Wiadomości

Praktyczne aspekty sporządzania umów w obrocie gospodarczym cz. II Przemysł, Stocznie, Offshore

Praktyczne aspekty sporządzania umów w obrocie gospodarczym cz. II

Sporządzenie umowy odzwierciedlającej rzeczywistą wolę jej stron oraz w prawidłowy sposób zabezpieczającej interesy stron umowy znacząco ułatwia zarówno prawidłowe jej wykonanie, jak i pozwala zminimalizować ryzyka związane z nieprawidłowym wykonaniem lub niewykonaniem umowy. Znacznie przyspiesza również ewentualne późniejsze dochodzenie roszczeń z tym związanych.

opublikowano: 2014-03-19
Praktyczne aspekty sporządzania umów w obrocie gospodarczym cz. I Przemysł, Stocznie, Offshore

Praktyczne aspekty sporządzania umów w obrocie gospodarczym cz. I

Sporządzenie umowy odzwierciedlającej rzeczywistą wolę jej stron oraz w prawidłowy sposób zabezpieczającej interesy stron umowy znacząco ułatwia zarówno prawidłowe jej wykonanie, jak i pozwala zminimalizować ryzyka związane z nieprawidłowym wykonaniem lub niewykonaniem umowy. Znacznie przyspiesza również ewentualne późniejsze dochodzenie roszczeń z tym związanych.

opublikowano: 2014-03-13
Akustyczny komunikat bałtyckich morświnów Prawo, Polityka, Finanse

Akustyczny komunikat bałtyckich morświnów

Naukowcy realizujący projekt SAMBAH odczytali nagrania z podwodnych detektorów. Największy na świecie hydroakustyczny projekt badawczy, poszukujący miejsc i okresów występowania morświnów na naszym morzu, zakończył fazę terenową. Są zatem pierwsze informacje o tym, gdzie współcześnie żyją te tajemnicze, niezwykle rzadkie i zagrożone wyginięciem zwierzęta. Realizatorem badań w polskich obszarach morskich jest zespół helskiej Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w partnerstwie z Oddziałem Morskim Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej PIB w Gdyni.

opublikowano: 2014-03-05
Prawo, Polityka, Finanse

Rada Interesantów Portu Gdynia współpracuje z KIGM

Prezesi Rady Interesantów Portu Gdynia oraz Krajowej Izby Gospodarki Morskiej podpisali dziś porozumienie o partnerstwie obu instytucji. Współpraca ma na celu wzmocnienie merytoryczne i organizacyjne już prowadzonych działań,  wspólne przygotowywanie analiz i opracowań oraz upowszechnianie wiedzy nt. gospodarki morskiej i portów.

opublikowano: 2014-03-03
Morze Bałtyckie - wspólne dobro Europy Prawo, Polityka, Finanse

Morze Bałtyckie - wspólne dobro Europy

27 lutego 2014 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego odbyła się III Ogólnopolska Konferencja Prawa Morskiego "Morze Bałtyckie - wspólne dobro Europy". Została zorganizowana przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Gdańsk. Przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, armatorów, związków zawodowych a także przedsiębiorcy, prawnicy, naukowcy i studenci wypełnili aulę Wydziału Prawa i Administracji po brzegi.

opublikowano: 2014-02-28

Najczęściej czytane

Zapisz się
na bezpłatny newsletter
gospodarkamorska.tv Facebook