• <
Nauta_top_1100x200

Laboratorium Expom - badania przy użyciu nowoczesnych przyrządów pomiarowych

Strona główna Przemysł Stoczniowy, Stocznie, Statki Laboratorium Expom - badania przy użyciu nowoczesnych przyrządów pomiarowych

ac

19.03.2021 Źródło: własne
Pokaż cały artykuł
Laboratorium Expom - badania przy użyciu nowoczesnych przyrządów pomiarowych - GospodarkaMorska.pl
fot. mat. prasowe

Zadowolenie klientów jest jednym z najważniejszych czynników decydujących o sukcesie firmy. Przedsiębiorstwa chcące być atrakcyjnymi i konkurencyjnymi na rynku muszą przykładać szczególną uwagę do zagadnień związanych zarówno z systemem zarządzania jakością, jak i procesu kontroli jakości.

Odpowiednio zaprojektowany, wdrożony i działający system zarządzania jakością pozwala na wykrycie potencjalnych błędów na etapie przygotowywania dokumentacji technologicznej oraz dobrania takich środków, aby proces produkcyjny przebiegał w sposób prawidłowy. Natomiast sprawnie działający proces kontroli jakości w poszczególnych fazach produkcji umożliwia wykrycie błędów na możliwie najwcześniejszym etapie.

Przedsiębiorstwo EXPOM S.A. od wielu lat posiada wdrożony zintegrowany system zarządzania oparty o normy ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 oraz ISO 45001:2008, a także wdrożone kilkanaście innych norm związanych z wytwarzaniem konstrukcji stalowych dla różnych branż, spawalnictwem czy nakładaniem powłok antykorozyjnych. System jest stale doskonalony w celu zminimalizowania możliwości wystąpienia wad oraz ogólnej poprawy jakości produkowanych konstrukcji.

Wysokie wymagania stawiane konstrukcjom wytwarzanym w EXPOM S.A. niosą za sobą konieczność zapewnienia odpowiedniego zaplecza kontrolno-badawczego w postaci wykwalifikowanego personelu oraz profesjonalnych narzędzi. W związku z tym dział kontroli jakości od początku istnienia grał ważną rolę w strategii rozwoju spółki i na przestrzeni lat poszerzał zakres wykonywanych badań poprzez zdobywanie kolejnych uprawnień oraz zakup nowoczesnych urządzeń pomiarowych. Wykorzystując ogromne doświadczenia w badaniach wewnątrzzakładowych EXPOM S.A. postanowił pójść o krok dalej i rozszerzyć ofertę o badania świadczone również dla klientów zewnętrznych. Krokiem milowym w rozwoju było powołanie do życia w 2018 roku LABORATORIUM EXPOM będącego częścią centrum badawczo-rozwojowego związanego z wdrożeniem innowacyjnych metod produkcji.

W ramach funkcjonowania LABORATORIUM EXPOM poszerzeniu uległa oferta wykonywanych badań. Zakupione zostały nowoczesne urządzenia i przyrządy pomiarowe, a inspektorzy zdobyli kolejne specjalistyczne uprawnienia (np. certyfikat FROSIO czy uprawnienia do badań NDT)

Do głównych obszarów działalności laboratorium zaliczyć można:

  • Badania niszczące (DT)
  • Badania nieniszczące (NDT)
  • Pomiary elektryczne oraz BHP
  • Badania geometrii
  • Badania związane z nakładaniem powłok antykorozyjnych
  • Badania urządzeń transportu bliskiego pod nadzorem UDT


Źródło:
własne

Dziękujemy za wysłane grafiki.