Wiadomości

Nowe regulacje w zakresie cen transferowych – cz. I Administracja, Prawo, Polityka

Nowe regulacje w zakresie cen transferowych – cz. I

Jak wskazane zostało w ubiegłotygodniowym artykule, z dniem 1 stycznia 2016 r. wejdą w życie przepisy ustawy z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw [dalej: „Nowelizacja”]. Obok omówionej ostatnio klauzuli ograniczającej zwolnienie z opodatkowania dywidend wypłacanych pomiędzy spółkami ulokowanymi w państwach członkowskich Unii Europejskiej, przepisy Nowelizacji przewidują także modyfikację dotychczasowych regulacji w zakresie cen transferowych. Powyższe nie pozostanie bez wpływu na ryzyko podatkowe prowadzenia działalności żeglugowej w międzynarodowych strukturach kapitałowych.

opublikowano: 2015-11-30
Polska wraz z innymi krajami napisała list w sprawie budowy gazociągu Nord Stream 2 Przemysł, Stocznie, Offshore

Polska wraz z innymi krajami napisała list w sprawie budowy gazociągu Nord Stream 2

27 listopada 2015 r. minister Krzysztof Tchórzewski wraz z ministrami do spraw energii z Rumunii, Węgier, Słowacji, Litwy, Łotwy, Estonii wystosowali list do wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej M. Sefcovica. Poinformowali w nim o spodziewanych negatywnych skutkach budowy gazociągu Nord Stream 2 dla bezpieczeństwa energetycznego i sytuacji politycznej w Unii Europejskiej oraz państwach regionu Europy Środkowej.

opublikowano: 2015-11-30
Zapisz się
na bezpłatny newsletter
gospodarkamorska.tv Facebook