Zapisz się
na bezpłatny newsletter

Praca na morzu, crewing, praca na statkach, praca dla marynarza - agencje morskie, agencje załogowe, pośrednicy pracy na morzu, pośrednictwo pracy na morzu

A A

Udostępnij:

Facebook Twitter Google Email
powrót do listy

o firmie:


SMT Shipmanagement & Transport Gdynia Ltd w początkowym okresie swojego istnienia określając strategię dla siebie postawiła sobie między innymi za cele – ugruntowanie pozycji na rynku oraz wzrost konkurencyjności. Jednak fundamentem polityki firmy stało się dążenie do wypełnienia określonej misji.

MISJA
Cel naszej MISJI to rekrutacja najlepszych, szkolenie tych mniej doświadczonych i budowanie przyszłość firmy głównie na gruncie wiedzy i doświadczeń własnych pracowników motywując ich do długookresowej i lojalnej współpracy.

WIZJA
Pragniemy zapewnić naszym pracownikom NAJLEPSZE warunki zatrudnienia zgodne z koncepcją polityki armatora SMT, tak aby ich motywacja do pracy była jak NAJWYŻSZA i wynikała własnie z tej koncepcji.

NASZE WARTOŚCI
· Cenimy naszych pracowników i szanujemy różnorodność ich pomysłów,
· Cenimy lojalność i uczciwość,
· Wierzymy w ciągły rozwój poprzez szkolenia i naukę od najlepszych,
· Wierzymy, że siłę naszej firmy tworzą jej pracownicy.

oferta:


SMT stosuje politykę promowania własnej kadry. Wszyscy pracownicy zatrudnieni w SMT mają takie same szanse zdobywania doświadczenia na poszczególnych szczeblach swojej kariery zawodowej. Firma wprowadziła pewne kryteria wg których kieruje się podczas podejmowania decyzji awansowych, jednakże każdy marynarz ma szanse na awans.

Kreowanie ścieżek kariery dotyczy głównie stanowisk oficerskich, a podstawowym wyznacznikiem otrzymania awansu na stanowisko oficera jest wyższe wykształcenie. Między innymi z tego powodu armator rozbudował swoją politykę personalną o program dla studentów Akademii Morskich, który uwzględnia praktyki i system szkoleń dla uczniów wszystkich 3-ech wydziałów (nawigacyjny, mechaniczny, elektryczny). Najlepiej oceniani kadeci po ukończeniu studiów otrzymują oferty pracy na stanowiskach oficerskich.
Rekrutacja na stanowiska kierownicze w firmie SMT (dot. Kapitanów oraz Chiefów) w przeważającej mierze stosuje techniki naboru wewnętrznego. Oznacza to, że w przypadku wakatu, w pierwszej kolejności SMT rozpatruje wnioski awansowe potencjalnych kandydatów aktualnie zatrudnionych na niższych stanowiskach.

Kariera pracowników zatrudnianych na stanowiskach szeregowych również niesie wiele możliwości. Marynarze, którzy niekiedy zaczynają od najniższych stanowisk przechodząc przez poszczególne szczeble kariery zdobywają najwyższe z możliwych stanowisk. Mottem firmy w tych przypadkach stały się hasła „od Cleanera do Bosmana” w przypadku załogi pokładowej, oraz „od Wipera po Fittera” w odniesieniu do pracowników działu maszynowego.

kontakty:


SMT Ship Management & Transport Sp. z o.o.
ul. Parkowa 46, 81-727 Sopot
Tel (058) 520 72 72
Fax (058) 520 72 73
parkowa.reception@smtshipping.com
www.smtshipping.com

publikacje:


MULTIMEDIA:


foldery reklamowe:


filmy:


SMT:

słowa kluczowe:


gdynia,gdańsk,sopot ,Agenci okretowi, załogowi, maklerzy morscy, praca na morzu, praca na statkach,crewing,praca dla marynarzy,

powrót do listy
gospodarkamorska.tv Facebook