• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_2022

Kurs Mechanika Wachtowego

11000,00 zł
Standard

Dane kontaktowe

Mechanik wachtowy

Poziom operacyjny III/1 konwencji STCW

Cena: 11.000 zł

Terminy kursów

 

12.09.2023 – 26.01.2024 – ( kurs odbędzie się, jeżeli zbierze się grupa 20 osób)

Prosimy o wcześniejsze zapisy.

 

Zapisu można dokonać:
– osobiście w siedzibie Ośrodka,
– telefonicznie :58-620-41-65; 792-610-356,
– mailem : oszgm@post.pl lub kursyweglowa@wp.pl

W przypadku zbyt małej ilości chętnych istnieje możliwość odwołania szkolenia.

 

Ramowy program modelowy

Lp.PRZEDMIOTLiczba godzinWCLSΣI.II.III.IV.V.VI.VII.4.1.1MECHANIKA I WYTRZYMAŁOŚĆ MATERIAŁÓW20


204.1.2TERMODYNAMIKA268

344.1.3TEORIA I BUDOWA OKRĘTU366

424.1.4OKRĘTOWE SILNIKI TŁOKOWE44
10
544.1.5SIŁOWNIE OKRĘTOWE324
32684.1.6MASZYNY I URZĄDZENIA OKRĘTOWE61
16
774.1.7KOTŁY OKRĘTOWE20


204.1.8CHŁODNICTWO, WENTYLACJA I KLIMATYZACJA OKRĘTOWA25
15
404.1.9PŁYNY EKSPLOATACYJNE30
11
414.1.10TECHNOLOGIA REMONTÓW48
66
1144.1.11ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA OKRĘTOWA66418
884.1.12AUTOMATYKA OKRĘTOWA36
84484.1.13OCHRONA ŚRODOWISKA MORSKIEGO18


184.1.14JĘZYK ANGIELSKI
60

604.1.15BEZPIECZNA EKSPLOATACJA STATKU104

144.1.16MATERIAŁOZNAWSTWO OKRĘTOWE27


274.1.17GRAFIKA INŻYNIERSKA
54

54
Razem49914014436819

Wymagania

Do uzyskania dyplomu oficera mechanika wachtowego na statkach o mocy maszyn głównych 750 kW i powyżej wymagane jest posiadanie świadectw przeszkoleń w zakresie ochrony przeciwpożarowej stopnia wyższego, pierwszej pomocy medycznej, dowodzenia siłownią okrętową i świadectwa ratownika oraz:

  1. ukończenie studiów w MJE typu A lub w MJE typu B, lub nauki w MJE typu C, kształcących co najmniej na poziomie operacyjnym w dziale maszynowym w specjalności wskazanej w certyfikacie uznania, posiadanie 12-miesięcznej praktyki pływania w dziale maszynowym na statkach o mocy maszyn głównych 750 kW i powyżej, potwierdzonej w wydanym przez MJE zaświadczeniu o zaliczeniu książki praktyk, oraz zdanie egzaminu na poziomie operacyjnym w dziale maszynowym w specjalności mechanicznej albo
    1. Praktyka pływania, o której mowa w ust. 1 pkt 1, powinna zawierać okres pełnienia obowiązków wachtowych w maszynowni pod nadzorem starszego mechanika albo oficera mechanika wachtowego przez co najmniej 6 miesięcy, udokumentowany w książce praktyk.
  2. posiadanie dyplomu oficera elektroautomatyka okrętowego oraz dodatkowej 24-miesięcznej praktyki pływania na statkach o mocy maszyn głównych 750 kW i powyżej w dziale maszynowym w specjalności mechanicznej oraz ukończenie szkolenia w MJE typu D na poziomie operacyjnym w specjalności mechanicznej zgodnego z certyfikatem uznania i zdanie egzaminu na poziomie operacyjnym w dziale maszynowym w specjalności mechanicznej, albo
  3. posiadanie 36-miesięcznej praktyki pływania w dziale maszynowym w specjalności mechanicznej, w tym co najmniej 24 miesiące praktyki pływania na statkach o mocy maszyn głównych 750 kW i powyżej, oraz ukończenie szkolenia w MJE typu D na poziomie operacyjnym w dziale maszynowym w specjalności mechanicznej zgodnego z certyfikatem uznania i zdanie egzaminu na poziomie operacyjnym w dziale maszynowym w specjalności mechanicznej.

Praktyka pływania, o której mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, powinna zawierać okres pełnienia obowiązków wachtowych w maszynowni pod nadzorem starszego mechanika albo oficera mechanika wachtowego przez co najmniej 6 miesięcy, udokumentowany w zaświadczeniu o pełnieniu wachty maszynowej, które powinno zawierać informacje dotyczące: imienia i nazwiska osoby odbywającej wachtę maszynową, nazwy statku, numeru IMO, typu statku, pojemności brutto statku, mocy maszyn głównych, zajmowanego stanowiska, okresu pełnienia wachty maszynowej, nazwy armatora oraz podpis kapitana statku lub starszego oficera mechanika.

Przy ubieganiu się o dyplom oficera mechanika wachtowego na statkach o mocy maszyn głównych 750 kW i powyżej 6-miesięczna wymagana praktyka pływania, o której mowa w ust. 1, może być zastąpiona praktyką przy budowie, naprawie lub obsłudze maszyn okrętowych w stoczniach, zakładach produkcyjnych i warsztatach mechanicznych.

Dyplom oficera mechanika wachtowego na statkach o mocy maszyn głównych 750 kW i powyżej uprawnia  do zajmowania stanowiska:

  • oficera mechanika wachtowego – na każdym statku,
  • starszego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn głównych poniżej 750 kW.

Zdjęcia

Kurs Mechanika Wachtowego  - GospodarkaMorska.pl

O firmie

Ośrodek Szkolenia Zawodowego Gospodarki Morskiej s.c.

ośrodek szkolenia marynarzy, kursy dla marynarzy, książeczka żeglarska, kursy STCW

Profil firmy Jak dojechać

Dziękujemy za wysłane grafiki.