Zapisz się
na bezpłatny newsletter

Budownictwo morskie, Budownictwo hydrotechniczne, Hydrotechnika morska, Oceanotechnika, Projekty hydrotechniczne, Wyburzenia morskie

A A

Udostępnij:

Facebook Twitter Google Email
powrót do listy

Interoceanmetal Joint Organization

Adres: Szczecin,
ul.Cyryla i Metodego 9
telefon: (+48 91) 453 93 98
e-mail: iom@iom@gov.pl
www: www.iom.gov.pl

o firmie:


Na podstawie konwencji o prawie oceanicznym (United Nations Convention on the Law of the Sea) podpisanej w 1982 roku przez Międzynarodową Organizację Dna Morskiego ONZ (International Seabed Authority), na Oceanie Spokojnym, wydzielono, działki, na dnie których znajdują się konkrecje manganowe. Polska jako kraj członkowski jest również współposiadaczem takiej działki, w wyniku czego nasz kraj został zobowiązany do opracowania technologii wydobycia konkrecji manganowych z dna oceanu. Ze względu na olbrzymie koszty badań Polska działa w ramach konsorcjum, Interoceanmetal Joint Organization (www.iom.gov.pl| IOM) z siedzibą w Szczecinie, zrzeszającego takie kraje jak: Czechy, Polska, Rosja, Słowacja, Bułgaria, Kuba.

oferta:


Obecnie rozpatrywane problemy to:
- wpływ wydobycia na środowisko naturalne,
- techniczno-ekonomiczne studium wykonalności,
- urządzenie zbierające (kombajn podmorski),
- transport na powierzchnię oceanu (rozpatruje się przede wszystkim transport hydrauliczny )
- projekty wstępne jednostki wydobywczej,
- przeróbka rudy (hydrometalurgia, pirometalurgia

publikacje:


MULTIMEDIA:


foldery reklamowe:


filmy:


Interocean Metal:

słowa kluczowe:


Interoceanmetal Joint Organization
ul.Cyryla i Metodego 9
71-541 Szczecin
Poland
tel. (+48) 91 453 93 98
tel./fax (+48) 91 453 93 99
email: iom@iom.gov.pl

powrót do listy
gospodarkamorska.tv Facebook