Zapisz się
na bezpłatny newsletter

Kontenery morskie, Kontenery transportowe, Depot kontenerowe, Kontenery magazynowe, Kontenery 20 ft, Kontenery 40 ft, Sprzedaż kontenerów morskich, Wynajem kontenerów morskich, Serwis kontenerów morskich, Obsługa kontenerów morskich,

A A

Udostępnij:

Facebook Twitter Google Email
powrót do listy

o firmie:


BCT jest jednym z najprężniej działających terminali kontenerowych w grupie ICTSI i jednocześnie jednym z największych terminali kontenerowych w Polsce.

Do najważniejszych elementów warunkujących tak wysoką pozycję terminalu należą posiadana infrastruktura, wykorzystywany sprzęt przeładunkowy oraz systemy informatyczne.

INFRASTRUKTURA
nabrzeże przeładunkowe Helskie I o długości 800 m, głębokości max 12,7 m (konstrukcyjna 13 m), z pięcioma stanowiskami do obsługi statków kontenerowych w systemie lo-lo (lift on-lift off), w tym jednym umożliwiającym obsługę w systemie ro-ro (roll on-roll off),
1 rampa uchylna sterowana hydraulicznie do obsługi statków z wykładanymi pomostami rufowymi ro-ro,
terminal kolejowy z trzema torami o długości 670 m każdy, przystosowany do jednorazowej obsługi 90 wagonów z kontenerami,
bocznica kolejowa z torami zdawczo-odbiorczymi (6 torów każdy o długości po 1000 m), przystosowana do formowania pociągów kontenerowych,
stanowiska do obsługi samochodów z kontenerami i z ładunkiem (bramy samochodowe - 5 wjazdowych i 4 wyjazdowe),
zbiorczo-rozdzielczy magazyn o powierzchni krytej 20.000 m2 (jednorazowa pojemność składowa 15.000 ton drobnicy) z układem torowym o pojemności 30 wagonów,
magazyn o powierzchni 1.058 m2 (pojemność składowa wynosi 4.800 ton), zawierający 2 komory uniwersalne o powierzchni 529 m2 każda
składy celne drobnicy o powierzchni 529 m2
parking dla pojazdów trasowych (powierzchnia 3 ha - centrum obsługi kierowców),
place składowe pojazdów (możliwość składowania do 6.500 samochodów),
place składowe o pojemności 20.000 TEU w pierwszej strefie przeładunkowej,
600 stanowisk dla kontenerów chłodniczych.

SPRZĘT PRZEŁADUNKOWY
8 suwnic nabrzeżowych: 2 x 13 rzędów; 2 x 17 rzędów; 4 x 19 rzędów
2 suwnice kolejowe 40 t,
20 suwnic placowych 30,5/35/40 t,
2 samobieżne żurawie portowe Liebherr LHM-400 – 100 t.
2 kontenerowe wozy podsiębierne 40t,
3 reachstackery Kalmar – 45 t.
30 ciągników siodłowych,
18 wózków widłowych o napędzie spalinowym i elektrycznym o udźwigu do 7 ton,
4 wozy czołowo-widłowych o udźwigu do 28 ton,
1 rama do przeładunku kontenerów o udźwigu 24 ton,
30 naczep kontenerowych drogowych i terminalowych.

SYSTEMY INFORMATYCZNE
Mainsail Terminal Management System (System Zarządzania Terminalem): zapewnia zarządzanie gospodarką magazynową w realnym czasie, elastyczne narzędzia do kontroli przepływu towarów oraz integrację z innymi istotnymi dla firmy systemami i użytkownikami portowymi;
Mainsail Online (Internetowy System Mainsail): zapewnia wzbogaconą, natychmiastową komunikację poprzez umożliwienie liniom żeglugowym i partnerom BCT (Bałtyckiego Terminala Kontenerowego) dostępu do wybranych danych terminalowych przez zrozumiały i łatwy w obsłudze interfejs internetowy;
Spinnaker Planning Management System (System Zarządzania Planowaniem Spinnaker): stanowisko, które udostępnia operatorowi terminala w pełni zintegrowane narzędzia planowania działań na statku, placu, w porcie i terminalu kolejowym;
Traffic Control (Kontrola Ruchu): zapewnia dynamiczną kontrolę nad sprzętem odpowiadającym za przeładunek, a ponadto rezygnuje z instrukcji drukowanych i komunikacji radiowej z operatorami na rzecz precyzyjnych instrukcji wysyłanych drogą elektroniczną w czasie rzeczywistym.

oferta:


BCT - Bałtycki Terminal Kontenerowy oferuje:

załadunek i wyładunek kontenerów, drobnicy i pojazdów
przeładunek kontenerów, drobnicy i pojazdów
składowanie kontenerów, drobnicy i pojazdów
formowanie i rozformowywanie kontenerów
składy celne (drobnicy i samochodów)

MULTIMEDIA:


foldery reklamowe:


filmy:


Operacja rozładunku nowych suwnic na nabrzeże BCT - relacja TV:

BCT Gdynia Marathon 2014 - relacja GospodarkaMorska.TV:

Inauguracja nowych suwnic BCT:

Rekordowy kontenerowiec w BCT Gdynia:

PZT transportuje olbrzymi dźwig. W Gdyni trzeba było zamknąć ruch:

MSC Paris - jeden z największych kontenerowców w historii Portu Gdynia:

Wizyta studyjna sektora TSL z Czech i Słowacji w Porcie Gdynia:

Forum Gospodarki Morskiej Gdynia 2018 - Krzysztof Szymborski:

Polskie firmy na targach Transport Logistics w Monachium [Relacja]:

Zobacz Charlotte Maersk, najdłuższy kontenerowiec w historii Portu Gdynia:

słowa kluczowe:


terminal kontenerowy , port kontenerowy, załadunek i wyładunek kontenerów, załadunek i wyładunek drobnicy, załadunek i wyładunek pojazdów, przeładunek kontenerów, przeładunek drobnicy, przeładunek pojazdów, składowanie kontenerów, składowanie drobnicy, składowanie pojazdów, formowanie i rozformowywanie kontenerów ,składy celne (drobnicy i samochodów), magazyn czasowego składowania, obsługa ładunków drobnicowych, kontenery, przeładunki kontenerów, kontenerowce, magazyn

powrót do listy
gospodarkamorska.tv Facebook