Zapisz się
na bezpłatny newsletter

Firmy kooperujące, Kooperanci Lądowi, Usługi dla branż morskich, Usługi informatyczne dla branż morskich, Tłumaczenia dla branż morskich

A A

Udostępnij:

Facebook Twitter Google Email
powrót do listy

Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej

Adres: 70-440 Szczecin,
Ul. Księcia Bogusława X 1/12-13
telefon: 48 91 48 62 530
e-mail: biuro@psew.pl
www: www.psew.pl
fax: 48 91 48 62 538

o firmie:


Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej jest organizacją pozarządową, która działa od 1999 roku (wcześniej jako „Towarzystwo Wspierania Elektrowni Wiatrowych VIS VENTI”). Podstawą działania Stowarzyszenia jest Ustawa o Stowarzyszeniach.


Stowarzyszenie zostało założone przez grupę osób zainteresowanych wdrażaniem technologii wiatrowych w Polsce. Jest jedną z najbardziej skutecznych organizacji lobbujących na rzecz ukształtowania odpowiednich ram prawnych, pozwalających na rozwój i funkcjonowanie odnawialnych źródeł energii w Polsce, a w szczególności energetyki wiatrowej.


Stowarzyszenie skupia czołowe firmy działające na rynku energetyki wiatrowej w Polsce: inwestorów, deweloperów, producentów turbin i podzespołów do elektrowni, zarówno z Polski, jak i zza granicy.

oferta:


Działalność :

aktywny udział w konsultacjach aktów prawnych (ustaw, rozporządzeń), strategii, polityk i programów sektorowych, a także podejmowanie działań na rzecz wprowadzenia nowych rozwiązań prawnych sprzyjających rozwojowi energetyki wiatrowej w Polsce;
ścisła współpraca z ministerstwem właściwym ds. gospodarki oraz ds. środowiska oraz innymi resortami związanymi bezpośrednio lub pośrednio z energetyką i odnawialnymi źródłami energii;
współpraca z Dyrekcją Generalną Komisji Europejskiej ds. Energii i Transportu, Dyrekcją Generalną ds. Środowiska, Dyrekcją Generalną ds. Nauki i Badań;
współpraca z eurodeputowanymi oraz parlamentarzystami z sejmowych i senackich komisji;
szerzenie wiedzy o energetyce wiatrowej, w szczególności rozpowszechnianie informacji na temat korzyści płynących z wykorzystania wiatru do produkcji energii elektrycznej oraz potencjału Polski w zakresie możliwości rozwoju energetyki wiatrowej;
organizacja wydarzeń skupiających przedstawicieli branży z kraju i zagranicy; udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach branżowych w charakterze eksperta z zakresu energetyki wiatrowej w Polsce.

Dotychczasowe sukcesy
Udział w pracach nad nowelizacją Prawa energetycznego — zgłoszenie propozycji zapisów dotyczących m.in. rozdzielenia świadectw pochodzenia i energii, zmiany sposobu naliczania opłaty zastępczej (ustalenie minimalnej ceny wykupu świadectw pochodzenia na poziomie 240 zł w roku 2005).
Doprowadzenie do nowelizacji Prawa budowlanego i zmiany podstawy opodatkowania podatkiem od nieruchomości w odniesieniu do turbin wiatrowych (zgodnie z nowelizacją za budowlę uznawane są jedynie części budowlane turbin wiatrowych a nie całe urządzenia, co ma zasadnicze znaczenie dla naliczania wymiaru podatku od nieruchomości).
Organizacja cyklu spotkań z przedstawicielami operatora systemu przesyłowego i spółek dystrybucyjnych w ramach Zespołu Roboczego ds. Energetyki Wiatrowej.
Organizacja cyklicznych spotkań branży w ramach Forum Energetyki Wiatrowej.

słowa kluczowe:


psew,offshore,konferencje, energetyka wiatrowa,farmy wiatrowe,morskie farmy wiatrowe,

powrót do listy
gospodarkamorska.tv Facebook