• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_30lat_2023

Inżynier serwisu morskiego

Standard

Dane kontaktowe

Firma STEMOR jest przedsiębiorstwem branży morskiej, specjalizującym się w obsłudze technicznej i serwisie urządzeń elektroniki/automatyki okrętowej, projektowaniu i wdrożeniach nowych systemów sterowania oraz elektro-energetycznych. Zajmujemy się również produkcją elektroniki przemysłowej i okrętowej.

Poszukujemy inżynierów elektroników, automatyków, mechatroników do pracy na stanowisku:

Inżynier Serwisu Morskiego
Oferujemy: 6.300 - 13.500,00 PLN brutto

Miejsce pracy: Szczecin - siedziba firmy lub okresowo delegacje na statki

 

OPIS STANOWISKA:

 • Samodzielna praca na statkach, diagnostyka, uruchomienia i naprawa urządzeń automatyki okrętowej oraz lądowej
 • Prace pomiarowe na jednostkach pływających
 • Wyjazdy serwisowe na statki w Polsce i poza granicami kraju, a także do wybranych obiektów przemysłowych
 • Uczestnictwo w projektach wdrożeniowych, projektowych, nowych instalacjach, przebudowach jednostek pływających
 • Kompletowanie dokumentacji technicznej dla nowych urządzeń oraz dokumentacji wewnętrznej po zakończeniu prac na statku
 • Współpraca z inspektorami towarzystw klasyfikacyjnych oraz przedstawicielami Armatorów
 • Przygotowywanie wyjazdów serwisowych, koordynacja prac elektrycznych na wyznaczonych obiektach

WYMAGANIA:

 • Umiejętność diagnozy systemów sterowania, urządzeń elektroniki, systemów energetycznych
 • Umiejętność obsługi elektronicznych urządzeń pomiarowych i diagnostycznych
 • Wiedza z zakresu elektroniki, automatyki, podstawowa z zakresu mechaniki i budowy maszyn
 • Praktyczna umiejętność posługiwania się dokumentacją techniczną (rysunek techniczny, schematy elektryczne i elektroniczne)
 • Znajomość pakietu MS Office, programu AutoCAD 2D
 • Mile widziana znajomość środowisk programowania sterowników PLC (np. Allan Bradley, Mitsubishi, Siemens)
 • Świadectwo kwalifikacyjne 'E' do 1kV
 • Prawo jazdy kategorii 'B'
 • Gotowość do wyjazdów służbowych
 • Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie - pozwalająca na swobodną komunikację

OFERUJEMY:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Ciekawą pracę w zespole profesjonalistów
 • Elastyczne i bogate możliwości rozwoju, podnoszenia kwalifikacji
 • Dobre warunki płacowe, wynagrodzenie adekwatne do wniesionego wkładu pracy
 • Przyjazną atmosferę pracy
 • Prywatną opiekę zdrowotną oraz pakiet ubezpieczeniowy

Klauzula informacyjna rekrutacja

 

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami Art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urzęd. Unii Europ. z dnia 04.05.2016r. L 119/1), dalej jako „RODO”, STEMOR Jan Trzaska Spółka Komandytowa informuje, że:

Administratorem Państwa Danych Osobowych jest STEMOR Jan Trzaska Spółka Komandytowa, ul. Kolonistów 42, 71-806 Szczecin, NIP: 9552305363, KRS: 0000377844, tel: +48 91 8101 258, info@stemor.eu, dalej jako „ADO”;

 

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenie procesu rekrutacji – ocena umiejętności i kwalifikacji, co prowadzić może do ewentualnego przygotowania i zawarcia umowy o pracę stosownie do postanowień  Art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy oraz zgodnie z  Art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a w pozostałym zakresie na podstawie Państwa dobrowolnej zgody na podstawie Art. 6 ust. 1 lit a RODO oraz w przypadku danych osobowych szczególnych kategorii Art. 9 ust.2 lit. a RODO;

 • Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani do organizacji międzynarodowej. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa;
 • Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą przechowywane przez 12 miesięcy;
 • Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
 • Mają Państwo prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie czasowym, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody;
 • Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl;
 • Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z Art. 221 Kodeksu Pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Zdjęcia

Dziękujemy za wysłane grafiki.