• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

Kurs na marynarza wachtowego 29.08-09.09.2022

Standard

Dane kontaktowe

Najbliższy termin szkolenia 29.08 - 09.09. 2022r. godz. 8:00, siedziba BAU (Gdańsk Nowy Port, ul. Marynarki Polskiej 15)  

Łącznie jest 88 godzin zajęć lekcyjnych teorii oraz 10 godzin zajęć na symulatorze.

Do uzyskania świadectwa marynarza wachtowego wymagane jest:

- ukończenie co najmniej pierwszego roku studiów w MJE typu A lub MJE typu B, lub co najmniej pierwszego roku nauki w MJE typu C, kształcących co najmniej na poziomie operacyjnym w dziale pokładowym w specjalności wskazanej w certyfikacie uznania lub na dyplom szypra w żegludze krajowej, zgodnie z certyfikatem uznania, posiadanie zaświadczenia potwierdzającego ukończenie programu szkolenia na poziomie pomocniczym wydanego przez morską jednostkę edukacyjną oraz posiadanie 2-miesięcznej praktyki pływania w dziale pokładowym, albo,

- ukończenie studiów w MJE typu B lub nauki w MJE typu C, kształcących na poziomie pomocniczym w dziale pokładowym w specjalności wskazanej w certyfikacie uznania oraz posiadanie 2-miesięcznej praktyki pływania w dziale pokładowym, albo

- ukończenie szkolenia w MJE typu D na poziomie pomocniczym w dziale pokładowym zgodnego z certyfikatem uznania i posiadanie 6-miesięcznej praktyki pływania w dziale pokładowym oraz zdanie egzaminu na to świadectwo, albo

- posiadanie świadectwa rybaka, ukończenie szkolenia w MJE typu D na poziomie pomocniczym w dziale pokładowym zgodnego z certyfikatem uznania oraz zdanie egzaminu na świadectwo marynarza wachtowego, albo,

- posiadanie dyplomu szypra 1 klasy żeglugi krajowej albo dyplomu szypra klasy 1 rybołówstwa morskiego, albo dyplomu szypra żeglugi nieograniczonej rybołówstwa morskiego oraz zdanie egzaminu na świadectwo marynarza wachtowego.

Świadectwo marynarza wachtowego uprawnia  do zajmowania stanowisk:

- marynarza wachtowego – na każdym statku,

- kierownika statku o długości do 9 m i mocy silnika do 200 kW w żegludze krajowej  bez prawa przewozu pasażerów, z tym że jeżeli moc silnika przekroczy 100 kW – pod warunkiem zdania egzaminu z zakresu obsługi silników spalinowych;

Zdjęcia

Kurs na marynarza wachtowego 29.08-09.09.2022 - GospodarkaMorska.pl

O firmie

Bałtycka Akademia Umiejętności

Profil firmy Jak dojechać

Dziękujemy za wysłane grafiki.