Pogoda

NaviSim

- O serwisie pogodowym


Jednym z kluczowych elementów bezpieczeństwa na morzu jest dostęp do informacji pogodowej. GospodarkaMorska.pl we współpracy z firmą NavSim udostępnia możliwość pozyskiwania niezbędnych informacji do zapewnienia bezpiecznej żeglugi.

Firma NavSim uruchomiła serwer pogodowy, na stałe połączony łączem światłowodowym z serwerami amerykańskiej agencji NOAA. Przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu, w systemie on-line dostarcza dane dla żeglarzy i oficerów nawigacyjnych niezbędne dane pogodowe. Serwery co 6 godzin aktualizują swoje dane, by zapewnić najbardziej dokładne prognozy pogody dla całego świata.

Dane prezentowane są w oparciu o model GFS. Prezentowane są w projekcjach 3 godzinnych na 7 dni do przodu. Sprawdzalność modelu GFS szacuje się na 95% w przedziale 3 - 72 godzin i 70%-85% powyżej 72 godzin.W ramach usługi NavSim Weather Service (NWS) udostępnia bezpłatnie serwisy:gospodarkamorska.tv Facebook