Wiadomości

Nadmorskie położenie kraju dobrem narodowym Marynarka, Służby, Ratownictwo

Nadmorskie położenie kraju dobrem narodowym

Anna Wypych – Namiotko, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej: „Jestem przekonana, że dorobek ostatnich czterech lat w dziedzinie spraw morskich stanowi solidną podstawę dla zrównoważonego i stabilnego rozwoju krajowego sektora morskiego. Nakreślone priorytety polityki morskiej państwa w perspektywie do 2020 r., prace legislacyjne, w tym wprowadzone ułatwienia dla przedsiębiorców oraz wiele umów międzynarodowych w dziedzinie spraw morskich stanowią oparcie dla pomyślnego rozwoju sektora oraz kontynuacji działań”

opublikowano: 2011-12-01
Polityka morska wsparciem gospodarki morskiej Prawo, Polityka, Finanse

Polityka morska wsparciem gospodarki morskiej

Dr Dorota Pyć, Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego: „Polityka morska o zintegrowanym charakterze jest nowym i użyję świadomie tego słowa dynamicznym „procesem”, chociażby ze względu na szerokie spektrum oddziaływania wertykalnego i horyzontalnego, a do tego wykraczającym poza granice jednego państwa...”

opublikowano: 2011-11-29

Najczęściej czytane

Zapisz się
na bezpłatny newsletter
gospodarkamorska.tv Facebook