• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_2022

Kurs na Drugiego mechanika 05.09 - 24.11.2023

8000,00 zł
Standard

Dane kontaktowe

Mechanik 2 klasy

Poziom zarządzania III/2 konwencji STCW

Cena: 8000 zł

Terminy kursów

– 05.09.2023 – 24.11.2023 

 

 

Prosimy o wcześniejsze zapisy.
Zapisu można dokonać:
– osobiście w siedzibie Ośrodka,
– telefonicznie :58-620-41-65; 792-610-356,
– mailem : oszgm@post.pl lub kursyweglowa@wp.pl

W przypadku zbyt małej ilości chętnych istnieje możliwość odwołania szkolenia.

 

Ramowy program modelowy

Lp.PRZEDMIOTLiczba godzinWCLSΣI.II.III.IV.V.VI.VII.6.1MECHANIKA I WYTRZYMAŁOŚĆ MATERIAŁÓW18
4
226.2TERMODYNAMIKA184

226.3TEORIA I BUDOWA OKRĘTU305

356.4OKRĘTOWE SILNIKI TŁOKOWE42
8
506.5SIŁOWNIE OKRĘTOWE284
14466.6MASZYNY I URZĄDZENIA OKRĘTOWE30
4
346.7KOTŁY OKRĘTOWE23


236.8CHŁODNICTWO, WENTYLACJA I KLIMATYZACJA OKRĘTOWA15


156.9PŁYNY EKSPLOATACYJNE20


206.10TECHNOLOGIA REMONTÓW28
2
306.11ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA OKRĘTOWA44
6
506.12AUTOMATYKA OKRĘTOWA364

406.13OCHRONA ŚRODOWISKA MORSKIEGO15


156.14JĘZYK ANGIELSKI
60

606.15BEZPIECZNA EKSPLOATACJA STATKU2010

306.16PRAWO I UBEZPIECZENIA MORSKIE15


15
Razem382872414507

Wymagania

I. Do uzyskania dyplomu drugiego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn głównych 3000 kW i powyżej wymagane jest posiadanie:

  1. dyplomu oficera mechanika wachtowego na statkach o mocy maszyn głównych 750 kW i powyżej, dodatkowej 18-miesięcznej praktyki pływania na morskich statkach handlowych lub statkach szkolnych o mocy maszyn głównych 750 kW i powyżej na stanowisku oficera mechanika wachtowego, w tym co najmniej 6 miesięcy praktyki pływania na morskich statkach handlowych lub statkach szkolnych o mocy maszyn głównych 3000 kW i powyżej na stanowisku oficera mechanika wachtowego, oraz ukończenie szkolenia w MJE typu D na poziomie zarządzania w dziale maszynowym zgodnego z certyfikatem uznania i zdanie egzaminu na poziomie zarządzania w dziale maszynowym albo
  2. dyplomu drugiego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn głównych od 750 kW do 3000 kW, dodatkowej 6-miesięcznej praktyki pływania na stanowisku co najmniej oficera mechanika wachtowego na morskich statkach handlowych lub statkach szkolnych o mocy maszyn głównych 3000 kW i powyżej oraz ukończenie szkolenia w MJEtypu D na poziomie zarządzania w dziale maszynowym zgodnego z certyfikatem uznania i zdanie egzaminu na poziomie zarządzania w dziale maszynowym.

Wymóg ukończenia szkolenia, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy absolwentów MJE typu A lub MJE typu B, kształcących na poziomie zarządzania w dziale maszynowym w specjalności wskazanej w certyfikacie uznania.

Wymóg ukończenia szkolenia i zdania egzaminu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie dotyczy osób, które posiadają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w morskiej jednostce edukacyjnej i zdały egzamin na poziomie zarządzania w dziale maszynowym.

Dyplom drugiego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn głównych 3000 kW i powyżej uprawnia do zajmowania  stanowiska:

  • oficera mechanika wachtowego – na każdym statku,
  • drugiego oficera mechanika – na każdym statku,
  • starszego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn głównych poniżej 3000 kW w żegludze przybrzeżnej;

II. Do uzyskania dyplomu drugiego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn głównych od 750 kW do 3000 kW wymagane jest posiadanie dyplomu oficera mechanika wachtowego na statkach o mocy maszyn głównych 750 kW i powyżej, dodatkowej 12-miesięcznej praktyki pływania na morskich statkach handlowych lub statkach szkolnych o mocy maszyn głównych 750 kW i powyżej, na stanowisku oficera mechanika wachtowego oraz ukończenie szkolenia w MJE typu D na poziomie zarządzania w dziale maszynowym zgodnego z certyfikatem uznania i zdanie egzaminu na poziomie zarządzania w dziale maszynowym.

Wymóg ukończenia szkolenia, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy absolwentów MJE typu A lub MJE typu B, kształcących na poziomie zarządzania w dziale maszynowym w specjalności wskazanej w certyfikacie uznania.

Dyplom drugiego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn głównych od 750 kW do 3000 kW uprawnia do zajmowania stanowiska:

  • oficera mechanika wachtowego – na każdym statku,
  • drugiego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn głównych poniżej 3000 kW,
  • starszego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn głównych poniżej 3000 kW w żegludze przybrzeżnej;

Zdjęcia

Kurs na Drugiego mechanika 05.09 - 24.11.2023  - GospodarkaMorska.pl

O firmie

Ośrodek Szkolenia Zawodowego Gospodarki Morskiej s.c.

ośrodek szkolenia marynarzy, kursy dla marynarzy, książeczka żeglarska, kursy STCW

Profil firmy Jak dojechać

Dziękujemy za wysłane grafiki.