Wiadomości

Rozpoczął się odbiór Tunelu pod Martwą Wisłą Porty, Transport, Logistyka

Rozpoczął się odbiór Tunelu pod Martwą Wisłą

Trwają przeglądy, spisywane są protokoły odbioru końcowego w poszczególnych branżach : drogowej, konstrukcyjnej, mostowej, sanitarnej, teletechnicznej, elektroenergetycznej, torowej, kolejowej. Oprócz tego trwa konfigurowanie wszystkich systemów bezpieczeństwa zainstalowanych w tunelu. Ruch pojazdów oraz stan wszystkich urządzeń tunelu będzie nadzorowany przez operatorów pracujących w całodobowym Centrum Zarządzania Tunelem (CZT), zlokalizowanym przy ul. Marynarki Polskiej.

opublikowano: 2016-03-05
Konosament – inkorporacja czarterowej klauzuli arbitrażowej i prawa właściwego – analiza sprawy „The Golden Endurance”.[1] Administracja, Prawo, Polityka

Konosament – inkorporacja czarterowej klauzuli arbitrażowej i prawa właściwego – analiza sprawy „The Golden Endurance”.[1]

Ładunek spaletyzowanych otrębów pszennych (6.489,95 mt) został załadowany na statek ,,Golden Endurance” w czerwcu i lipcu 2013 r. w trzech portach załadunkowych – Gabon (Owendo), Togo (Lome) oraz Ghana (Takoradi) z portem przeznaczenia w Maroko. W związku z załadunkiem wystawione zostały trzy „sety” konosamentów, które określone zostały jako: ,,konosamenty z Owendo” wydane w dn. 27.06.2013 r. ,,konosamenty z Lome” wydane w dn. 22.07.2013 r. oraz ,,konosamenty z Takoradi” wydane w dn. 22.07.2013 roku. Wszystkie ww. konosamenty zawierały klauzule „freight payable as per Charter–Party dated 11 June 2013”.

opublikowano: 2016-03-05
Związek Agentów i Morskich Przedsiębiorstw Rekrutacyjnych ma pomysł na system ubezpieczeń marynarskich Edukacja, Rynek Pracy

Związek Agentów i Morskich Przedsiębiorstw Rekrutacyjnych ma pomysł na system ubezpieczeń marynarskich

Kwestia ubezpieczenia marynarzy to szerokie zagadnienie, szczególnie ważne z punktu widzenia ich rodzin. Brak przy tym w Polsce satysfakcjonujących kompleksowych rozwiązań, które pozwoliłby tej grupie zawodowej podlegać przez cały czas ubezpieczeniu zdrowotnemu, emerytalnemu i rentowemu. Pomysł na rozwiązanie tej kwestii opracował Związek Agentów i Morskich Przedsiębiorstw Rekrutacyjnych.

opublikowano: 2016-03-05
Czasowe wstrzymanie połowów na Bałtyku jest koniecznością Rybołówstwo, Ekologia

Czasowe wstrzymanie połowów na Bałtyku jest koniecznością

Morze Bałtyckie nie jest przeznaczone na połowy paszowe. Powinny się tu odbywać tylko połowy konsumpcyjne i to pod szczególnym nadzorem. To słowa rybaków, którzy opowiadają się za czasowym wstrzymaniem połowów na Bałtyku. Wstrzymanie połowów miałoby być związane z katastrofalnym stanem zasobów rybnych morza.

opublikowano: 2016-03-05
Kolejne inwestycje w Porcie Gdańsk dobiegły końca Porty, Transport, Logistyka

Kolejne inwestycje w Porcie Gdańsk dobiegły końca

3 marca Zarząd Morskiego Portu Gdańsk w gronie znamienitych gości, przedstawicieli samorządu województwa, władz miasta, Urzędu Morskiego, Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich, służb mundurowych i operatorów portowych dokonał uroczystej prezentacji swoich najnowszych inwestycji mających na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa w porcie.

opublikowano: 2016-03-04

Najczęściej czytane

Zapisz się
na bezpłatny newsletter
gospodarkamorska.tv Facebook