Pogoda

NaviSim

- Pogoda przez e-mail

Każdy użytkownik może korzystać bezpłatnie z systemu informacji pogodowej poprzez serwis e-mail.


Aby otrzymać żądaną informację, należy wysłać e-mail z zapytaniem o pogodę zawartym w temacie wiadomości na adres:


weather@grib.navsim.plTreść tematu e-mail ma ścisłą i rygorystyczną budowę:

[miejsce],[ilość mil wokół miejsca],[ilość godzin do przodu][Miejsce] można określać na trzy sposoby:

  • Poprzez wpisanie pozycji, np.: 54.5N,18.6E (należy zwrócić uwagę na zapis przecinków i kropek dziesiętnych).    Przykładowa treść SMS: 54.5N,18.6E,70,12 oznacza „Podaj warunki pogodowe  w promieniu 70 mil morskich od podanego punktu współrzędnych jakie będą za 12 godzin”.
  • Poprzez wpisanie nazwy najbliższego miasta, np.: Kolobrzeg,35 (Nie używamy polskich znaków diakrytycznych)    Przykładowa treść SMS: warszawa,35,45 oznacza "Podaj warunki pogodowe w promieniu 35 mil morskich od Warszawy, jakie będą za 45 godzin"
  • Poprzez wpisanie nazwy jeziora (na razie tylko w Polsce), np.: j.jeziorak,23 (wpisujemy "j." przed nazwą jeziora)    Przykładowa treść SMS:  j.wigry,10,1 oznacza "Podaj warunki pogodowe w promieniu 10 mil morskich od środka jeziora Wigry, jakie będą za godzinę"

Wielkość liter nie ma znaczenia. Nazwy wieloczłonowe piszemy wieloczłonowo razem lub oddzielnie, np.: Babie Doly,3,5 lub babiedoly,3,5. Człony rozdzielamy PRZECINKIEM, a miejsca dziesiętne KROPKĄ. System pracuje w oparciu o czas uniwersalny (UTC).


[Ilość mil morskich] definiuje promień wokół [miejsca] w milach morskich jaki należy uwzględnić przy sporzadzaniu informacji.


[Ilość godzin do przodu] to parametr definiujący czas na jaki chcemy otrzymać prognozę. Parametr ten jest liczbą całkowitą od 0 do 167 i reprezentuje ilość godzin od chwili wysłania SMS, a dokładniej od najbliższej pełnej godziny w modelu. Prognozy budowane są w dobowych przedziałach 3 godzinnych i definiowane są na godziny 0000, 0300, 0600, 0900, 1200, 1500, 1800 i 2100. Zatem zapytanie gdynia,3 wysłane o 0901  zwróci nam odpowiedź na godzinę 1500, ale to samo wysłane o 0859 zwróci odpowiedź na godzinę 1200.


System automatycznie i bezpłatnie wyśle e-mail zwrotny w formie czterech mapek pogodowych. Mapki stanowią załączniki do wiadomości e-mail. Poniżej przykład odpowiedzi na zapytanie:

palma de mallorca,100,24

Brak odpowiedzi oznacza przeważnie wysłanie błędnego zapytania, tj. takiego, którego system nie potrafi zinterpretować (nieodnaleziona nazwa miasta, złe przecinki i kropki...)

gospodarkamorska.tv Facebook