Wiadomości

Powrót „rybackich” tablic Rybołówstwo, Ekologia

Powrót „rybackich” tablic

Mosiężne tablice, upamiętniające absolwentów Szkół Rybołówstwa Morskiego, którzy zginęli na morzu, eksponowane były w latach 1958 - 1968 w holu głównym budynku Państwowej Szkoły Rybołówstwa Morskiego, dzisiaj Wydziału Nawigacyjnego AMG. Po utworzeniu, z połączenia PSRM i PSM, Wyższej Szkoły Morskiej, tablice na długie lata zniknęły w magazynach Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku.

opublikowano: 2017-07-21
Już niedługo Dzień Ryby w Helu Rybołówstwo, Ekologia

Już niedługo Dzień Ryby w Helu

Stacja Morska IO UG im. Profesora Krzysztofa Skóry wraz z partnerami organizuje już po raz 13 coroczną imprezę edukacyjną "Dzień Ryby w Helu". Wydarzenie to ma na celu zaznajomienie przebywających latem tłumnie na Półwyspie Helskim turystów, a także mieszkańców regionu, z bogactwem ekosystemu Bałtyku, jego funkcjonowaniem i zagrożeniami, a także promocję zrównoważonego korzystania z zasobów morza. Hasłem tegorocznego Dnia Ryby jest przybliżenie wiedzy na temat okonia, szczupaka oraz certy.

opublikowano: 2017-07-20
To wideo stało się hitem internetu Rybołówstwo, Ekologia

To wideo stało się hitem internetu

Dwóch rybaków zostało okrzykniętych bohaterami po tym, jak opublikowano nagranie, na którym ratują małą fokę. Zwierzę było zaplątane w plastikowe sieci rybackie. Film obejrzało już kilka milionów użytkowników.

opublikowano: 2017-07-19
Startuje projekt FindFISH Rybołówstwo, Ekologia

Startuje projekt FindFISH

W Gdańsku 30 czerwca 2017 r. pomiędzy Województwem Pomorskim, reprezentowanym przez Agencję Rozwoju Pomorza SA, działającą zgodnie z pełnomocnictwem udzielonym przez Zarząd Województwa Pomorskiego, którą reprezentowali: Łukasz Żelewski – Prezes Zarządu, Piotr Ciechowicz – Wiceprezes Zarządu, a Instytutem Oceanologii Polskiej Akademii Nauk, z siedzibą w Sopocie reprezentowanym przez:
prof. dr hab. inż. Janusza Pempkowiaka – Dyrektora Instytutu, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 01. Komercjalizacja wiedzy, Działania 01.01. Ekspansja przez innowacje, Poddziałania 01.01.01. Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zawarta została umowa nr: RPPM.01.01.01-22-0025/16-00 o dofinansowanie Projektu: „Platforma transferu wiedzy FindFISH - Numeryczny System Prognozowania warunków środowiska morskiego Zatoki Gdańskiej dla Rybołówstwa”. Całkowity budżet projektu wynosi 5365733,99 zł. Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 3342593,89 zł.

opublikowano: 2017-07-19
Rusza innowacyjny projekt WaterPUCK Rybołówstwo, Ekologia

Rusza innowacyjny projekt WaterPUCK

Nowy projekt Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk. Tym razem opracowuje on Zintegrowany Serwis informacyjno-predykcyjny WaterPUCK. Jego celem jest modelowanie wpływu gospodarstw rolnych i struktur użytkowania terenu zlewni na jakość wód lądowych i morskich zlokalizowanych w strefie przybrzeżnej Morza Bałtyckiego. Przykładem będzie Gmina Puck.

opublikowano: 2017-07-18
Zapisz się
na bezpłatny newsletter
gospodarkamorska.tv Facebook