Zapisz się
na bezpłatny newsletter

Budownictwo morskie, Budownictwo hydrotechniczne, Hydrotechnika morska, Oceanotechnika, Projekty hydrotechniczne, Wyburzenia morskie

A A

Udostępnij:

Facebook Twitter Google Email
powrót do listy

o firmie:


Oferujemy usługi w zakresie projektowania kompleksowych nowych portowych i stoczniowych obiektów hydrotechnicznych i budowlanych w pełnym zakresie ustalonym obowiązującym Prawem Budowlanym.

Projekty modernizacji, przebudów, remontów, adaptacji obiektów hydrotechnicznych
Proponujemy również wykonywanie usług obejmujących wykonywanie kompleksowych projektów remontów, przebudów i modernizacji obiektów hydrotechnicznych - także w przypadku awarii.

Również w przypadku modernizacji istniejących obiektów oferujemy pełen zakres usług wymaganych do wykonania inwestycji

Inwentaryzacje konstrukcji hydrotechnicznych
Wykonywanie inwentaryzacji konstrukcji hydrotechnicznych zarówno w części nadwodnej jak i podwodnej łącznie z robotami nurkowymi.

Doradztwo techniczne

oferta:


•statkowe stanowiska przeładunkowe i postojowe,
•falochrony różnej konstrukcji,
•nabrzeża, pirsy i pomosty różnej konstrukcji z pełnym wyposażeniem,
•bulwary i mola pasażerskie łącznie z infrastrukturą zaplecza,
•place składowe oraz zasobnie otwarte i zakryte,
•roboty czerpalne i refulacyjne z obudową pól refulacyjnych,
•przejścia kabli i rurociągów pod dnem akwatoriów i cieków wodnych,
•sztuczne zasilanie brzegów morskich,
•morskie składowiska osadów portowych i odpadów przemysłowych,
•umocnienia dna przy nabrzeżach w portach i brzegów morskich,
•grodze i odwodnienia wykopów.


•statkowe stanowiska przeładunkowe i postojowe,
•falochrony różnej konstrukcji,
•nabrzeża, pirsy i pomosty różnej konstrukcji z pełnym wyposażeniem,
•bulwary i mola pasażerskie łącznie z infrastrukturą zaplecza,
•place składowe oraz zasobnie otwarte i zakryte,
•roboty czerpalne i refulacyjne z obudową pól refulacyjnych,
•przejścia kabli i rurociągów pod dnem akwatoriów i cieków wodnych,
•sztuczne zasilanie brzegów morskich,
•morskie składowiska osadów portowych i odpadów przemysłowych,
•umocnienia dna przy nabrzeżach w portach i brzegów morskich,
•grodze i odwodnienia wykopów.

słowa kluczowe:


projekty hydrotechniczne

powrót do listy
gospodarkamorska.tv Facebook