Zapisz się
na bezpłatny newsletter

Budownictwo morskie, Budownictwo hydrotechniczne, Hydrotechnika morska, Oceanotechnika, Projekty hydrotechniczne, Wyburzenia morskie

A A

Udostępnij:

Facebook Twitter Google Email
powrót do listy

Przedsiębiorstwo Portowe Sieć Sp. z.o.o.

Adres: 81-337 Gdynia,
Rotterdamska 7
telefon: 58 621 58 21, 58 621 58 22
e-mail: siec@siec.gdynia.pl
www: www.siec.gdynia.pl
fax: 58 621 58 23

o firmie:


Powstanie Spółki

Przedsiębiorstwo Portowe „SIEĆ” Spółka z o.o. rozpoczęło działalność w dniu 2 stycznia 1997 roku pod nazwą Portowe Przedsiębiorstwo Eksploatacji Urządzeń Energetycznych i Wodnych Sp. z o.o. Założycielem i jednocześnie właścicielem 100% udziałów jest Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. Obecnie działalność przedsiębiorstwa to kontynuacja pracy trzech wydziałów: Wydziału Urządzeń Energetycznych, Wodno – Kanalizacyjnego oraz Handlu Zagranicznego i Zaopatrzenia.
Obecnie Spółka działa pod nazwą Przedsiębiorstwo Portowe „Sieć” Spółka z o.o. W ostatnich latach Spółka zdecydowanie poprawiła swoją kondycję poprzez inwestowanie w nowoczesny sprzęt, wprowadzanie rozwiniętych technologii. Charakterystyczne logo Spółki jest zauważalne nie tylko na terenie Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. ale także na terenie miasta Gdynia.

Aktualnie Spółka zatrudnia 110 osób, w tym inżynierów i techników różnych specjalności posiadających uprawnienia budowlane i niezbędne kwalifikacje.
Struktura organizacyjna

Przedsiębiorstwem kieruje dwuosobowy Zarząd Spółki.
Wyodrębnione są dwa piony organizacyjne:
Pion Prezesa Zarządu - Dyrektora Naczelnego, któremu podlegają: Kierownik Administracji, Organizacji i Zarządzania, Spec. ds Kadrowych, Dyrektor ds Technicznych, Dyrektor ds Handlu Zagranicznego i Główna Księgowa
Pion Członka Zarządu - Dyrektora ds. Produkcji, któremu podlegają Kierownicy Realizacji Robót

Atutem Spółki jest doświadczona kadra na wszystkich szczeblach zatrudnienia, przy bardzo zróżnicowanych branżach:
- automatyka
- elektroenergetyka
- ciepłownictwo
- wentylacja
- kanalizacja deszczowa i sanitarna
- wodociągi
- produkcja i uzdatnianie wody
- handel zagraniczny
- poligrafia
- zaopatrzenie.
Zaplecze techniczne

Mając na uwadze charakter wykonywanych usług oraz rozszerzanie profilu działalności, firma inwestuje w nowoczesny sprzęt techniczny. Posiada maszyny do prac ziemnych, zagęszczarki, pompy odwodnieniowe, kompresory, agregaty prądotwórcze, wiertnice i przecinarki do betonu i asfaltu, samochody asenizacyjne, samochody do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji, samochód wyposażony w specjalistyczny sprzęt do lokalizacji i naprawy uszkodzeń na sieciach kablowych oraz dokonywania pomiarów elektrycznych, pojazdy do transportu pracowników, sprzętu i materiałów na tereny wykonywanych robót oraz flotę samochodową pogotowia wodociągowego, energetycznego i ciepłowniczego.
W 2009 roku zakupiono nowy samochód specjalistyczny KROLL do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji z recyklingiem wody oraz samochód do inspekcji telewizyjnej rurociągów.
Poszerzając zakres świadczonych usług o nowoczesne usługi poligraficzne Spółka wyposażyła pracownię poligraficzną w wielkoformatowe drukarki oraz profesjonalne kserokopiarki.
Działalność firmy

Przedsiębiorstwo zajmuje się budową, eksploatacją i utrzymaniem ruchu sieci i urządzeń energetycznych, stacji transformatorowych, linii kablowych SN i NN, sieci ciepłowniczych, kotłowni, węzłów ciepłowniczych, sieci kanalizacyjnych sanitarnych i burzowych z urządzeniami podczyszczającymi, sieci wodociągowych z uzbrojeniem, ujęcia wody pitnej i studni głębinowych.

Pracownicy Spółki pełnią całodobowe dyżury przy obsłudze stacji elektroenergetycznych, stacji uzdatniania wody, węzłów cieplnych i kotłowni. Świadczymy również usługi pogotowia awaryjnego na sieciach zewnętrznych Portu Gdynia i miasta Gdynia, wydawania wody na jednostki pływające cumujące przy nabrzeżach portowych i odbiór ścieków.

Spółka w podstawowym zakresie działalności obejmuje infrastrukturę podziemną i urządzenia zlokalizowane na terenie Portu. Głównym odbiorcą usług jest Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. i spółki skupione wokół basenu portowego.
Od stycznia 2007 roku rozszerzono jednak obszar działalności podpisując umowę z Gminą Miasta Gdynia na utrzymanie i konserwację burzowej sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Gdyni.

oferta:


-eksploatacja urządzeń typu : instalacje elektro-energetyczne,ciepłownicze,wodociągowe,kanalizacyjne
-wykonastwo instalacji światłowodowych
-wydobywanie i uzdatnianie wody
-dostarczanie wody na statki 24h na dobę
-odbiór ścieków ze statków i okrętów
-hydrotechniczne czyszczenie instalacji kanalizacyjnych i wodociągów
-inspekcja rur przy użyciu kamer
-inspekcje termowizyjne w ciepłownictwie i budownictwie
-pomiary elektryczne
-lokalizacja uszkodzenia podziemnych kabli
-handel zagraniczny
-fachowa obsługa kontraktów zagranicznych dotycząca wyposazenia baz przeładunkowych sprzętu i urządzeń przeładunkowych
-zaopatrzenie statków w drewno sztauerskie (drewno po fumigacji)
-dostarczamy sprzęt sztauerski , liny, haki
-dostarczamy materiały biurowe
-wykonujemy prace poligraficzne typu: wielkoformatowe wydruki , kserokopie itp

kontakty:


Dyżurny elektryk – Port
tel. 501 178 546
Dyżurny elektryk – BCT
tel. 504 112 910
Dyżurny ciepłownik
tel. 501 178 547
Dyżurny wod – kan i odbiór ścieków
tel. 501 245 299

Wydawanie wody na statki
tel. 502 393 633
Obsługa kanalizacji deszczowej – Miasto Gdynia tel. 519 137 339

słowa kluczowe:


Sieć, sieć, eksploatacja urządzeń elektrycznych, energia elektryczna, energia wodna, dostarczanie wody na statki, zaopatrzenie statków, odbiór ścieków, sieć gdynia, usługi termowizyjne,

powrót do listy
gospodarkamorska.tv Facebook