• <

Szczegóły ogłoszenia

Kurs cumownika 18.02.2021r. od godz. 8:00

400,00 zł
Standard

Dane kontaktowe

 

 Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie cumowania jednostek pływających różnorodnej wielkości.

Szkolenie obejmuje m.in. takie tematy jak:

- zasady bezpiecznego cumowania,

- obowiązki cumownika,

- nauka wiązania węzłów

- pierwsza pomoc medyczna ( podtopienia, hipotermia )

- współpraca z bosmanem portu, pilotami oraz kapitanem statku,

- przykładowe zwroty w j. ang. przydatne przy pracy cumownika

Jest to jednodniowe szkolenie kończące się egzaminem wewnętrznym, po zdaniu którego wydawane jest zaświadczenie ukończenia kursu na podstawie §18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu.

Najbliższy termin: 18.02.2021r. od godz. 8:00 w siedzibie Bałtyckiej Akademii Umiejętności w Gdańsku.

 

 

Dziękujemy za wysłane grafiki.