• <
szkoła_morska_w_gdyni_980x120_gif_2020

Erasmus+ w Zespole Szkół Morskich w Gdańsku

Strona główna Edukacja Morska, Nauka Morska Erasmus+ w Zespole Szkół Morskich w Gdańsku

gm

19.01.2023
Pokaż cały artykuł
Erasmus+ w Zespole Szkół Morskich w Gdańsku  - GospodarkaMorska.pl
Fot. ZSM

Praktyki zagraniczne to duża szansa dla młodych ludzi, którzy w najbliższym czasie będą zasilać rynek pracy. Umiejętności i wymagania, jakie obecnie są stawiane przed pracownikami, nie zawsze można zweryfikować w szkolnych murach. Dlatego Zespół Szkół Morskich w Gdańsku kładzie duży nacisk na praktyki nie tylko w Polsce.

Zespół Szkół Morskich przystąpił do programu Erasmus+, dzięki któremu uczniowie mogą bezpłatnie odbyć praktyki w dowolnych miejscach Europy, zgodnie z kierunkiem kształcenia. Program finansuje zakwaterowanie, transport (również lokalny), a także niewielkie kieszonkowe.

W styczniu odbędzie się kolejna dla ZSM edycja tego programu, tym nazwem pod hasłem „Kurs na port w Maladze”. Zaplanowana została na dni 23 stycznia 17 lutego.

Dotychczas praktyki miały miejsce w Bolonii, Londynie i Hiszpanii. Podczas 4-tygodniowego stażu, beneficjenci nabywają umiejętności wynikające z charakteru ich zawodu, lingwistyczne, ale również kompetencje miękkie, możliwe do zweryfikowania dzięki interpersonalnym uwarunkowaniom.

Sukcesem projektu jest solidne wielomiesięczne przygotowanie uczestników pod względem językowym, merytorycznym, ale również psychologicznym. Niemniej jednak wysiłek bardzo się opłaca, ponieważ uczniowie przez 4 tygodnie będą mieszkać w malowniczej kamienicy, położonej w centrum Malagi, a do tego pozyskają umiejętności pracy w międzynarodowych przedsiębiorstwach.

Miejsca praktyk są dobierane tak, aby beneficjent doświadczył pracy w międzynarodowych strukturach i przy jednolitych standardach. Globalna afiliacja przyszłych pracowników jest priorytetem w gospodarce międzynarodowej. Tym bardziej, iż nasz region, z racji położenia, jest uwarunkowany wymianą handlową. Dlatego też priorytetem szkoły jest uwrażliwienie jednostki na globalne aspekty ekonomiczne.

Oprócz intensywnej pracy uczniowie będą również zwiedzać region. W planach jest odwiedzenie Gibraltaru, gdzie zostanie upamiętniony polski polityk i wojskowy, dwukrotny premier rządu Rzeczypospolitej Polskiej w kraju i na uchodźstwie Władysław Sikorski; lokalnych muzeów, jak Muzeum Picassa, Muzeum Samochodowego, Muzeum Szkła; a także ruin teatru rzymskiego.
Wraz z uczniami delegowanych będzie dwóch opiekunów ze szkoły, którzy będą czuwać nad bezpieczeństwem uczestników, a także wspierać ich w trakcie pobytu.

Realizacja projektu nie obyła się bez wyzwań, z którymi musieli mierzyć się koordynatorzy. Trudności wynikające z geopolitycznych uwarunkowaniach, czy niewydolność strukturalnych jednostek transportowych (tj. strajk kontrolerów lotu), jak również sytuacja pandemiczna powodowały, że projekt przekładany był kilka razy.

Zespół Szkół Morskich kształci młodzież od 65 lat. Jej absolwenci pracują na międzynarodowych akwenach morskich i są wybitnymi specjalistami cenionymi na całym świecie. Logistycy obsługują międzynarodowe łańcuchy dostaw. Spedytorzy organizują kompleksowo czynności transportowe. Absolwenci kierunku eksploatacji portów obsługują procesy transportowo-magazynowe w portach i terminalach.

Kadra dydaktyczna to specjaliści i praktycy. Z cierpliwością przekazują tajniki wiedzy, inspirując do poszerzania horyzontów.

Zespół Szkół Morskich w Gdańsku z racji branżowej struktury od lat podejmuje współpracę zarówno z ośrodkami akademickimi (m.in. Uniwersytetem Morskim w Gdyni, Uniwersytetem Gdańskim, Akademią Wychowania Fizycznego i Sportu, Akademią Marynarki Wojennej, Politechniką Gdańską, Wyższą Szkołą Logistyki w Poznaniu), jak również przedstawicielami zawodu (Zarządem Morskiego Portu Gdańsk, Żeglugą Gdańską, Marine Projects, WUŻ, Pracodawcami Pomorza, Unitest Marine Simulators, Enamorem, Centrum Nowych Kompetencji, Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną, Cargo Lift, Baltic Hub (DCT), Polską Żeglugą Bałtycką, Marlow Navigation, APMAR, Rhenus Port Logistics, Bidfood Farutex etc.). Tym samym pozyskanie kolejnych partnerów strategicznych jest dużą szansą w zrównoważonym procesie dydaktycznym.

Atuty szkoły:
- międzynarodowe praktyki;
- mundurowy charakter placówki;
- praktyki na statkach szkolnych Uniwersytetu Morskiego w Gdyni: Darze Młodzieży i Horyzoncie II;
- profesjonalna kadra dydaktyczna;
- sale dydaktyczne wyposażone w sprzęt najwyższej jakości;
- symulatory: mostka nawigacyjnego oraz siłowni okrętowej;
- wdrożony międzynarodowy system jakości ISO 9001:2015
- certyfikat uznania ministerstwa właściwego ds. gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej jak Morskiej Jednostki Edukacyjnej (MJE).


Dziękujemy za wysłane grafiki.