• <

Port Gdynia z potencjałem infrastrukturalnym w sektorze offshore

Dodano: 06.03.2020

Port Gdynia od strony wschodniej jest portem najbliżej położonym względem obszarów morskich przewidzianych na lokalizację farm wiatrowych. Potencjał terenów portowych sprzyja rozwojowi alternatywnych – ekologicznych źródeł energii w Polsce. Zarząd Portu wraz z pełnomocnikiem rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii Ireneuszem Zyska analizuje rozwiązania służące rozwojowi sektora offshore w tym poszukują zaplecza do obsługi elementów morskich farm wiatrowych, obejmującego gminy Kosakowo, Rumię oraz Gdynię.

Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii pan Ireneusz Zyska podczas dzisiejszego briefingu prasowego Zarządu Morskiego Portu Gdynia powiedział:

„Dzisiejsza wizyta w Porcie Gdynia jest związana z wyborem lokalizacji pod port instalacyjny dla przemysłu offshorowego (...) Natura obdarzyła nas bardzo dobrymi warunkami wietrznymi na Bałtyku. Dzisiaj jak wiemy 80 % energii pochodzi z węgla, w perspektywie rozwoju mix-u energetycznego do 2030-2040 roku chcemy to zmienić"

Wizyta Pełnomocnika Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii Ireneusza Zyska była związana z wyborem lokalizacji pod port instalacyjny. Minister zapowiedział serie spotkań z przedstawicielami instytucji publicznych oraz firm polskich i zagranicznych działających w obszarze portu 

Bardzo ważna w tej kwesti jest idea "local content" w celu angażowania firm lokalnych w tworzeniu łańcucha dostaw niezbędnych komponentów dla przemysłu offshorowego.

Do 5 marca rozpatrywane były uwagi, które wpłynęły do projektu ustawy dot. pozyskania energii z morskich farm wiatrowych. Następnie zostanie przekazana do Komitetu Ekonomicznego i Komitetu Stałego Rady Ministrów. W perspektywnie miesiąca ma zostać zostać skierowana pod obrady Sejmu.

„Chcemy żeby Port Gdynia był głównym operatorem i żeby u nas kompletowane były zestawy farm wiatrowych, a następnie wywożone na koncesjonowane obszary morskie. Mamy doświadczenie w przeładunkach lądowych konstrukcji farm wiatrowych, realizowanych na terenach terminali kontenerowych oraz przewagę w postaci dogodnej lokalizacji. Liczymy na to, że Port Gdynia zostanie bezpośrednim beneficjentem tego ogromnego rządowego programu inwestycyjnego. Myśląc o odnawialnych źródłach energii w koncepcji green port, przewidzieliśmy teren dla sektora offshore na końcu Portu Zewnętrznego”- komentuje Adam Meller- Prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.

Na Bałtyku będą powstawać farmy wiatrowe z turbinami o mocy 12 MW. Takie farmy będzie będą potrzebować zaplecza technologicznego w postaci odpowiednich jednostek: fundamentowców i tzw. jack-upów.

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A, jest również zainteresowany nabyciem całości terenów będących w zasobach Stoczni Marynarki Wojennej, w ramach przysługującego prawa pierwokupu. Nabyty teren ma służyć zwiększeniu funkcjonalności usług portowych, ze szczególnym uwzględnieniem budowy i obsługi polskich morskich farm wiatrowych na Bałtyku. Wizyta pełnomocnika Ireneusza Zyska dotyczy również wstępnym rozpoznaniem tych terenów.

Rząd polski posiada strategię pozyskania energii ze źródeł odnawialnych, a energia wiatrowa będzie głównym komponentem tego mixu. Najlepszym miejscem jego wykorzystania jest obszar morski, gdzie wiatr wieje przez około 330 dni w roku. Morskie farmy wiatrowe na Bałtyku mają więc szansę odegrać kluczową rolę w transformacji energetycznej Polski ku gospodarce niskoemisyjnej, przyczynić się do zagwarantowania bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz pomóc w walce z zanieczyszczeniami powietrza.

Co więcej, usytuowanie wiatraków w odległości ponad 20 kilometrów od linii brzegowej nie zakłóci nadmorskiego krajobrazu polskiego wybrzeża, a będzie motorem rozwoju gospodarczego obszarów nadmorskich i całej Polski. Wyliczenia ekspertów pokazują, że zainstalowanie morskich farm wiatrowych o mocy 6 GW do 2030 roku stworzy 77 tysięcy miejsc pracy w całym kraju, wygeneruje około 60 miliardów złotych wartości dodanej do PKB i 15 miliardów wpływów z tytułu podatków CIT i VAT. Będą to gigantyczne inwestycje, warte miliardy złotych, do zrealizowania których potrzebny jest odpowiedni port oraz rozległe zaplecze przemysłowo-usługowe na lądzie.

W związku z planowaną realizacją Narodowego Programu Rozwoju Morskiej Energetyki Wiatrowej, dotyczącego budowy morskich farm wiatrowych na południowym wybrzeżu Bałtyku, Zarząd Morskiego Portu Gdynia SA przeprowadził wstępne rozpoznanie możliwości adaptacji posiadanych terenów pod kątem przeładunku, składowania i montażu elementów morskich elektrowni wiatrowych.

Podziel się:

Dziękujemy za wysłane grafiki.