Wiadomości

Cała Polska Specjalną Strefą Ekonomiczną? Prawo, Polityka, Finanse

Cała Polska Specjalną Strefą Ekonomiczną?

Aktualnie funkcjonujący mechanizm udzielania wsparcia dla nowych inwestycji w formie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie danej strefy, uprawniający do korzystania z pomocy publicznej w postaci zwolnienia od podatku dochodowego, jest związany z podejmowaniem przez przedsiębiorców działalności na wyodrębnionych terenach kraju, które stanowią Specjalne Strefy Ekonomiczne (dalej „SSE”), które funkcjonują na podstawie ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz.U.2017.1010 t.j. z dnia 2017.05.24).

opublikowano: 2018-03-21

Najczęściej czytane

Zapisz się
na bezpłatny newsletter
gospodarkamorska.tv Facebook