• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

Indywidualne Techniki Ratunkowe - kurs uaktualnienie

300,00 zł
Standard

Dane kontaktowe

Wymagania

Poprzednie świadectwo przeszkolenia w zakresie ITR  (Indywidualne Techniki Ratunkowe), które utraciło ważność w okresie nie dłuższym niż rok przed rozpoczęciem szkolenia i 6-miesieczna praktykę pływania w okresie ostatnich 5 lat .  Dokumenty należy przynieść osobiście lub wysłać mailem ich skan oszgm@post.pl.

Inne

Świadectwo w zakresie ITR jest ważne 5 lat

BASEN

Uczestnicy kursu ITR zobowiązani są posiadać na ćwiczenia praktyczne strój kąpielowy, bądź kąpielówki (przylegające) , ręcznik, czepek i klapki, dowód osobisty.

Zajęcia praktyczne na pływalni Krytej Uniwersytetu Morskiego w Gdyni
– Gdynia , Aleja Jana Pawła II 3 ( chwilowo zawieszone)

Ze względu na dużą ilość osób chętnych i ograniczenie osób, które możemy przyjąć na jedno szkolenie,  prosimy o wcześniejsze  zgłoszenia i dostarczenie dokumentów osobiście lub przesłanie  mailem, z adnotacją w jakim terminie będą Państwo robili kurs.

DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW. 

Informujemy, że zajęcia teoretyczne są realizowane  z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, zajęcia praktyczne w siedzibie Ośrodka ( Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia  14 maja 2020 – poz. 871,  zmieniające  rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem i zwalczaniem COVID19.

Najbliższe terminy szkolenia:

 

31.09.2020 – ZAJĘCIA WYKŁADY ONLINE , BASEN – CZWARTEK 

07.09.2020 – ZAJĘCIA WYKŁADY ONLINE , BASEN – CZWARTEK

14.09.2020 – ZAJĘCIA WYKŁADY ONLINE , BASEN – CZWARTEK

21.09.2020 – ZAJĘCIA WYKŁADY ONLINE , BASEN – CZWARTEK

28.09.2020 – ZAJĘCIA WYKŁADY ONLINE , BASEN – CZWARTEK

 

Prosimy o zapisy telefoniczne: 58-620-41-65 lub 792-610-356
oraz mailowe: oszgm@post.pl lub kursyweglowa@wp.pl

Zdjęcia

Dziękujemy za wysłane grafiki.