• <
BOTA_2023

Nadciąga wiatr zmian. Konferencja Offshore wind – ryzyko, bezpieczeństwo, finansowanie [WIDEO]

Strona główna Energetyka Morska, Wiatrowa, Offshore Wind, Offshore Oil&Gas Nadciąga wiatr zmian. Konferencja Offshore wind – ryzyko, bezpieczeństwo, finansowanie [WIDEO]

Justyna Balcerowska

13.03.2023
Pokaż cały artykuł
Fot. MJM Holdings

W ubiegłym tygodniu, 6 i 7 marca, w Sopocie miała miejsce pierwsza w Polsce konferencja poświęcona finansowaniu i zarządzaniu ryzykiem w sektorze morskich farm wiatrowych. Gospodarzem wydarzenia była Grupa MJM Holdings specjalizująca się w ubezpieczeniach dedykowanych branży OZE. Patronat medialny nad eventem objął portal GospodarkaMorska.pl.

W dynamiczny rozwój sektora energetyki wiatrowej na Bałtyku są nierozłącznie wpisane zarówno perspektywy, jak i rozmaite ryzyka.

Podczas konferencji w Sopocie po raz pierwszy sfokusowano się na wyzwaniach związanych z finansowaniem i zabezpieczaniem inwestycji MEW oraz właściwym podziałem i zabezpieczeniem wszelkich ryzyk kontraktowych. To ważna i potrzebna inicjatywa. Do udziału w panelach zaproszono gości w randze członków zarządów i dyrektorów odpowiedzialnych za budowanie polskiego rynku offshore wind. Pojawili się deweloperzy, banki (BGK, Pekao i PKO BP), stocznie, eksperci w zakresie risk managmentu i ubezpieczyciele. Nie zabrakło żadnego z ważnych dla branży graczy. Wybrzmiały wszystkie najistotniejsze głosy. Dyskusja była dzięki temu kompleksowa, merytoryczna i dalekowzroczna.

Prelegenci zwracali szczególną uwagę na to, jak istotne jest porozumienie i stworzenie platformy wymiany myśli, poglądów i informacji o aktualnych trendach w przemyśle dla wszystkich stron biorących udział w tym jakże złożonym procesie.

Znakomita większość przedsięwzięć w zakresie morskiej energetyki wiatrowej jest realizowana w formule project finance. Dyscyplina prowadzenia takich projektów jest bardzo wymagająca. Kluczowa jest zatem sprawna współpraca pomiędzy inwestorami, instytucjami finansującymi oraz doradcami m.in. prawnymi i ubezpieczeniowymi. Zapisy umów kontraktowych, warunki zabezpieczenia ich realizacji, wymogi ubezpieczeniowe itd. często konstruowane są jeszcze przed pozyskiwaniem finansowania. Aby ten proces mógł być spójny i sprawny, w interesie wszystkich stron konieczne jest współdziałanie. Już na poziomie negocjacji należy zatroszczyć się o właściwą komunikację i ustalenie wspólnego harmonogramu prac wszystkich streamów projektowych.

Szczególne wyzwania dla branży generuje niestabilne otoczenie geopolityczne oraz zmienna sytuacja mikro i makroekonomiczna. Zwiększona konkurencja, ograniczony łańcuch dostaw surowców, zwłaszcza stali, bezpośrednio podnosi ryzyko realizacji inwestycji i ma negatywny wpływ na ich rentowność. Każde odchylenie od harmonogramu jest szansą na materializację ryzyka.

Podczas konferencji akcentowano konieczność kompleksowego spojrzenia na ryzyko, w kontekście nie tylko pozyskania finansowania czy realizacji celów inwestycyjnych. Wskazywano także sposoby transferu ryzyk, w tym także poprzez ubezpieczenia jako narzędzie stabilizujące gospodarkę.

Dokładne rozpoznanie najpilniejszych potrzeb i trosk wszystkich podmiotów biorących udział w tworzeniu polskiego offshore wind pozwoli minimalizować ryzyko i unikać nieplanowanych kosztów, postojów i opóźnień.

Konferencja okazała się ogromnym sukcesem, szeroko chwalonym przez rynek i ma szansę stać się jednym z najważniejszych cyklicznych eventów dla branży. Gospodarze wyrazili już bowiem zamiar organizacji kolejnych edycji tego wydarzenia.

W skład spółek grupy MJM Holdings wchodzą:

  • Attis Broker - lider na rynku ubezpieczeń morskich i ryzyk stoczniowych.
  • Smartt RE - największy broker reasekuracyjny w Polsce, wspierający zakłady ubezpieczeń w poszukiwaniu pokrycia ubezpieczeniowego dla największych i najtrudniejszych projektów w strategicznych sektorach gospodarki.
  • MJM Brokers - jeden z czołowych polskich brokerów specjalizujących się w ubezpieczeniu flot i branży transportowej.

Grupa MJM Holdings posiada kompetencje właściwe do wspierania transformacji energetycznej, także w obszarach, gdzie polski rynek ubezpieczeniowy nie miał do tej pory szansy się rozwijać – w tym offshore, sekwestracja, zielony wodór i atom.

Partnerzy portalu

Dziękujemy za wysłane grafiki.