• <

Dzień Flagi w Porcie Gdynia

Dodano: 02.05.2020
Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej został ustanowiony przez Sejm w 2004 roku. To święto, które ma wyrażać szacunek do flagi i propagować wiedzę o polskiej tożsamości oraz symbolach narodowych. Każdy z nas może uczcić Biało-Czerwoną poprzez jej wywieszenie np. w oknie lub na balkonie swojego mieszkania.

Na  terenie  RP  flaga  państwowa Rzeczypospolitej  Polskiej ma zawsze pierwszeństwo przed wszystkimi innymi flagami. Flagę dla Portu Gdynia wykonali podopieczni gdyńskiego Stowarzyszenia Osób z Wadą Słuchu CISZA, którzy uczestniczą we wspieranych przez #PortGdynia warsztatach terapii zajęciowej. Lot dronem wykonała firma Pelixar S.A.
Podziel się:

Dziękujemy za wysłane grafiki.