Zapisz się
na bezpłatny newsletter

Agencje celne, Składy celne, Magazyny celne

A A

Udostępnij:

Facebook Twitter Google Email
powrót do listy

o firmie:


Trans Marine kontynuuje wieloletnie tradycje Biura Morskiego "ROLIMPEX" oraz "ROLIMPEX MARINE", firm świadczących kompleksową obsługę spedycyjno-transportowo-ubezpieczeniową ładunków rolno-spożywczych luzem, workowanych i w kontenerach zarówno w imporcie, jak i w eksporcie.

Od roku 2000 TRANS-MARINE jest firmą prywatną. Zasięgiem działania obejmuje porty w Gdyni, Gdańsku, Szczecinie i Świnoujściu.

Zatrudnia pracowników z długoletnim stażem zawodowym i doświadczeniem w branży, w tym potwierdzonym dyplomami FIATA of Competence in Freight Forwarding. Trans-Marine Spedycja Międzynarodowa i Agencja Celna Spółka z o.o. od roku 2005 utrzymuje Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001. W styczniu 2011 roku uzyskała status upoważnionego przedsiębiorcy AEO w odniesieniu do uproszczeń celnych. Jest członkiem Polskiej Izby Spedycji i Logistyki i pracuje w oparciu o Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne 2010.

oferta:


SPEDYCJA MORSKA

•kompleksowa obsługa ładunków w relacji dom - dom
•doradztwo w zakresie wyboru optymalnych warunków przewozu w transporcie morskim ładunków zarówno importowanych jak i eksportowanych
•pośrednictwo w wyborze armatorów i statków właściwych dla danego ładunku
•pośrednictwo w negocjacjach i zawieranie umów przewozowych
•aranżacja ubezpieczenia ładunków
•wystawianie dokumentów spedycyjnych

SPEDYCJA LĄDOWA

•transport kolejowy przesyłek wagonowych i kontenerowych
•transport samochodowy krajowy i zagraniczny ładunków
•ubezpieczanie ładunków na czas transportu

OBRÓT TOWARÓW PRZEZ PORTY

•doradztwo w obrocie portowo-morskim ładunków
•poradnictwo i organizacja optymalnych warunków przeładunku towarów w portach
•przyjmowanie towarów ze środka transportu morskiego i lądowego
•organizacja składowania ładunków w portach
•wydawanie towarów ze środka transportu morskiego i lądowego
•organizacja usług dodatkowych (przepakowywanie, etykietowanie, naprawa)
•wystawianie odpowiedniej dokumentacji

ODPRAWY CELNE

•Prowadzenie własnej Agencji Celnej zapewniającej aranżację odpraw celnych oraz doradztwo celne
•zgłaszanie towarów do odprawy celnej w eksporcie, imporcie i tranzycie
•wnoszenie odwołań i innych wniosków podlegających rozpatrzeniu przez organy celne
•aranżacja magazynowania w magazynie i składzie celnym
•odprawy celne towarów przeznaczonych dla osób fizycznych
•wystawianie dokumentacji celnej (SAD, DWC, CMR, Carnet TIR, EUR, świadectwo pochodzenia)

ORGANIZACJA KONTROLI ILOŚCIOWO JAKOŚCIOWEJ ŁADUNKÓW

•doradztwo w zakresie wyboru firm kontrolnych i zakresu ich usług zgodnie z zapotrzebowaniem zleceniodawcy

UBEZPIECZANIE TOWARÓW

•doradztwo w zakresie ubezpieczania ładunków na czas transportu
•ubezpieczanie ładunków

kontakty:


Trans-Marine Spedycja Międzynarodowa i Agencja Celna spółka z o.o.
ul. Al. Solidarności 1C, 81-336, GDYNIA
Tel: (+48 58) 621 71 41, 620 09 20, 621 52 33
www.transmarine.com.pl
transmarine@transmarine.com.pl

MULTIMEDIA:


foldery reklamowe:


filmy:


TRANS-MARINE Spedycja Międzynarodowa i Agencja Celna Spółka z o.o.:

słowa kluczowe:


transmarine, spedycja morska, ubezpieczenie ładunku, przeładunek w porcie, firmy spedycyjne, spedycja, trans marine, usługi spedycyjne, spedycyjne firmy, spedycyjne usługi, spedycja lądowa, czartery statków, czarter statku, obrót towarów przez porty, odprawy celne, dokumenty celne, kontrola ilościowo- jakościowa towarów, ubezpieczenia ładunków morskich, organizacja transportu, agencja celna, agencje celne, zgłaszanie towarów do odprawy celnej, skład celny, aranżacja magazynowania w magazynie , sporządzanie dokumentacji celnej, wystawianie dokumentów spedycyjnych, transport kolejowy, transport samochodowy krajowy, transport samochodowy zagraniczny, ubezpieczanie ładunków na czas transportu, bukowanie ładunków, przepakowywanie, etykietowanie, doradztwo w zakresie doboru firm kontrolnych, ubezpieczanie ładunków, rozliczanie szkód transportowych, wystawianie dokumentów spedycyjnych, wystawianie dokumentów celnych, rolimpex, rolimpex marine, transport kontenerowy, transport melasy, transport węgla, transport zboża

powrót do listy
gospodarkamorska.tv Facebook