• <

Szczegóły wydarzenia

Poinformuj o wydarzeniu
21
sty 2020

Cyberbezpieczeństwo jako element bezpiecznej eksploatacji statków

Szczegóły wydarzenia

Podstawą zorganizowania seminarium są wymagania IMO dotyczące nadzoru nad zapewnieniem cybezpieczeństwa u armatorów i na statkach na zgodność z Kodeksem ISM, które wejdą w życie 1 stycznia 2021 r. na mocy Rezolucji MSC.428(98) przyjętej 16 czerwca 2017 r.

Celem Seminarium jest przybliżenie koncepcji cyberbezpieczeństwa oraz konieczności wprowadzenia i stosowania odpowiednich procedur w celu sprostania nowym wymaganiom IMO.

Seminarium kierowane jest przede wszystkim do podmiotów gospodarki morskiej, tj. armatorów w transporcie morskim pasażerów i towarów, armatorów żeglugi śródlądowej, podmiotów zarządzających portem, podmiotów zarządzających obiektem portowym, podmiotów prowadzących na terenie portów działalność wspomagającą transport morski.

Armatorzy jako stanowiący część przedsiębiorców z kluczowych sektorów gospodarki zobowiązani są do spełniania przepisów ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, która weszła w życie 28 sierpnia 2018 roku. Ustawa ta implementuje do polskiego porządku prawnego europejską dyrektywę NIS (Network and Information Systems Directive) –  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1148 z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych na terytorium całej Unii Europejskiej. W skład Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa wchodzą   m.in. instytucje administracji rządowej i samorządowej oraz najwięksi przedsiębiorcy z kluczowych sektorów gospodarki.

 

Więcej informacji i rejestracja na stronie:

https://www.prs.pl/r-d/konferencje-naukowe/seminaria/cyberbezpieczenstwo-jako-element-bezpiecznej-eksploatacji-statku-gdansk-2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.