• <
premium

Baltic Control®, is a leading global inspection, verification, testing and certification company.We are internationally recognized and operate through a network of offices and trusted representative

Dane kontaktowe

  • Adres: 81-033 Gdynia, Chylońska 112 A
  • Telefon: 58 627 46 33, 601 662 632
  • E-mail: adi@balticcontrol.com, joj@balticcontrol.com

Udostępnij

Od 40 lat Baltic Control reprezentuje wysoki poziom i rozsądne ceny w sektorze certyfikacji, inspekcji oraz próbobrania, zarówno dla rodzimych, jak i międzynarodowych przedsiębiorstw. Obecnie Baltic Control może także zaoferować usługi certyfikacji w europejskim systemie ISCC.
Wyróżniamy sie wysokim standardem świadczonych usług, elastycznym planowaniem oraz zespołem wykwalifikowanych inspektorów i auditorów.

Firma została założona w 1980 roku w Aarhus w Danii w celu wykonywania usług kontrolnych i badawczych dla branży rolno-spożywczej, w szczególności przy dostawach zbóż i pasz ze Skandynawii. Działalność firmy szybko rozszerzyła się na inne regiony i branże, aż Baltic Control stała się tym czym jest dziś – znaną i uznaną na całym świecie firmą kontrolną.
Główna siedziba znajduje się nadal w Aarhus, gdzie doświadczony i zaangażowany zespół koordynuje, i nadzoruje działania firmy przez dwadzieścia cztery godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu. Sieć przedstawicielstw i oddziałów obejmuje każdy zakątek kuli ziemskiej zatrudniając potencjał ludzki w ilości ponad czterech tysięcy osób.

Kontrola ilościowa i jakościowa towarów rolno-spożywczych takich jak zboża, produkty zbożowe, nawozy sztuczne, cukier, oleje jadalne itp., jest ważną gałęzią działalności Baltic Control. Baltic Control jest członkiem FOSFA i GAFTA, EUROLAB, IFIA, AFOA, ICC, ICA, PROAGRO, i the Sugar Association in London. Baltic Control wprowadziła certyfikowany system kontroli jakości zgodny z ISO 9001. Wiele oddziałów i partnerów firmy jest indywidualnie uznawanych przez GAFTA i FOSFA oraz przez władze i urzędy w odpowiednich krajach.

Wiele rządowych handlowych organizacji i instytucji na całym świecie powierza Baltic Control zadanie chronienia ich interesów przez kontrolowanie importu i eksportu towarów i artykułów spożywczych zgodnie z krajowymi i międzynarodowymi normami.
Na początku lat 90-tych firma zostałą akredytowana przez Komisję Europejską i od tego czasu z manadatu KE wykonuje różne inspekcje; od dostaw pomocy żywnościowej do Afryki i Rosji, przez programy gazowo-paliwowe na Ukrainie, aż do dostaw maszyn rolniczych do Korei Północnej. Ponadto Baltic Control jest jedną z nielicznych firm uprawnionych przez UE do wystawiania landing certificates na różne towary wysyłane do krajów poza Unią Europejską. Innym ważnym polem działalności jest inspekcja towarów i dostaw pomocy humanitarnej na zlecenie międzynarodowych organizacji pomocowych. Od konca lat 80-tych BC jest jedną z głównych firm kontrolnych w systemie ONZ i pracuje dla organizacji takich jak WFP, FAO, UNDP, UNICEF, UNRWA itp. , które doceniają zdolność Baltic Control do szybkiej organizacji, i efektywnej realizacji usług kontrolnych nawet w najodleglejszych, i najtrudniejszych rejonach.

Jest to oczywiście tylko zarys głównych dziedzin działalności Baltic Control Ltd. Wielu międzynarowych klientów czerpie korzyści dzięki współpracy z globalną siecią przedstawicielstw Baltic Control i zgromadzonego przez nie poprzez wiele lat pracy doświadczenia. W bazie danych klientów Baltic Control znajduje się już ponad 10000 firm i przedsiębiorstw z całego świata.
Staramy się zapewnić naszym klientom prawdziwie niezależne usługi kontrolne gdziekolwiek są one wymagane. Wielką wagę przykładamy do szybkości reakcji, dbałości o szczegóły i kompetentnego wykonawstwa zgodnie z potrzebami zleceniodawcy, w celu podtrzymywania i rozwijania dobrej, i długotrwałej współpracy biznesowej z klientem.
Mamy nadzieję, że rozważą Państwo skorzystanie z naszych usług w niedalekiej przyszłości. Jeśli zechcieliby Państwo otrzymać więcej informacji na temat działalności Baltic Control, bardzo chętnie ich udzielimy. Zapraszamy również na stronę internetową www.balticcontrol.com .

Oferta

Kontrole załadunków i rozładunków w Polsce i na całym świecie
Próbobranie i analizy zbóż i pasz w laboratoriach Baltic Control albo u producentów rolniczych, a także w młynach paszowo-zbożowych
Certyfikacja i deklaracja zgodności z obowiązującymi przepisami i standardami
Ceryfikacja w systemie ISCC
GTP-certyfikacja zgodnie ze standardami COCERAL oraz QS Feedstuff

Kontakt do działów firmy

Baltic Control Poland Ltd. Sp. z o.o.
ul. Chylońska 112 A, 81-033 Gdynia
telefon: +48 58 627 46 33

A/S Baltic Control Ltd.Aarhus
Sindalsvej 42 B, DK-8240 Risskov Denmark
phone: +45 86 212 62 11


www.balticcontrol.com
E-mail: baltic@balticcontrol.com
tel: +48 58 627 46 33


Arkadiusz Damian Izdebski - Wice Prezes Zarządu
Email: adi@balticcontrol.com; kom: 500 154 867

Józef Juszczyszyn - Dyrektor Handlowy
E-mail: joj@balticcontrol.com; kom: 601 662 632

Zdjęcia

Słowa kluczowe

Rzeczoznawstwo morskie, kontrole przeladunków, kontrole jakości, badania laboratoryjne, expertyza morska, certyfikacja ładunków, pomiary załadunków, pomiar zanurzeniowy, draft survey, kontrole kontenerów, pomiary ładunków sypkich, pomiary ładunków płynnych, bunker survey, ullage survey, on hire, of hire, stowage factor, damage survey, ISCC, GTP, GMP, GAP, IFIA, GATFA, FOSFA, EC Landing Certificate dla cukru, certyfikacja GOST

Dziękujemy za wysłane grafiki.