Twoje konto

Giełda ogłoszeń - PRZETARGI

Przetarg na: Opracowania przedprojektowe do zadania "Ochrona brzegów morskich Pobrzeża Koszalińskiego - etap I".

data publikacji: 17.12.2012

osoba / firma: Urząd Morski w Słupsku
e-mail: sekretariat@umsl.gov.pl
www: www.umsl.gov.pl
numery telefonów: +48 59 8428406

Udostępnij:

Facebook Twitter Google Email

treść ogłoszenia:

Urząd Morski w Słupsku, al. Sienkiwicza 18, 76-200 Słupsk ogłasza przetarg nieograniczony pn.:

Opracowania przedprojektowe do zadania "Ochrona brzegów morskich Pobrzeża Koszalińskiego - etap I"

Miejsce i termin składania ofert:
Urząd Morski w Słupsku, al. Sienkieiwcza 18, pok. nr 20 (I piętro, sekretariat)
do dnia 24.12.2012 r. do godz. 10.00
Termin otwarcia ofert: 24.12.2012 r. o godz. 10.15.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 14.12.2012 r. pod numerem 512816-2012.

Pliki do pobrania:
Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1: Formularz ofertowy
Załącznik nr 2: Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 3: Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik nr 4: Wzór umowy
Załącznik nr 5: Wykaz osób
Załącznik nr 6: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 7: Mapa osadów
Załącznik nr 8: Mapa średnic medialnych
Załącznik nr 9: Mapa warstwy dynamicznej
Załącznik nr 10: Profile 2005
Załącznik nr 11: Profile 2009
Załącznik nr 12: Zestawienie strat w wale wydmowym Ustronie Morskie
Załącznik nr 13: Zestawienie strat w wale wydmowym Darłowo

Polub:

powrót do listy