SELECT * FROM catalog_categories WHERE cc_lang_id='pl' ORDER BY cc_order ASC
SELECT * FROM advertisement_categories WHERE ac_lang_id='pl' ORDER BY ac_order ASC
SELECT * FROM categories_2_new_categories
SELECT a_main_id FROM ln_articles WHERE a_lang_id='pl' AND a_link='forum-strategii-unii-europejskiej-dla-regionu-morza-baltyckiego-zapraszamy-do-rejestracji' LIMIT 1
SELECT * FROM new_catalog_categories WHERE cc_lang_id='pl' ORDER BY cc_order ASC
SELECT * FROM new_catalog_categories WHERE cc_lang_id='pl' ORDER BY cc_order ASC
SELECT * FROM advertisement_categories WHERE ac_lang_id='pl' ORDER BY ac_order ASC
SELECT id, ac_main_id, ac_parent_main_id, ac_name, ac_link FROM advertisement_categories WHERE ac_parent_main_id='0' AND ac_lang_id='pl' ORDER BY ac_order ASC
SELECT ac_main_id FROM advertisement_categories WHERE ac_parent_main_id='22' AND ac_lang_id='pl' ORDER BY ac_order ASC
SELECT advertisements.*, advertisement_categories.ac_name FROM advertisements, advertisement_categories WHERE a_lang_id='pl' AND ac_lang_id='pl' AND advertisements.ac_main_id=advertisement_categories.ac_main_id AND a_blocked=0 AND a_title!='' AND advertisement_categories.ac_main_id=22 ORDER BY a_created DESC LIMIT 0, 25
SELECT * FROM links WHERE l_lang_id='pl' AND l_link!='' AND l_leadbox=1 ORDER BY l_published DESC LIMIT 0, 25
SELECT * FROM gallery_articles WHERE a_lang_id='pl' AND a_title != '' AND a_leadbox=1 ORDER BY a_published DESC LIMIT 0, 25
SELECT ln_articles.* FROM ln_articles WHERE a_lang_id='pl' AND a_title != '' AND a_recommended=1 AND a_archived=0 ORDER BY a_published DESC LIMIT 0, 25
SELECT ln_articles.* FROM ln_articles WHERE a_lang_id='pl' AND a_title != '' AND a_archived=0 ORDER BY a_published DESC LIMIT 0, 25
SELECT ln_articles.* FROM ln_articles WHERE a_lang_id='pl' AND a_title != '' AND a_leadbox=1 AND a_archived=0 ORDER BY a_published DESC LIMIT 0, 25
SELECT ln_articles.* FROM ln_articles WHERE a_lang_id='pl' AND a_title != '' AND a_top_1!=0 AND a_archived=0 ORDER BY a_top_1 DESC LIMIT 0, 25
SELECT ln_articles.* FROM ln_articles WHERE a_lang_id='pl' AND a_title != '' AND a_top_1!=0 AND a_top_7!=0 AND a_archived=0 ORDER BY a_top_7 DESC LIMIT 0, 25
SELECT ln_articles.* FROM ln_articles WHERE a_lang_id='pl' AND a_title != '' AND a_top_1!=0 AND a_top_7!=0 AND a_top_30!=0 AND a_archived=0 ORDER BY a_top_30 DESC LIMIT 0, 25
SELECT date FROM currencies GROUP BY date ORDER BY date DESC LIMIT 2
SELECT * FROM currencies WHERE `date`='' ORDER BY currency ASC
SELECT * FROM currencies WHERE `date`='' ORDER BY currency ASC
SELECT ln_articles.* FROM ln_articles, ln_articles_in_categories_new WHERE ln_articles_in_categories_new.cc_main_id = 16 AND ln_articles.a_main_id = ln_articles_in_categories_new.a_main_id AND a_lang_id = 'pl' AND a_title != '' AND cc_main=1 AND a_recommended=1 AND a_archived=0 ORDER BY a_published DESC LIMIT 0, 25
SELECT ln_articles.* FROM ln_articles, ln_articles_in_categories_new WHERE ln_articles_in_categories_new.cc_main_id = 16 AND ln_articles.a_main_id = ln_articles_in_categories_new.a_main_id AND a_lang_id = 'pl' AND a_title != '' AND a_archived=0 ORDER BY a_published DESC LIMIT 0, 25
SELECT ln_articles.* FROM ln_articles, ln_articles_in_categories_new WHERE ln_articles_in_categories_new.cc_main_id = 16 AND ln_articles.a_main_id = ln_articles_in_categories_new.a_main_id AND a_lang_id = 'pl' AND a_title != '' AND cc_main=1 AND a_leadbox=1 AND a_archived=0 ORDER BY a_published DESC LIMIT 0, 25
SELECT ln_articles.* FROM ln_articles, ln_articles_in_categories_new WHERE ln_articles_in_categories_new.cc_main_id = 16 AND ln_articles.a_main_id = ln_articles_in_categories_new.a_main_id AND a_lang_id = 'pl' AND a_title != '' AND a_top_1!=0 AND a_archived=0 ORDER BY a_top_1 DESC LIMIT 0, 25
SELECT ln_articles.* FROM ln_articles, ln_articles_in_categories_new WHERE ln_articles_in_categories_new.cc_main_id = 16 AND ln_articles.a_main_id = ln_articles_in_categories_new.a_main_id AND a_lang_id = 'pl' AND a_title != '' AND a_top_1!=0 AND a_top_7!=0 AND a_archived=0 ORDER BY a_top_7 DESC LIMIT 0, 25
SELECT ln_articles.* FROM ln_articles, ln_articles_in_categories_new WHERE ln_articles_in_categories_new.cc_main_id = 16 AND ln_articles.a_main_id = ln_articles_in_categories_new.a_main_id AND a_lang_id = 'pl' AND a_title != '' AND a_top_1!=0 AND a_top_7!=0 AND a_top_30!=0 AND a_archived=0 ORDER BY a_top_30 DESC LIMIT 0, 25
Rybołówstwo - Gospodarka morska

Polecamy

więcej

więcej

Najczęściej czytane

Kursy walut

USD  0.0000%  0.0000 zł
EUR  0.0000%  0.0000 zł
GBP  0.0000%  0.0000 zł
CHF  0.0000%  0.0000 zł

Katalog firm

Katalog branżowy

więcej 

Zapisz się
na bezpłatny newsletter
gospodarkamorska.tv Facebook