• <
plus

Dane kontaktowe

  • Adres: 80-718 Gdańsk, Elbląska 135
  • Telefon: +48 (58) 308 73 45
  • Fax: + 48 (58) 308 73 29
  • E-mail: kancelaria@kpdi.pl

Udostępnij

Kancelaria Prawna Domański i Wspólnicy działa na polskim i międzynarodowym rynku usług prawnych.

Obszarem naszego szczególnego zainteresowania jest doradztwo w obrocie gospodarczym. Świadczymy
również usługi na rzecz instytucji publicznych oraz klientów indywidualnych.

Dysponujemy rozbudowanym potencjałem technicznym, umożliwiającym wykonywanie
skomplikowanych zadań na rzecz naszych Klientów. Korzystamy przy tym
z najnowocześniejszego oprogramowania, jak: Lex (Wolters Kluwer),
LexPolonica (LexisNexis), Serwis Prawno-Gospodarczy (LexisNexis)
oraz Legalis (C.H. Beck).

Usługi świadczymy w naszych dwóch biurach w Gdańsku, biurze
w Warszawie oraz w siedzibach Klientów (in-house), w tym również
znacznie oddalonych od Trójmiasta.

Stale doradzamy w języku angielskim oraz niemieckim.

Oferta

Obsługa przedsiębiorców stanowi core business naszej Kancelarii. Zapewniamy stałe i kompleksowe doradztwo prawne od chwili wprowadzania podmiotu gospodarczego na rynek, aż do zakończenia działalności.

We współpracy z doradcami podatkowymi, rzeczoznawcami, rzecznikami patentowymi oraz biurami rachunkowymi oferujemy pełen wachlarz obsługi prawnej przedsiębiorców, obejmujący obsługę korporacyjną oraz reprezentację zewnętrzną.

W ramach obsługi przedsiębiorstw oferujemy w szczególności:

tworzenie spółek, zmiany aktów założycielskich,
udzielanie bieżących porad i konsultacji prawnych,
sporządzanie ekspertyz prawnych i opiniowanie umów,
reprezentację zewnętrzną przez sądami (w tym arbitrażowymi) oraz urzędami (w tym UOKiK, URE, Krajową Izba Odwoławczą),
stałą i bieżącą obsługę korporacyjną, w tym zapewnienie udziału w posiedzeniach władz Spółek, przygotowywanie projektów uchwał oraz ich opiniowanie, sporządzanie protokołów, zgłoszeń do KRS i innych rejestrów, ogłoszeń w MSiG, zmiany aktów założycielskich itp.,
udział w naradach i spotkaniach, w tym w negocjacjach z partnerami handlowymi,
prowadzenie due diligence.
Specyfika aktywności Klientów jest źródłem powstawania nietypowych problemów prawnych. Zdecydowanie odmienne uwarunkowania działania rafinerii, elektrociepłowni, przedsiębiorstwa transportowego czy biura projektowego wymagają szczególnego rodzaju wiedzy i doświadczenia, a więc - specjalizacji.

Kancelaria wykazać może się szczególnym doświadczeniem w następujących obszarach:

Fuzje i przejęcia (M&A, Asset Deal)
Zamówienia publiczne
Energetyka
Obrót nieruchomościami
Obsługa inwestycji. FIDIC
Międzynarodowa wymiana towarów i świadczenie usług
Logistyka i transport
Własność intelektualna
Ochrona danych osobowych
Ochrona konkurencji i konsumentów
Procesy transgraniczne
Mediacja w sporach
Prawo pracy
Podatki

Opis dodatkowy

Dziękujemy za wysłane grafiki.