brusów żelbetowych o wymiarach 20 x 50 cm, długości 8,50m, posadowiona na rzędnej – 8,20 m. Ścianka skleszczona od strony odwodnej pojedynczym kleszczem wykonanym z ceownika NP – 200,
kotwiona ściągami stalowymi Ø 50 mm, długości 9,0 m co 3,0 m do tarcz kotwiących. Tarcza kotwiąca żelbetowa 140 x 140 x 20 co 3,0 m, posadowiona na rzędnej – 0,70 m. Nadbudowa nabrzeża jako oczep żelbetowy o wysokości 1,50 m i górnej szerokości 40 cm. Rzędna dolna płaszczyzny oczepu wynosi – 0,20 m. Rzędna górna oczepu jest stała i wynosi + 1,30 m. Nawierzchnia na nabrzeżu wykonana z płyt żelbetowych o wymiarach 300 x 150 x 15 cm. Linia odbojowa wyposażona w opony zwieszone na łańcuchach przymocowanych do okuć stalowych wykonanych z płaskownika. Nad oponami znajduje się pojedyncza belka odbojowa, wykonana z profilu typu Larsen. Na nabrzeżu znajdują się drabinki wykonane z płaskowników 60 x 20 mm oraz prętów kwadratowych 30 mm. Drabinki umieszczone zostały we wnękach pionowych oczepu. Ścieżka cumownicza występuje w postaci okrągłych pachołków stalowych o średnicy 32/21 cm, rozmieszczonych co 9,0 m, zabetonowanych w oczepie.
19. Nabrzeże Kołobrzeskie 207,00 m

Nabrzeże oczepowe stanowiące obudowę rzeki Wieprza. Głębokość projektowa 5,50 m. Część podwodną nabrzeża stanowi ścianka szczelna żelbetowa o wymiarach 22 x 50 cm, długości 9,0 m, posadowiona na rzędnej – 8,50m. Ścianka skleszczona od strony odwodnej pojedynczym kleszczem wykonanym z ceownika NP – 200, kotwiona ściągami stalowymi
Ø 50 mm, długości 10,0 m co 3,0 m do tarcz kotwiących. Tarcza kotwiąca żelbetowa 160 x 160 x 20 co 3,0 m, posadowiona na rzędnej – 0,75 m. Nadbudowa nabrzeża jako oczep żelbetowy o wysokości 1,50 m i górnej szerokości 40 cm. Pachoły cumownicze (32 / 21 cm) o ciężarze 270 kg, rozmieszczone co 9,0 m, zabetonowane w oczepie. Nawierzchnia na nabrzeżu wykonana z płyt betonowych wylewanych. Linia odbojowa wyposażona w opony zawieszone na łańcuchach przymocowanych do okuć stalowych wykonanych z płaskownika. Okucia rozmieszczone są w górnej, odwodnej krawędzi oczepu pod poziomą belką znajduje się drugi rząd opon przymocowanych do oczepu za pomocą stalowych szpilek. Na nabrzeżu znajdują się drabinki wykonane z płaskowników 90 x 20 mm oraz prętów Ø 30 mm. Drabinki umieszczone zostały we wnękach pionowych oczepu.

MULTIMEDIA:


foldery reklamowe:


filmy:


Port Darłowo - wyjątkowy port na środku polskiego wybrzeża:

Port Darłowo z lotu ptaka:

powrót do listy
gospodarkamorska.tv Facebook