Zapisz się
na bezpłatny newsletter

Agencje celne, Składy celne, Magazyny celne

A A

Udostępnij:

Facebook Twitter Google Email
powrót do listy

oferta:


SPEDYCJA MORSKA

•kompleksowa obsługa ładunków w relacji dom - dom
•doradztwo w zakresie wyboru optymalnych warunków przewozu w transporcie morskim ładunków zarówno importowanych jak i eksportowanych
•pośrednictwo w wyborze armatorów i statków właściwych dla danego ładunku
•pośrednictwo w negocjacjach i zawieranie umów przewozowych
•aranżacja ubezpieczenia ładunków
•wystawianie dokumentów spedycyjnych

SPEDYCJA LĄDOWA

•transport kolejowy przesyłek wagonowych i kontenerowych
•transport samochodowy krajowy i zagraniczny ładunków
•ubezpieczanie ładunków na czas transportu

OBRÓT TOWARÓW PRZEZ PORTY

•doradztwo w obrocie portowo-morskim ładunków
•poradnictwo i organizacja optymalnych warunków przeładunku towarów w portach
•przyjmowanie towarów ze środka transportu morskiego i lądowego
•organizacja składowania ładunków w portach
•wydawanie towarów ze środka transportu morskiego i lądowego
•organizacja usług dodatkowych (przepakowywanie, etykietowanie, naprawa)
•wystawianie odpowiedniej dokumentacji

ODPRAWY CELNE

•Prowadzenie własnej Agencji Celnej zapewniającej aranżację odpraw celnych oraz doradztwo celne
•zgłaszanie towarów do odprawy celnej w eksporcie, imporcie i tranzycie
•wnoszenie odwołań i innych wniosków podlegających rozpatrzeniu przez organy celne
•aranżacja magazynowania w magazynie i składzie celnym
•odprawy celne towarów przeznaczonych dla osób fizycznych
•wystawianie dokumentacji celnej (SAD, DWC, CMR, Carnet TIR, EUR, świadectwo pochodzenia)

ORGANIZACJA KONTROLI ILOŚCIOWO JAKOŚCIOWEJ ŁADUNKÓW

•doradztwo w zakresie wyboru firm kontrolnych i zakresu ich usług zgodnie z zapotrzebowaniem zleceniodawcy

UBEZPIECZANIE TOWARÓW

•doradztwo w zakresie ubezpieczania ładunków na czas transportu
•ubezpieczanie ładunków

kontakty:


Trans-Marine Spedycja Międzynarodowa i Agencja Celna spółka z o.o.
ul. Al. Solidarności 1C, 81-336, GDYNIA
Tel: (+48 58) 621 71 41, 620 09 20, 621 52 33
www.transmarine.com.pl
transmarine@transmarine.com.pl

MULTIMEDIA:


foldery reklamowe:


filmy:


TRANS-MARINE Spedycja Międzynarodowa i Agencja Celna Spółka z o.o.:

słowa kluczowe:


transmarine, spedycja morska, ubezpieczenie ładunku, przeładunek w porcie

powrót do listy
gospodarkamorska.tv Facebook