• <
SAR_2022

Komisja pozytywnie o kierunkach przebudowy armii; PO: dokument spóźniony

pc

08.05.2018 03:41 Źródło: PAP
Strona główna Marynarka Wojenna, Służby Morskie, Ratownictwo Morskie Komisja pozytywnie o kierunkach przebudowy armii; PO: dokument spóźniony

Partnerzy portalu

Komisja pozytywnie o kierunkach przebudowy armii; PO: dokument spóźniony - GospodarkaMorska.pl

Sejmowa komisja obrony pozytywnie zaopiniowała w poniedziałek projekt kierunków przebudowy i modernizacji sił zbrojnych do roku 2026. Nie było głosów przeciwnych. Czesław Mroczek (PO) zarzuca, że dokument jest spóźniony.

Na zamkniętym posiedzeniu komisja opiniowała dla ministra obrony projekt uchwały rządu w sprawie określenia "Szczegółowych kierunków przebudowy i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP na lata 2017-2026".

"Cieszę się, że komisja wydała pozytywną opinię o tym dokumencie; ważne, żebyśmy mogli na posiedzeniu rządu podjąć decyzję w sprawie przyjęcia tego strategicznego dokumentu" – powiedział PAP wiceminister obrony Wojciech Skurkiewicz, przypominając, że zasięgnięcie opinii komisji w tej sprawie jest obowiązkiem ustawowym.

Ocenił, że szczegółowe kierunki rozwoju sił zbrojnych to dokument "strategiczny z punktu widzenia rozwoju i modernizacji sił zbrojnych, ale przede wszystkim bezpieczeństwa Polski i Polaków". "Te rzeczy powinny być priorytetowe i poza jakimkolwiek sporem politycznym" – dodał.

Zaznaczył, że opiniowane opracowanie jest niezbędne nie tylko dla planów modernizacyjnych, ale również funkcjonowania i rozwoju polskiego wojska i kontaktów z sojusznikami z NATO.

"Plany, które będą opracowywane na podstawie tego dokumentu, będą miały charakter nieco szerszy, wykraczający poza naszą sferę wewnątrzkrajową. Mam nadzieję, że w ciągu najbliższych tygodni decyzje w tej sprawie podejmie rząd" – powiedział Skurkiewicz.

Przypomniał, że kierunki są podstawą do opracowania bardziej szczegółowych programów. Wyraził przekonanie, że zgodny z nowymi kierunkami kolejny plan modernizacji technicznej przygotowywany przez Sztab Generalny w porozumieniu z Dowództwem Generalnym i departamentem budżetowym MON "zostanie opublikowany jeszcze w tym roku".

Wiceprzewodniczący komisji Czesław Mroczek (PO) powiedział, że pozytywna opinia o projekcie została wydana 13 głosami za i przy ośmiu wstrzymujących się głosach PO i Nowoczesnej; jak dodał, nikt nie głosował przeciw.

"Dokument zawiera niewielkie korekty w stosunku do planu na lata 2013-20" – powiedział Mroczek. Dodał, że - podobnie jak w wypowiedziach poprzedniego ministra obrony Antoniego Macierewicza - w opiniowanym projekcie "Wojska Obrony Terytorialnej mają pewną pozycję". Zastrzegł, że nie może podać szczegółów z uwagi na niejawność dokumentu.

Powtórzył zarzut, że obecne władze spóźniają się z wydawaniem aktów prawnych dotyczących spraw obronności: głównych i szczegółowych kierunków rozwoju sił zbrojnych, programu rozwoju sił zbrojnych i szczegółowych planów, z których jeden dotyczy modernizacji technicznej.

"Komisja opiniowała dokument, który dopiero jest opracowywany, a powinien obowiązywać od 16 miesięcy" – powiedział Mroczek. Przypomniał, że wystąpił z interpelacją w tej sprawie do premiera. "W odpowiedzi znalazła się informacja, że szczegółowe kierunki są wytyczne na podstawie głównych kierunków wskazanych przez prezydenta" – powiedział.

Dodał, że główne kierunki rozwoju SZ na lata 2017-26 wydał jeszcze w sierpniu 2015 r. prezydent Bronisław Komorowski, a Andrzej Duda w lutym 2017 r. wprowadził swoje korekty.

Mroczek podkreślił, że bez planów wykonawczych, takich jak plan modernizacji technicznej, Inspektorat Uzbrojenia MON nie może pozyskiwać sprzętu. Ocenił, że zawarcie kontraktu na zestawy przeciwlotnicze Patriot mogą budzić wątpliwości, jeżeli w umowie są jakieś zobowiązania finansowe wykraczające poza obowiązujący plan. Zapowiedział, że zasięgnie opinii ekspertów z zakresu prawa konstytucyjnego i prawa finansów publicznych.

Założenia planu modernizacji technicznej na lata 2013-22 zostały przedstawione w grudniu 2012. Przewidywano w nim zakupy sprzętu i uzbrojenie o łącznej wartości ok. 140 mld zł. W październiku 2016 r. ówczesny szef MON Antoni Macierewicz podpisał projekt nowej wersji PMT na lata 2017-2022, ze szczególnym uwzględnieniem lat 2017-2019. Wartość planowanych do 2022 r. zakupów wyniosła ponad 77 mld zł.

Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 34700,00 $ tona 2,44% 20 maj
 Cynk 3754,00 $ tona 2,93% 20 maj
 Aluminium 2930,00 $ tona 3,72% 20 maj
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.