Zapisz się
na bezpłatny newsletter

Budownictwo morskie, Budownictwo hydrotechniczne, Hydrotechnika morska, Oceanotechnika, Projekty hydrotechniczne, Wyburzenia morskie

A A

Udostępnij:

Facebook Twitter Google Email
powrót do listy

o firmie:


Przedsiębiorstwo Budownictwa Hydrotechnicznego "ODRA 3" Sp. z o.o. prowadzi działalność od roku 1946.

PBH "Odra 3" Sp. z o.o. prowadzi działalność sezonową. Zimą Spółka świadczy usługi pogotowia lodowego i lodołamania na rzecz ochrony środowiska. W zależności od stanu wód wiosną bądź latem rozpoczynamy roboty pogłębiarskie i regulacyjne na rzekach finansowane przez jednostki budżetowe. Pozostałą działalność prowadzi przez cały rok.Posiadany sprzęt własny:

holowniki-lodołamacze o mocy od 400 do 1000 KM - 8 szt.
pogłębiarki - 2 szt.
dźwigi RDK o udźwigu od 10 do 16 ton z osprzętem chwytakowym typu "ośmiornica", pływające i lądowe - 3 szt.
koparki UB - 2 szt.
ładowarki Ł-34 i Ł-35 - 3 szt.
promy W-2 (pow. 8x40m) - 7 szt.
barki nośności do 450 ton - 7szt.
pchacze o mocy od 200 do 400 KM - 6 szt.
koszarki (12 osób) - 1 szt.
nabrzeża przeładunkowe wraz z placami składowymi :
- ul. Nadodrzańska 1 Szczecin,
- Szczecin Podjuchy, ul. Torowa 1(bocznica kolejowa bezpośrednio przy basenie portowym)
- Urad k. Słubic

oferta:


Firma prowadzi działalność głównie w zakresie robót hydrotechnicznych, pogłębiarskich, wykonawstwa robót i usług koparkami i dźwigami (praca z lądu lub wody), w tym:

roboty pogłębiarskie przy wydobywaniu urobku z głębokości do 12 m i bezpośrednim przesyłaniu urobku rurociągiem wodnym i lądowym na odległość do 1 500 m,
wydobywanie urobku w celu pozyskania gruntu na budowę wałów przeciwpowodziowych, namywanie plaż, odkrywanie złoża kruszyw,
roboty regulacyjne na rzekach żeglownych, kanałach, zbiornikach wodnych o głębokościach powyżej 0,8 m i możliwości dojazdu drogą wodną,
wykonywanie robót i usług koparkami i dźwigami - praca z wody lub lądu,
wykopy i zasypy podwodne wykonywane koparkami pływającymi, w tym wykopy w dnie akwenów dla układania rurociągów, kabli itp.,
przeładunki kruszyw, przewóz ładunków drogą wodną, usługi
transportu wodnego,
usługi warsztatowe (cięcie blach o grubości do 16 mm, roboty tokarskie, spawalnicze i inne).
usługi lodołamania i pogotowia lodowego

kontakty:


Adres: 70-034 Szczecin, ul. Nadodrzańska 1
Telefony: (091) 482-24-81, 482-24-82, , 482-15-57, 691 396 506,6913965
Fax: (091) 482-21-53
E-mail: pbh@odra3.com.pl

Zarząd Spółki
Prezes Zarządu - Leszek Siwek

słowa kluczowe:


budownictwo hydrotechniczne, lodołamanie, holowanie, przedsiębiorstwo budownictwa hydrotechnicznego, odra3, odra, budownictwo morskie, usługi lodołamania, lodołamacze, prace hydrotechniczne, usługi hydrotechniczne, układanie rurociągów, transport wodny, przeładunki materiałów masowych, regulacja rzek, roboty pogłębiarskie, przeładunki portowe, gospodarka portowa, nabrzeża, nadodrzańska szczecin, podjuchy szczecin, urad k/słubic

powrót do listy
gospodarkamorska.tv Facebook