• <

Instytut Badawczy

Dane kontaktowe

  • Telefon: (+48 58) 349-82-00
  • Fax: (+48 58) 341-76-85
  • E-mail: ien@ien.gda.pl

Udostępnij

Instytut Energetyki jest Instytutem Badawczym prowadzącym badania naukowe i prace wdrożeniowe w dziedzinach:
•prognozowania i programowania rozwoju energetyki,
•wytwarzania, przesyłania, rozdzielania i użytkowania energii elektrycznej i cieplnej,
•niekonwencjonalnych źródeł energii.

Siedzibą Instytutu jest Warszawa, lecz poszczególne oddziały, lub zakłady mieszczą się również w Białymstoku, Boguchwale, Gdańsku, Łodzi (zakład transformatorów i oddział techniki cieplnej) Poznaniu oraz Radomiu.

Oddział Gdańsk jest największą placówką terenową Instytutu. Obecnie pracuje tu ponad 100 osób. Naszym największym potencjałem jest doświadczona kadra pracowników o zróżnicowanych specjalnościach.

Oddział, mieszczący się w nowoczesnym budynku, dysponuje szeroką bazą laboratoryjną (maszyny elektryczne, hydraulika siłowa, nadajniki sygnału sprzężone z siecią 15 kV).

Instytut Energeyki Oddział Gdańsk za główny kierunek zainteresowań naukowych obrał badania i ekspertyzy, urządzeń i oprogramowania z dziedziny energetyki. Badania które prowadzimy zapewnią naszym klientom rozwiązania optymalne ekonomicznie i technicznie oraz przyjazne dla środowiska są efektem naszej dogłębnej wiedzy, długoletniego doświadczenia i prowadzonych przez nas badań naukowych oraz prac badawczo-rozwojowych.

Dziękujemy za wysłane grafiki.