• <

Nowa spłaca długi

Strona główna Nowa spłaca długi

Zarządca kompensacji 9 marca rozpoczął wypłaty wierzytelności Stoczni Szczecińskiej Nowej, a nowy właściciel jej majątku poinformował w czwartek, że prowadzi rozmowy z inwestorami, zainteresowanymi dzierżawą lub zakupem części nieruchomości. Tymczasem zarząd Stoczni Szczecińskiej Porta Holding w upadłości chce unieważnienia wszystkich przetargów.

BudBank Leasing, zarządca kompensacji, 9 bm. rozpoczął wypłaty wierzytelności Stoczni Szczecińskiej Nowej. Było to możliwe dzięki uprawomocnieniu się planom podziału pieniędzy, zatwierdzonym przez Sąd Rejonowy – Szczecin Centrum.

- Do wierzycieli stoczni Szczecin dotychczas trafiło blisko 30 mln zł – mówi Jerzy Sławek, prezes BudBank Leasing.

Pieniądze otrzymały m.in. Agencja Rozwoju Przemysłu, Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorców, miasto Szczecin, ZUS czy Zachodniopomorski Urząd Skarbowy. Kolejne wypłaty nastąpią prawdopodobnie w piątek (11 bm.) Wstępnie zarządca kompensacji chce podzielić 127 mln zł. Wszystkie wierzytelności zakładu to ok. 1,3 mld zł.

Z kolei nabywca najważniejszych stoczniowych nieruchomości – Towarzystwo Finansowe „Silesia” – podał w czwartkowym komunikacie, że 28 lutego br. przejął od dotychczasowego zarządcy zakupiony majątek. Są to m.in. trzy pochylnie, nabrzeże o długości 510 m wyposażone w urządzenia dźwigowe, place składowe, hale przemysłowe wraz z infrastrukturą dźwignicową, obiekty biurowe oraz grunty o łącznej powierzchni 50 ha.

- Obecnie trwają rozmowy ze wszystkimi inwestorami, którzy zgłosili zainteresowanie dzierżawą bądź zakupem składników majątkowych – informuje TF „Silesia”. – Z niektórymi z nich prowadzone są zaawansowane negocjacje, które w krótkim czasie mogą doprowadzić do podpisania wiążących umów.

Tymczasem środowiska skupione wokół zarządu Stoczni Szczecińskiej Porta Holding SA w upadłości domagają się doprowadzenia do końca postępowania układowego z wierzycielami i wznowienia budowy statków. Na czwartkowej konferencji prasowej zaprezentowali m.in. pismo., jakie 3 bm. skierowali do unijnego komisarza ds. konkurencji. Wnioskują o uchylenie decyzji Komisji Europejskiej z 6 listopada 2008 r. w sprawie pomocy państwa dla stoczni szczecińskiej. To skutkowałoby unieważnieniem wszystkich przetargów dotyczących sprzedaży majątku zakładu.

- To nieprawda, że nie ma stoczni – twierdzi Jan Jęczkowski, przewodniczący Porozumienia stowarzyszeń na rzecz wznowienia budowy statków. – Jest majątek materialny i intelektualny, są liderzy gotowi do uruchomienia zakładu i są pieniądze – pół miliarda zł na koncie syndyka.

Senator Krzysztof Zaremba zaproponował parlamentarzystom z naszego regionu przyjęcie wspólnego stanowiska w sprawie rewitalizacji stoczniowego holdingu.

 

 

Źródło:
24kurier.pl

Dziękujemy za wysłane grafiki.