Wiadomości

Prawo, Polityka, Finanse

IV Sympozjum Safe Shipping on the Baltic Sea - kontynuacja dialogu administracji morskiej

Nadanie Morzu Bałtyckiemu statusu obszaru morskiego szczególnie wrażliwego (Particularly Sensitive Sea Area- PSSA) przez Międzynarodową Organizację Morską (ang. IMO)  w 2006 r., i następnie wprowadzenie, zarówno przez IMO, jak też Komisję Europejską, szeregu ograniczeń ukierunkowanych na  ochronę środowiska i bezpieczeństwo żeglugi, wywołuje potrzebę ich pilnego śledzenia.

opublikowano: 2011-10-03
Marynarka, Służby, Ratownictwo

Gospodarka morska szansą rozwoju regionu pomorskiego

Szanse rozwoju województwa pomorskiego wynikają z atutów nadmorskiego położenia Polski. Województwo Pomorskie ulokowane jest na skrzyżowaniu korytarzy transportowych Północ-Południe i Wschód-Zachód (korytarz transportowy Via Heanseatica). Dysponuje ono długą linią brzegową obejmującą 60 % polskiego brzegu morskiego, a na pomorskim wybrzeżu zlokalizowanych jest wiele portów morskich, w tym zwłaszcza infrastruktura węzłowa dwóch dużych, nowoczesnych portów morskich Gdańska i Gdyni.

opublikowano: 2011-09-27
Marynarka, Służby, Ratownictwo

Spotkanie otwierające projekt CHEMSEA

W dniu 27 września, 2011 roku odbędzie się w Instytucie Oceanologii PAN w Sopocie konferencja otwierająca projekt CHEMSEA, związany z zarządzaniem ryzykiem stwarzanym przez broń chemiczną z czasów II wojny światowej. Oficjalnym językiem konferencji będzie język angielski.

opublikowano: 2011-09-22
Prawo, Polityka, Finanse

Ratunek na morzu

19.09.2011. Na Zatoce Gdańskiej awarii uległ okręt podwodny. Jednostka osiadła na dnie i nie jest w stanie samodzielnie się wynurzyć. Na pokładzie znajduje się 26 marynarzy. Polskie siły morskie rozpoczynają akcję ratowniczą – to jeden ze scenariuszy rozpoczynającego się ćwiczenia SMER/MEDEX 2011.

opublikowano: 2011-09-20

Najczęściej czytane

Zapisz się
na bezpłatny newsletter
gospodarkamorska.tv Facebook